Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 76 | Date: 10-Oct-1984
`મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ
`mā' mārā manamāṁ vasīnē māta, karajē tuṁ nitya vāsa

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 76 | Date: 10-Oct-1984

`મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ

  Audio

`mā' mārā manamāṁ vasīnē māta, karajē tuṁ nitya vāsa

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1984-10-10 1984-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1565 `મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ `મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ

કદી ખોટાં ન કરું હું કામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

સદા કરું સર્વને પ્રણામ, જાણીને સર્વમાં તારો વાસ

લઈશ સદાય તારું નામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

છોડીશ ક્રોધ, લોભ, મદ તમામ, જાણીને સૃષ્ટિમાં તારો વાસ

ભરીશ તારા નામથી શ્વાસોશ્વાસ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

આ જગમાં કરવાં છે શુભ કામ, હૈયે કરજે તું નિવાસ

કરવાં સકળ કામ બનીને નિષ્કામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

હૈયું લૂંટાવીને રટવું છે તારું નામ, અનુભવીને સર્વમાં તારો વાસ

ખોવી નથી કદીયે હામ, રાખીને તારામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ
https://www.youtube.com/watch?v=5T-AOFy1ycQ
View Original Increase Font Decrease Font


`મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ

કદી ખોટાં ન કરું હું કામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

સદા કરું સર્વને પ્રણામ, જાણીને સર્વમાં તારો વાસ

લઈશ સદાય તારું નામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

છોડીશ ક્રોધ, લોભ, મદ તમામ, જાણીને સૃષ્ટિમાં તારો વાસ

ભરીશ તારા નામથી શ્વાસોશ્વાસ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

આ જગમાં કરવાં છે શુભ કામ, હૈયે કરજે તું નિવાસ

કરવાં સકળ કામ બનીને નિષ્કામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

હૈયું લૂંટાવીને રટવું છે તારું નામ, અનુભવીને સર્વમાં તારો વાસ

ખોવી નથી કદીયે હામ, રાખીને તારામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

`mā' mārā manamāṁ vasīnē māta, karajē tuṁ nitya vāsa

kadī khōṭāṁ na karuṁ huṁ kāma, rākhīnē tārāmāṁ viśvāsa

sadā karuṁ sarvanē praṇāma, jāṇīnē sarvamāṁ tārō vāsa

laīśa sadāya tāruṁ nāma, rākhīnē tārāmāṁ viśvāsa

chōḍīśa krōdha, lōbha, mada tamāma, jāṇīnē sr̥ṣṭimāṁ tārō vāsa

bharīśa tārā nāmathī śvāsōśvāsa, rākhīnē tārāmāṁ viśvāsa

ā jagamāṁ karavāṁ chē śubha kāma, haiyē karajē tuṁ nivāsa

karavāṁ sakala kāma banīnē niṣkāma, rākhīnē tārāmāṁ viśvāsa

haiyuṁ lūṁṭāvīnē raṭavuṁ chē tāruṁ nāma, anubhavīnē sarvamāṁ tārō vāsa

khōvī nathī kadīyē hāma, rākhīnē tārāmāṁ saṁpūrṇa viśvāsa
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka is requesting the Mother Divine.

O Mother Divine, come and reside in my heart.

I will always be fair to everyone (whether they are good or ill hearted) by keeping faith alive in you.

I will respect everyone around me because I know that it's You who resides in everyone.

I will chant Your name affectionately by keeping my faith alive in You.

I will quit my anger, greed, arrogance, and other deformities knowing that You are present in every particle of this universe.

I will chant divine's name with every breath because of my devotion for You

I want to be able to help others without any expectations because I know it is You who reside in everyone.

I want to have the courage and not lose hope by having complete faith in You.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 76 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

`મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ`મા' મારા મનમાં વસીને માત, કરજે તું નિત્ય વાસ

કદી ખોટાં ન કરું હું કામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

સદા કરું સર્વને પ્રણામ, જાણીને સર્વમાં તારો વાસ

લઈશ સદાય તારું નામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

છોડીશ ક્રોધ, લોભ, મદ તમામ, જાણીને સૃષ્ટિમાં તારો વાસ

ભરીશ તારા નામથી શ્વાસોશ્વાસ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

આ જગમાં કરવાં છે શુભ કામ, હૈયે કરજે તું નિવાસ

કરવાં સકળ કામ બનીને નિષ્કામ, રાખીને તારામાં વિશ્વાસ

હૈયું લૂંટાવીને રટવું છે તારું નામ, અનુભવીને સર્વમાં તારો વાસ

ખોવી નથી કદીયે હામ, રાખીને તારામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ
1984-10-10https://i.ytimg.com/vi/5T-AOFy1ycQ/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=5T-AOFy1ycQ


First...767778...Last