Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3674 | Date: 10-Feb-1992
આવનારા આવતા જાય છે, જાનારા જાતા તો જાય છે
Āvanārā āvatā jāya chē, jānārā jātā tō jāya chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3674 | Date: 10-Feb-1992

આવનારા આવતા જાય છે, જાનારા જાતા તો જાય છે

  No Audio

āvanārā āvatā jāya chē, jānārā jātā tō jāya chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-02-10 1992-02-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15661 આવનારા આવતા જાય છે, જાનારા જાતા તો જાય છે આવનારા આવતા જાય છે, જાનારા જાતા તો જાય છે

યાદે યાદે, યાદો જીવનમાં તો એની, યાદ એ તો રહી જાય છે

મુલાકાતો તો જીવનમાં થાય છે, સહુ છૂટા તો પડતા જાય છે - યાદે...

સંજોગો સુખના જીવનમાં સર્જાય છે, દુઃખ ભી તો જાગી જાય છે - યાદે...

પ્રેમ જીવનમાં તો જાગી જાય છે, વેર ભી તો બંધાઈ જાય છે - યાદે...

કાર્યો જીવનમાં તો શરૂ થાય છે, કંઈક અધૂરા તો રહી જાય છે - યાદે...

કંઈક ફરજ જીવનમાં થાય પૂરી, કંઈક જીવનમાં અધૂરી રહી જાય છે - યાદે..

સંકટ સમયે પ્રભુ નિત્ય બચાવે જીવનમાં, એમ બનતું જાય છે - યાદે...

આશાના તાંતણા, રહે જ્યાં જીવન રહે, નજરમાં સદા એ રહી જાય છે - યાદે...

સારાં ને માઠા પ્રસંગો, જીવનમાં સદા બનતાં ને બનતાં જાય છે - યાદે...

પ્રસંગો ને પ્રસંગો આવે જીવનમાં એવા, યાદ પ્રભુની એ આપી જાય છે - યાદે...
View Original Increase Font Decrease Font


આવનારા આવતા જાય છે, જાનારા જાતા તો જાય છે

યાદે યાદે, યાદો જીવનમાં તો એની, યાદ એ તો રહી જાય છે

મુલાકાતો તો જીવનમાં થાય છે, સહુ છૂટા તો પડતા જાય છે - યાદે...

સંજોગો સુખના જીવનમાં સર્જાય છે, દુઃખ ભી તો જાગી જાય છે - યાદે...

પ્રેમ જીવનમાં તો જાગી જાય છે, વેર ભી તો બંધાઈ જાય છે - યાદે...

કાર્યો જીવનમાં તો શરૂ થાય છે, કંઈક અધૂરા તો રહી જાય છે - યાદે...

કંઈક ફરજ જીવનમાં થાય પૂરી, કંઈક જીવનમાં અધૂરી રહી જાય છે - યાદે..

સંકટ સમયે પ્રભુ નિત્ય બચાવે જીવનમાં, એમ બનતું જાય છે - યાદે...

આશાના તાંતણા, રહે જ્યાં જીવન રહે, નજરમાં સદા એ રહી જાય છે - યાદે...

સારાં ને માઠા પ્રસંગો, જીવનમાં સદા બનતાં ને બનતાં જાય છે - યાદે...

પ્રસંગો ને પ્રસંગો આવે જીવનમાં એવા, યાદ પ્રભુની એ આપી જાય છે - યાદે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvanārā āvatā jāya chē, jānārā jātā tō jāya chē

yādē yādē, yādō jīvanamāṁ tō ēnī, yāda ē tō rahī jāya chē

mulākātō tō jīvanamāṁ thāya chē, sahu chūṭā tō paḍatā jāya chē - yādē...

saṁjōgō sukhanā jīvanamāṁ sarjāya chē, duḥkha bhī tō jāgī jāya chē - yādē...

prēma jīvanamāṁ tō jāgī jāya chē, vēra bhī tō baṁdhāī jāya chē - yādē...

kāryō jīvanamāṁ tō śarū thāya chē, kaṁīka adhūrā tō rahī jāya chē - yādē...

kaṁīka pharaja jīvanamāṁ thāya pūrī, kaṁīka jīvanamāṁ adhūrī rahī jāya chē - yādē..

saṁkaṭa samayē prabhu nitya bacāvē jīvanamāṁ, ēma banatuṁ jāya chē - yādē...

āśānā tāṁtaṇā, rahē jyāṁ jīvana rahē, najaramāṁ sadā ē rahī jāya chē - yādē...

sārāṁ nē māṭhā prasaṁgō, jīvanamāṁ sadā banatāṁ nē banatāṁ jāya chē - yādē...

prasaṁgō nē prasaṁgō āvē jīvanamāṁ ēvā, yāda prabhunī ē āpī jāya chē - yādē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3674 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...367036713672...Last