BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3677 | Date: 11-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

થઈ શકે તારાથી જે જીવનમાં, એટલું તો તું કરજે, ના બીજા પર છોડજે

  No Audio

Thai Shake Taarathi Je Jeevanama, Etalu To Tu Karaje, Na Beeja Par To Chodaje

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-02-11 1992-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15664 થઈ શકે તારાથી જે જીવનમાં, એટલું તો તું કરજે, ના બીજા પર છોડજે થઈ શકે તારાથી જે જીવનમાં, એટલું તો તું કરજે, ના બીજા પર છોડજે
ઉપાડજે તો કાર્ય, જે તું કરી શકે, અન્યની આશ તો ઠગારી નિવડશે
હિંમત અને શક્તિ, હશે જે પાસે તારી, એજ તો સાથે ને સાથે રહેશે
કહી ના શકીશ ક્યારે ને કેમ, ભાવ અન્યના તો હટી જશે
રહેશે ભાવ પ્રભુના તો એવાને એવા, એવાને એવા સદા એ તો રહેશે
સંજોગો રહેશે જીવનમાં તો બદલાતા, પ્રભુના ભાવો તો ના બદલાશે
લાવ્યો ભાર કર્મનો તો સાથે, અન્ય ના કોઈ એ તો ઉપાડશે
પડશે શ્વાસો તારા, તારે ને તારે તો લેવા, જીવન તારું તો એ કહેવાશે
સંકળાયો છે તારા શરીર સાથે તું જ્યાં, તારું ત્યાં સુધી એ કહેવાશે
પ્રભુ રહ્યા છે વિશ્વમાં તો વ્યાપી, વિશ્વમાં સહુના એ તો કહેવાશે
Gujarati Bhajan no. 3677 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થઈ શકે તારાથી જે જીવનમાં, એટલું તો તું કરજે, ના બીજા પર છોડજે
ઉપાડજે તો કાર્ય, જે તું કરી શકે, અન્યની આશ તો ઠગારી નિવડશે
હિંમત અને શક્તિ, હશે જે પાસે તારી, એજ તો સાથે ને સાથે રહેશે
કહી ના શકીશ ક્યારે ને કેમ, ભાવ અન્યના તો હટી જશે
રહેશે ભાવ પ્રભુના તો એવાને એવા, એવાને એવા સદા એ તો રહેશે
સંજોગો રહેશે જીવનમાં તો બદલાતા, પ્રભુના ભાવો તો ના બદલાશે
લાવ્યો ભાર કર્મનો તો સાથે, અન્ય ના કોઈ એ તો ઉપાડશે
પડશે શ્વાસો તારા, તારે ને તારે તો લેવા, જીવન તારું તો એ કહેવાશે
સંકળાયો છે તારા શરીર સાથે તું જ્યાં, તારું ત્યાં સુધી એ કહેવાશે
પ્રભુ રહ્યા છે વિશ્વમાં તો વ્યાપી, વિશ્વમાં સહુના એ તો કહેવાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thaī śakē tārāthī jē jīvanamāṁ, ēṭaluṁ tō tuṁ karajē, nā bījā para chōḍajē
upāḍajē tō kārya, jē tuṁ karī śakē, anyanī āśa tō ṭhagārī nivaḍaśē
hiṁmata anē śakti, haśē jē pāsē tārī, ēja tō sāthē nē sāthē rahēśē
kahī nā śakīśa kyārē nē kēma, bhāva anyanā tō haṭī jaśē
rahēśē bhāva prabhunā tō ēvānē ēvā, ēvānē ēvā sadā ē tō rahēśē
saṁjōgō rahēśē jīvanamāṁ tō badalātā, prabhunā bhāvō tō nā badalāśē
lāvyō bhāra karmanō tō sāthē, anya nā kōī ē tō upāḍaśē
paḍaśē śvāsō tārā, tārē nē tārē tō lēvā, jīvana tāruṁ tō ē kahēvāśē
saṁkalāyō chē tārā śarīra sāthē tuṁ jyāṁ, tāruṁ tyāṁ sudhī ē kahēvāśē
prabhu rahyā chē viśvamāṁ tō vyāpī, viśvamāṁ sahunā ē tō kahēvāśē
First...36713672367336743675...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall