Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 78 | Date: 10-Oct-1984
ભૂલો થઈ છે ઘણી મારી, ઓ માત મારી
Bhūlō thaī chē ghaṇī mārī, ō māta mārī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 78 | Date: 10-Oct-1984

ભૂલો થઈ છે ઘણી મારી, ઓ માત મારી

  No Audio

bhūlō thaī chē ghaṇī mārī, ō māta mārī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1984-10-10 1984-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1567 ભૂલો થઈ છે ઘણી મારી, ઓ માત મારી ભૂલો થઈ છે ઘણી મારી, ઓ માત મારી

માફ કરજે સદાય મુજને, તારો બાળ જાણી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી મુજને, ઓ માત મારી

ત્રિવિધ તાપથી તપતો રહ્યો, ઓ માત મારી

દૂર કરજે એ સદાય, તારી શીતળ છાંય ઢાળી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી, મુજને ઓ માત મારી

વિવિધ દુઃખોથી ઘેરાયો, સૂઝે નહીં દિશા જવાની

રાહબર બનજે મારી, જીવનપથ દેજે ઉજાળી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી, મુજને ઓ માત મારી

મુસીબતોના મારથી, વળી ગઈ છે કેડ મારી

હિંમતતણો ટેકો દઈને તારો, કરજે ટટ્ટાર મુજને માડી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી, મુજને ઓ માત મારી
View Original Increase Font Decrease Font


ભૂલો થઈ છે ઘણી મારી, ઓ માત મારી

માફ કરજે સદાય મુજને, તારો બાળ જાણી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી મુજને, ઓ માત મારી

ત્રિવિધ તાપથી તપતો રહ્યો, ઓ માત મારી

દૂર કરજે એ સદાય, તારી શીતળ છાંય ઢાળી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી, મુજને ઓ માત મારી

વિવિધ દુઃખોથી ઘેરાયો, સૂઝે નહીં દિશા જવાની

રાહબર બનજે મારી, જીવનપથ દેજે ઉજાળી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી, મુજને ઓ માત મારી

મુસીબતોના મારથી, વળી ગઈ છે કેડ મારી

હિંમતતણો ટેકો દઈને તારો, કરજે ટટ્ટાર મુજને માડી

ન કરજે દૂર તુજ દૃષ્ટિથી, મુજને ઓ માત મારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhūlō thaī chē ghaṇī mārī, ō māta mārī

māpha karajē sadāya mujanē, tārō bāla jāṇī

na karajē dūra tuja dr̥ṣṭithī mujanē, ō māta mārī

trividha tāpathī tapatō rahyō, ō māta mārī

dūra karajē ē sadāya, tārī śītala chāṁya ḍhālī

na karajē dūra tuja dr̥ṣṭithī, mujanē ō māta mārī

vividha duḥkhōthī ghērāyō, sūjhē nahīṁ diśā javānī

rāhabara banajē mārī, jīvanapatha dējē ujālī

na karajē dūra tuja dr̥ṣṭithī, mujanē ō māta mārī

musībatōnā mārathī, valī gaī chē kēḍa mārī

hiṁmatataṇō ṭēkō daīnē tārō, karajē ṭaṭṭāra mujanē māḍī

na karajē dūra tuja dr̥ṣṭithī, mujanē ō māta mārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka is requesting Mother Divine to be by his side no matter what the circumstances are.

I have made many mistakes in life, but please do forgive me as I am Your child.

Never keep me out of Your sight, my Mother Divine.

Agonizing from the grief I am, help me soothe the pain with Your presence, my Mother Divine.

Never keep me out of Your sight, my Mother Divine.

There is a lot of suffering in this journey of life; please be my guide and illuminate this path of mine.

Never keep me out of Your sight, my Mother Divine.

Hardship in my life are never-ending, and I am losing control over myself. Give me Your support and strengthen me to be more courageous.

Never keep me out of Your sight, my Mother Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 78 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...767778...Last