Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3683 | Date: 13-Feb-1992
મળવા જવું જગમાં જ્યાં કોઈને, રજા એની તો ત્યાં લેવી પડે
Malavā javuṁ jagamāṁ jyāṁ kōīnē, rajā ēnī tō tyāṁ lēvī paḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3683 | Date: 13-Feb-1992

મળવા જવું જગમાં જ્યાં કોઈને, રજા એની તો ત્યાં લેવી પડે

  No Audio

malavā javuṁ jagamāṁ jyāṁ kōīnē, rajā ēnī tō tyāṁ lēvī paḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-02-13 1992-02-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15670 મળવા જવું જગમાં જ્યાં કોઈને, રજા એની તો ત્યાં લેવી પડે મળવા જવું જગમાં જ્યાં કોઈને, રજા એની તો ત્યાં લેવી પડે

પ્રભુના દ્વાર તો છે સહુ કાજે ખુલ્લા, રજા એની તો લેવી ના પડે

ભલે રજા એની તો લેવી ના પડે, એના દ્વારે પહોંચવું તો પડે

પડશે ના જરૂર તો એની રજાની, જગમાં એનાં, બનવું તો પડે

મળનારા તો અનકે છે પ્રભુને, તોયે ઊભા રહેવું તો ના પડે

એક પછી એક નથી ત્યાં કોઈ ક્રમ એનો, મળવા, એના બનવું તો પડે

મળવા જાવું હોય જગમાં તો જેને, સૂચન તમારા આગમનનું દેવું પડે

મળવું હશે જ્યાં જીવનમાં પ્રભુને, આગમનનું સૂચન કરવું નહીં પડે

મળ્યાં જ્યાં અન્યને, ખબર અંતર પૂછવા પડે, પ્રભુ પાસે તો એના બનવું પડે
View Original Increase Font Decrease Font


મળવા જવું જગમાં જ્યાં કોઈને, રજા એની તો ત્યાં લેવી પડે

પ્રભુના દ્વાર તો છે સહુ કાજે ખુલ્લા, રજા એની તો લેવી ના પડે

ભલે રજા એની તો લેવી ના પડે, એના દ્વારે પહોંચવું તો પડે

પડશે ના જરૂર તો એની રજાની, જગમાં એનાં, બનવું તો પડે

મળનારા તો અનકે છે પ્રભુને, તોયે ઊભા રહેવું તો ના પડે

એક પછી એક નથી ત્યાં કોઈ ક્રમ એનો, મળવા, એના બનવું તો પડે

મળવા જાવું હોય જગમાં તો જેને, સૂચન તમારા આગમનનું દેવું પડે

મળવું હશે જ્યાં જીવનમાં પ્રભુને, આગમનનું સૂચન કરવું નહીં પડે

મળ્યાં જ્યાં અન્યને, ખબર અંતર પૂછવા પડે, પ્રભુ પાસે તો એના બનવું પડે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malavā javuṁ jagamāṁ jyāṁ kōīnē, rajā ēnī tō tyāṁ lēvī paḍē

prabhunā dvāra tō chē sahu kājē khullā, rajā ēnī tō lēvī nā paḍē

bhalē rajā ēnī tō lēvī nā paḍē, ēnā dvārē pahōṁcavuṁ tō paḍē

paḍaśē nā jarūra tō ēnī rajānī, jagamāṁ ēnāṁ, banavuṁ tō paḍē

malanārā tō anakē chē prabhunē, tōyē ūbhā rahēvuṁ tō nā paḍē

ēka pachī ēka nathī tyāṁ kōī krama ēnō, malavā, ēnā banavuṁ tō paḍē

malavā jāvuṁ hōya jagamāṁ tō jēnē, sūcana tamārā āgamananuṁ dēvuṁ paḍē

malavuṁ haśē jyāṁ jīvanamāṁ prabhunē, āgamananuṁ sūcana karavuṁ nahīṁ paḍē

malyāṁ jyāṁ anyanē, khabara aṁtara pūchavā paḍē, prabhu pāsē tō ēnā banavuṁ paḍē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3683 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...367936803681...Last