BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3688 | Date: 16-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

લાગશે જીવનમાં તો ત્યારે, આવ્યા હમણાં હજી તો જગમાં, પડશે જવું શું અત્યારે ને અત્યારે

  No Audio

Laagashe Jeevanama To Tyaaare , Aavya Hamana Haji To Jagama,Padase Javu Su Atyaaare Ne Atyaaare

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-02-16 1992-02-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15675 લાગશે જીવનમાં તો ત્યારે, આવ્યા હમણાં હજી તો જગમાં, પડશે જવું શું અત્યારે ને અત્યારે લાગશે જીવનમાં તો ત્યારે, આવ્યા હમણાં હજી તો જગમાં, પડશે જવું શું અત્યારે ને અત્યારે
રહી જાશે કંઈક સપના તો અધૂરા, થઈ ગયા હશે કંઈકના તો ચૂરા તો જ્યારે
રાચી રહ્યા મીઠાં સપનામાં ને સપનામાં, રાખ્યા અધૂરા, થયા ના પૂરા
ઊંચે ને ઊંચે વધતા જાશે આકાશે, જીવનમાં આશાના મિનારા
આદર્યા કામ રહી જાયે અધૂરા થઈ ના શકયા જીવનમાં પૂરા
છૂટી ના શકે મોહ તો જીવનનાં, તૂટી ના શકે તાંતણા મોહના
જાણવું ને શીખવું છે જગમાં તો ઘણું, થઈ શકે જગમાં જગમાં તો પૂરું
લાગે જીવનમાં, લઈ રહ્યા છે સપના અધૂરા, હવે તો આકાર –
Gujarati Bhajan no. 3688 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લાગશે જીવનમાં તો ત્યારે, આવ્યા હમણાં હજી તો જગમાં, પડશે જવું શું અત્યારે ને અત્યારે
રહી જાશે કંઈક સપના તો અધૂરા, થઈ ગયા હશે કંઈકના તો ચૂરા તો જ્યારે
રાચી રહ્યા મીઠાં સપનામાં ને સપનામાં, રાખ્યા અધૂરા, થયા ના પૂરા
ઊંચે ને ઊંચે વધતા જાશે આકાશે, જીવનમાં આશાના મિનારા
આદર્યા કામ રહી જાયે અધૂરા થઈ ના શકયા જીવનમાં પૂરા
છૂટી ના શકે મોહ તો જીવનનાં, તૂટી ના શકે તાંતણા મોહના
જાણવું ને શીખવું છે જગમાં તો ઘણું, થઈ શકે જગમાં જગમાં તો પૂરું
લાગે જીવનમાં, લઈ રહ્યા છે સપના અધૂરા, હવે તો આકાર –
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
lāgaśē jīvanamāṁ tō tyārē, āvyā hamaṇāṁ hajī tō jagamāṁ, paḍaśē javuṁ śuṁ atyārē nē atyārē
rahī jāśē kaṁīka sapanā tō adhūrā, thaī gayā haśē kaṁīkanā tō cūrā tō jyārē
rācī rahyā mīṭhāṁ sapanāmāṁ nē sapanāmāṁ, rākhyā adhūrā, thayā nā pūrā
ūṁcē nē ūṁcē vadhatā jāśē ākāśē, jīvanamāṁ āśānā minārā
ādaryā kāma rahī jāyē adhūrā thaī nā śakayā jīvanamāṁ pūrā
chūṭī nā śakē mōha tō jīvananāṁ, tūṭī nā śakē tāṁtaṇā mōhanā
jāṇavuṁ nē śīkhavuṁ chē jagamāṁ tō ghaṇuṁ, thaī śakē jagamāṁ jagamāṁ tō pūruṁ
lāgē jīvanamāṁ, laī rahyā chē sapanā adhūrā, havē tō ākāra –
First...36863687368836893690...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall