Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 79 | Date: 10-Oct-1984
સૂર સાથે સૂર જો મેળવશો નહીં
Sūra sāthē sūra jō mēlavaśō nahīṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 79 | Date: 10-Oct-1984

સૂર સાથે સૂર જો મેળવશો નહીં

  No Audio

sūra sāthē sūra jō mēlavaśō nahīṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1984-10-10 1984-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1568 સૂર સાથે સૂર જો મેળવશો નહીં સૂર સાથે સૂર જો મેળવશો નહીં

   તો બેસૂરા બનશો તમે આ જગમાં

તાલ સાથે તાલ જો મેળવશો નહીં

   તો બેતાલ બનશો તમે આ જગમાં

આફતોનો સામનો જો હિંમતથી કરશો નહીં

   તો ફેંકાઈ જશો તમે આ જગમાં

દુઃખો રડી જો દુઃખો ગાશો

   તો દુઃખી થાશો તમે આ જગમાં

જગતની ગતિ સાથે જો ગતિ કરશો નહીં

   તો પાછા પડી જશો તમે આ જગમાં

દુઃખીના દુઃખને જો સમજશો નહીં

   તો પુણ્ય ચૂકી જશો તમે આ જગમાં

સંસારમાં રહી `મા' સાથે જો પ્રીત જોડશો નહીં

   તો અવસર ચૂકી જશો તમે આ જગમાં

ભાવભરી સદાય જો ભક્તિ કરશો

   તો પ્રભુ દૂર નહીં રહે આ જગમાં
View Original Increase Font Decrease Font


સૂર સાથે સૂર જો મેળવશો નહીં

   તો બેસૂરા બનશો તમે આ જગમાં

તાલ સાથે તાલ જો મેળવશો નહીં

   તો બેતાલ બનશો તમે આ જગમાં

આફતોનો સામનો જો હિંમતથી કરશો નહીં

   તો ફેંકાઈ જશો તમે આ જગમાં

દુઃખો રડી જો દુઃખો ગાશો

   તો દુઃખી થાશો તમે આ જગમાં

જગતની ગતિ સાથે જો ગતિ કરશો નહીં

   તો પાછા પડી જશો તમે આ જગમાં

દુઃખીના દુઃખને જો સમજશો નહીં

   તો પુણ્ય ચૂકી જશો તમે આ જગમાં

સંસારમાં રહી `મા' સાથે જો પ્રીત જોડશો નહીં

   તો અવસર ચૂકી જશો તમે આ જગમાં

ભાવભરી સદાય જો ભક્તિ કરશો

   તો પ્રભુ દૂર નહીં રહે આ જગમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sūra sāthē sūra jō mēlavaśō nahīṁ

   tō bēsūrā banaśō tamē ā jagamāṁ

tāla sāthē tāla jō mēlavaśō nahīṁ

   tō bētāla banaśō tamē ā jagamāṁ

āphatōnō sāmanō jō hiṁmatathī karaśō nahīṁ

   tō phēṁkāī jaśō tamē ā jagamāṁ

duḥkhō raḍī jō duḥkhō gāśō

   tō duḥkhī thāśō tamē ā jagamāṁ

jagatanī gati sāthē jō gati karaśō nahīṁ

   tō pāchā paḍī jaśō tamē ā jagamāṁ

duḥkhīnā duḥkhanē jō samajaśō nahīṁ

   tō puṇya cūkī jaśō tamē ā jagamāṁ

saṁsāramāṁ rahī `mā' sāthē jō prīta jōḍaśō nahīṁ

   tō avasara cūkī jaśō tamē ā jagamāṁ

bhāvabharī sadāya jō bhakti karaśō

   tō prabhu dūra nahīṁ rahē ā jagamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka explains...

If you want rhythm in your life , you will have to match your tunes.

If you don't face catastrophic situations with courage, you will be hurt badly.

If you allow yourself to be consumed by your sorrow, you will remain depressed all the time.

If you don't keep up with the time you will be obsolete very fast.

If you are not able to understand and be compassionate towards others suffering, you will miss the opportunity to do your good deed.

If you reside in this world without having any affection for the Divine, you will miss the opportunity of your life.

But if your devotion is full of affection, then you will be able to experience the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 79 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...798081...Last