Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3695 | Date: 20-Feb-1992
સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે
Savālō nē savālōnā jhūmakhā, manamāṁ ūbhā thātāṁ tō rahyāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3695 | Date: 20-Feb-1992

સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે

  No Audio

savālō nē savālōnā jhūmakhā, manamāṁ ūbhā thātāṁ tō rahyāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-02-20 1992-02-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15682 સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે

સવાલો ને સવાલો એના, જવાબોની રાહ જોતાં તો રહ્યાં છે

કંઈક અટપટા સવાલો, મૂંઝવણ ઊભી તો કરતા રહ્યાં છે

સાચા ઉકેલો તો એના જીવનમાં, માગી એ તો રહ્યાં છે

સીધાને સરળ સવાલો, ઝટપટ જીવનમાં ઉકેલી તો રહ્યાં છે

ઉકેલ તો એના, બળ નવું, જીવનને દઈ એ તો રહ્યાં છે

અટક્યા ના સવાલો, ઢગના ઢગ, થાતાં એના તો રહ્યાં છે

જવાબોની ઝડપની રાહ, ઝંખતા એ તો રહ્યાં છે

કદી જવાબો તો સુખદ રહ્યા છે, કદી દુઃખ ઊભા એ તો કરી ગયા છે

કદી જવાબો, આશ્ચર્યમાં નાંખતા એ તો ગયા છે

વીતી ના પળ સવાલો વિના, ઊભાને ઊભા થાતા રહ્યાં છે

ભુલાયા કદી, કદી લૂપ્ત એ તો થઈ ગયા છે
View Original Increase Font Decrease Font


સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે

સવાલો ને સવાલો એના, જવાબોની રાહ જોતાં તો રહ્યાં છે

કંઈક અટપટા સવાલો, મૂંઝવણ ઊભી તો કરતા રહ્યાં છે

સાચા ઉકેલો તો એના જીવનમાં, માગી એ તો રહ્યાં છે

સીધાને સરળ સવાલો, ઝટપટ જીવનમાં ઉકેલી તો રહ્યાં છે

ઉકેલ તો એના, બળ નવું, જીવનને દઈ એ તો રહ્યાં છે

અટક્યા ના સવાલો, ઢગના ઢગ, થાતાં એના તો રહ્યાં છે

જવાબોની ઝડપની રાહ, ઝંખતા એ તો રહ્યાં છે

કદી જવાબો તો સુખદ રહ્યા છે, કદી દુઃખ ઊભા એ તો કરી ગયા છે

કદી જવાબો, આશ્ચર્યમાં નાંખતા એ તો ગયા છે

વીતી ના પળ સવાલો વિના, ઊભાને ઊભા થાતા રહ્યાં છે

ભુલાયા કદી, કદી લૂપ્ત એ તો થઈ ગયા છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

savālō nē savālōnā jhūmakhā, manamāṁ ūbhā thātāṁ tō rahyāṁ chē

savālō nē savālō ēnā, javābōnī rāha jōtāṁ tō rahyāṁ chē

kaṁīka aṭapaṭā savālō, mūṁjhavaṇa ūbhī tō karatā rahyāṁ chē

sācā ukēlō tō ēnā jīvanamāṁ, māgī ē tō rahyāṁ chē

sīdhānē sarala savālō, jhaṭapaṭa jīvanamāṁ ukēlī tō rahyāṁ chē

ukēla tō ēnā, bala navuṁ, jīvananē daī ē tō rahyāṁ chē

aṭakyā nā savālō, ḍhaganā ḍhaga, thātāṁ ēnā tō rahyāṁ chē

javābōnī jhaḍapanī rāha, jhaṁkhatā ē tō rahyāṁ chē

kadī javābō tō sukhada rahyā chē, kadī duḥkha ūbhā ē tō karī gayā chē

kadī javābō, āścaryamāṁ nāṁkhatā ē tō gayā chē

vītī nā pala savālō vinā, ūbhānē ūbhā thātā rahyāṁ chē

bhulāyā kadī, kadī lūpta ē tō thaī gayā chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3695 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...369136923693...Last