BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3695 | Date: 20-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે

  No Audio

Savaalo Ni Savaalona Jhumkha,Manma Ubha Thaata To Rahya Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-02-20 1992-02-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15682 સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે
સવાલો ને સવાલો એના, જવાબોની રાહ જોતાં તો રહ્યાં છે
કંઈક અટપટા સવાલો, મૂંઝવણ ઊભી તો કરતા રહ્યાં છે
સાચા ઉકેલો તો એના જીવનમાં, માગી એ તો રહ્યાં છે
સીધાને સરળ સવાલો, ઝટપટ જીવનમાં ઉકેલી તો રહ્યાં છે
ઉકેલ તો એના, બળ નવું, જીવનને દઈ એ તો રહ્યાં છે
અટક્યા ના સવાલો, ઢગના ઢગ, થાતાં એના તો રહ્યાં છે
જવાબોની ઝડપની રાહ, ઝંખતા એ તો રહ્યાં છે
કદી જવાબો તો સુખદ રહ્યા છે, કદી દુઃખ ઊભા એ તો કરી ગયા છે
કદી જવાબો, આશ્ચર્યમાં નાંખતા એ તો ગયા છે
વીતી ના પળ સવાલો વિના, ઊભાને ઊભા થાતા રહ્યાં છે
ભુલાયા કદી, કદી લૂપ્ત એ તો થઈ ગયા છે
Gujarati Bhajan no. 3695 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સવાલો ને સવાલોના ઝૂમખા, મનમાં ઊભા થાતાં તો રહ્યાં છે
સવાલો ને સવાલો એના, જવાબોની રાહ જોતાં તો રહ્યાં છે
કંઈક અટપટા સવાલો, મૂંઝવણ ઊભી તો કરતા રહ્યાં છે
સાચા ઉકેલો તો એના જીવનમાં, માગી એ તો રહ્યાં છે
સીધાને સરળ સવાલો, ઝટપટ જીવનમાં ઉકેલી તો રહ્યાં છે
ઉકેલ તો એના, બળ નવું, જીવનને દઈ એ તો રહ્યાં છે
અટક્યા ના સવાલો, ઢગના ઢગ, થાતાં એના તો રહ્યાં છે
જવાબોની ઝડપની રાહ, ઝંખતા એ તો રહ્યાં છે
કદી જવાબો તો સુખદ રહ્યા છે, કદી દુઃખ ઊભા એ તો કરી ગયા છે
કદી જવાબો, આશ્ચર્યમાં નાંખતા એ તો ગયા છે
વીતી ના પળ સવાલો વિના, ઊભાને ઊભા થાતા રહ્યાં છે
ભુલાયા કદી, કદી લૂપ્ત એ તો થઈ ગયા છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
savālō nē savālōnā jhūmakhā, manamāṁ ūbhā thātāṁ tō rahyāṁ chē
savālō nē savālō ēnā, javābōnī rāha jōtāṁ tō rahyāṁ chē
kaṁīka aṭapaṭā savālō, mūṁjhavaṇa ūbhī tō karatā rahyāṁ chē
sācā ukēlō tō ēnā jīvanamāṁ, māgī ē tō rahyāṁ chē
sīdhānē sarala savālō, jhaṭapaṭa jīvanamāṁ ukēlī tō rahyāṁ chē
ukēla tō ēnā, bala navuṁ, jīvananē daī ē tō rahyāṁ chē
aṭakyā nā savālō, ḍhaganā ḍhaga, thātāṁ ēnā tō rahyāṁ chē
javābōnī jhaḍapanī rāha, jhaṁkhatā ē tō rahyāṁ chē
kadī javābō tō sukhada rahyā chē, kadī duḥkha ūbhā ē tō karī gayā chē
kadī javābō, āścaryamāṁ nāṁkhatā ē tō gayā chē
vītī nā pala savālō vinā, ūbhānē ūbhā thātā rahyāṁ chē
bhulāyā kadī, kadī lūpta ē tō thaī gayā chē
First...36913692369336943695...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall