Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3701 | Date: 21-Feb-1992
નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની
Namyuṁ ē tō jagamāṁ sahunē gamyuṁ, chē tāsīra ā tō sahu mānavanī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3701 | Date: 21-Feb-1992

નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની

  No Audio

namyuṁ ē tō jagamāṁ sahunē gamyuṁ, chē tāsīra ā tō sahu mānavanī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-02-21 1992-02-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15688 નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની

કરતા રહે જગમાં સળીબાજી સહુ અન્યની, પડે જાગૃત રહેવું એમાં તો સદા

છે માંગ આ તો જમાનાની, છે માંગ આ તો જમાનાની

મેળવવા જગમાં સહુ તો મથતા રહે, ગુમાવી દે બધું તો આળસમાં - છે...

મળ્યું ના જગમાં જે એને, કરે ઇર્ષ્યા ઉછાળે કાદવ અન્ય પર - છે...

તૂટે વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા જીવનમાં, જલદી જાગે શંકા જીવનમાં જલદી - છે...

મહેનત વિના જોઈએ જગમાં સહુને, રાખવા અખાડા તો મહેનતમાં - છે...

કરવી ના પૂરી તો જવાબદારી, ઢોળવા દોષના ટોપલાં બીજા પર - છે...

લેવા ના દેવા કાંઈ જેની સાથે રહૅ માથું એમાં તો મારતાં ને મારતાં - છે...

જાવું છે જ્યાં પ્રભુની પાસે, રહેવું છે બેધ્યાન તો સદા એમાં - છે...
View Original Increase Font Decrease Font


નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની

કરતા રહે જગમાં સળીબાજી સહુ અન્યની, પડે જાગૃત રહેવું એમાં તો સદા

છે માંગ આ તો જમાનાની, છે માંગ આ તો જમાનાની

મેળવવા જગમાં સહુ તો મથતા રહે, ગુમાવી દે બધું તો આળસમાં - છે...

મળ્યું ના જગમાં જે એને, કરે ઇર્ષ્યા ઉછાળે કાદવ અન્ય પર - છે...

તૂટે વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા જીવનમાં, જલદી જાગે શંકા જીવનમાં જલદી - છે...

મહેનત વિના જોઈએ જગમાં સહુને, રાખવા અખાડા તો મહેનતમાં - છે...

કરવી ના પૂરી તો જવાબદારી, ઢોળવા દોષના ટોપલાં બીજા પર - છે...

લેવા ના દેવા કાંઈ જેની સાથે રહૅ માથું એમાં તો મારતાં ને મારતાં - છે...

જાવું છે જ્યાં પ્રભુની પાસે, રહેવું છે બેધ્યાન તો સદા એમાં - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

namyuṁ ē tō jagamāṁ sahunē gamyuṁ, chē tāsīra ā tō sahu mānavanī

karatā rahē jagamāṁ salībājī sahu anyanī, paḍē jāgr̥ta rahēvuṁ ēmāṁ tō sadā

chē māṁga ā tō jamānānī, chē māṁga ā tō jamānānī

mēlavavā jagamāṁ sahu tō mathatā rahē, gumāvī dē badhuṁ tō ālasamāṁ - chē...

malyuṁ nā jagamāṁ jē ēnē, karē irṣyā uchālē kādava anya para - chē...

tūṭē viśvāsa nē śraddhā jīvanamāṁ, jaladī jāgē śaṁkā jīvanamāṁ jaladī - chē...

mahēnata vinā jōīē jagamāṁ sahunē, rākhavā akhāḍā tō mahēnatamāṁ - chē...

karavī nā pūrī tō javābadārī, ḍhōlavā dōṣanā ṭōpalāṁ bījā para - chē...

lēvā nā dēvā kāṁī jēnī sāthē rahaૅ māthuṁ ēmāṁ tō māratāṁ nē māratāṁ - chē...

jāvuṁ chē jyāṁ prabhunī pāsē, rahēvuṁ chē bēdhyāna tō sadā ēmāṁ - chē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3701 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...369736983699...Last