BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3701 | Date: 21-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની

  No Audio

Namyu E To Jagama Sahune Gamyu, Che Taasir Aa To Sahu Manavani

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-02-21 1992-02-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15688 નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની
કરતા રહે જગમાં સળીબાજી સહુ અન્યની, પડે જાગૃત રહેવું એમાં તો સદા
છે માંગ આ તો જમાનાની, છે માંગ આ તો જમાનાની
મેળવવા જગમાં સહુ તો મથતા રહે, ગુમાવી દે બધું તો આળસમાં - છે...
મળ્યું ના જગમાં જે એને, કરે ઇર્ષ્યા ઉછાળે કાદવ અન્ય પર - છે...
તૂટે વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા જીવનમાં, જલદી જાગે શંકા જીવનમાં જલદી - છે...
મહેનત વિના જોઈએ જગમાં સહુને, રાખવા અખાડા તો મહેનતમાં - છે...
કરવી ના પૂરી તો જવાબદારી, ઢોળવા દોષના ટોપલાં બીજા પર - છે...
લેવા ના દેવા કાંઈ જેની સાથે રહૅ માથું એમાં તો મારતાં ને મારતાં - છે...
જાવું છે જ્યાં પ્રભુની પાસે, રહેવું છે બેધ્યાન તો સદા એમાં - છે...
Gujarati Bhajan no. 3701 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નમ્યું એ તો જગમાં સહુને ગમ્યું, છે તાસીર આ તો સહુ માનવની
કરતા રહે જગમાં સળીબાજી સહુ અન્યની, પડે જાગૃત રહેવું એમાં તો સદા
છે માંગ આ તો જમાનાની, છે માંગ આ તો જમાનાની
મેળવવા જગમાં સહુ તો મથતા રહે, ગુમાવી દે બધું તો આળસમાં - છે...
મળ્યું ના જગમાં જે એને, કરે ઇર્ષ્યા ઉછાળે કાદવ અન્ય પર - છે...
તૂટે વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા જીવનમાં, જલદી જાગે શંકા જીવનમાં જલદી - છે...
મહેનત વિના જોઈએ જગમાં સહુને, રાખવા અખાડા તો મહેનતમાં - છે...
કરવી ના પૂરી તો જવાબદારી, ઢોળવા દોષના ટોપલાં બીજા પર - છે...
લેવા ના દેવા કાંઈ જેની સાથે રહૅ માથું એમાં તો મારતાં ને મારતાં - છે...
જાવું છે જ્યાં પ્રભુની પાસે, રહેવું છે બેધ્યાન તો સદા એમાં - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
namyuṁ ē tō jagamāṁ sahunē gamyuṁ, chē tāsīra ā tō sahu mānavanī
karatā rahē jagamāṁ salībājī sahu anyanī, paḍē jāgr̥ta rahēvuṁ ēmāṁ tō sadā
chē māṁga ā tō jamānānī, chē māṁga ā tō jamānānī
mēlavavā jagamāṁ sahu tō mathatā rahē, gumāvī dē badhuṁ tō ālasamāṁ - chē...
malyuṁ nā jagamāṁ jē ēnē, karē irṣyā uchālē kādava anya para - chē...
tūṭē viśvāsa nē śraddhā jīvanamāṁ, jaladī jāgē śaṁkā jīvanamāṁ jaladī - chē...
mahēnata vinā jōīē jagamāṁ sahunē, rākhavā akhāḍā tō mahēnatamāṁ - chē...
karavī nā pūrī tō javābadārī, ḍhōlavā dōṣanā ṭōpalāṁ bījā para - chē...
lēvā nā dēvā kāṁī jēnī sāthē rahaૅ māthuṁ ēmāṁ tō māratāṁ nē māratāṁ - chē...
jāvuṁ chē jyāṁ prabhunī pāsē, rahēvuṁ chē bēdhyāna tō sadā ēmāṁ - chē...
First...36963697369836993700...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall