BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3703 | Date: 23-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

નવરા બેઠાં નખ્ખોદ વાળે, શાસ્ત્રના બે વચન રોકી, જ્ઞાતા માને

  No Audio

Navara Betha Nakkhod Vaale, Shaastrana Be Vachan Roki, Gyata Mane

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-02-23 1992-02-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15690 નવરા બેઠાં નખ્ખોદ વાળે, શાસ્ત્રના બે વચન રોકી, જ્ઞાતા માને નવરા બેઠાં નખ્ખોદ વાળે, શાસ્ત્રના બે વચન રોકી, જ્ઞાતા માને
વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ
કરવા મદદ તો અખાડા કરે, ટીકાનું શસ્ત્ર સદા ઉગામે - વાહ
સ્વાર્થને સાધવા સગપણ શોધે, સ્વાર્થ સંધાતા, કચરાની ટોપલીમાં ફેંકે - વાહ...
કરે કોઈ શંકા તો આંખો કાઢે, કરવી શંકા, પોતાનો ધરમ માને - વાહ...
શબ્દો કાઢતા કદી ના વિચારે, કરવા એને પૂરા, અખાડા કરે - વાહ...
જીવનમાં તો કરવું કાંઈ નહિ, ચાહે પોતાનું કહ્યું તો સહુ કરે - વાહ...
અપમાન થાતાં તો રઘવાયાં બને, કરવા અપમાન તો ના અચકાયે - વાહ...
Gujarati Bhajan no. 3703 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નવરા બેઠાં નખ્ખોદ વાળે, શાસ્ત્રના બે વચન રોકી, જ્ઞાતા માને
વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ
કરવા મદદ તો અખાડા કરે, ટીકાનું શસ્ત્ર સદા ઉગામે - વાહ
સ્વાર્થને સાધવા સગપણ શોધે, સ્વાર્થ સંધાતા, કચરાની ટોપલીમાં ફેંકે - વાહ...
કરે કોઈ શંકા તો આંખો કાઢે, કરવી શંકા, પોતાનો ધરમ માને - વાહ...
શબ્દો કાઢતા કદી ના વિચારે, કરવા એને પૂરા, અખાડા કરે - વાહ...
જીવનમાં તો કરવું કાંઈ નહિ, ચાહે પોતાનું કહ્યું તો સહુ કરે - વાહ...
અપમાન થાતાં તો રઘવાયાં બને, કરવા અપમાન તો ના અચકાયે - વાહ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
navarā bēṭhāṁ nakhkhōda vālē, śāstranā bē vacana rōkī, jñātā mānē
vāha bhāī vāha, vāha bhāī vāha, vāha bhāī vāha
karavā madada tō akhāḍā karē, ṭīkānuṁ śastra sadā ugāmē - vāha
svārthanē sādhavā sagapaṇa śōdhē, svārtha saṁdhātā, kacarānī ṭōpalīmāṁ phēṁkē - vāha...
karē kōī śaṁkā tō āṁkhō kāḍhē, karavī śaṁkā, pōtānō dharama mānē - vāha...
śabdō kāḍhatā kadī nā vicārē, karavā ēnē pūrā, akhāḍā karē - vāha...
jīvanamāṁ tō karavuṁ kāṁī nahi, cāhē pōtānuṁ kahyuṁ tō sahu karē - vāha...
apamāna thātāṁ tō raghavāyāṁ banē, karavā apamāna tō nā acakāyē - vāha...
First...37013702370337043705...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall