BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3705 | Date: 23-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

હું એકલોને એકલો, જીવનમાં નથી રહી શક્તો (2)

  No Audio

Hu Eklone Eklo, Jeevamana Nathi Rahi Shakato

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-02-23 1992-02-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15692 હું એકલોને એકલો, જીવનમાં નથી રહી શક્તો (2) હું એકલોને એકલો, જીવનમાં નથી રહી શક્તો (2)
રહેવા ચાહું જ્યાં એકલો, આવી ઊભી રહે ત્યાં યાદોનો કાફલો - હું...
હટે યાદોનો જ્યાં કાફલો, આવી ચડે ત્યાં ઇચ્છાઓનો ધસારો - હું...
કરે આરામ જ્યાં ઇચ્છાઓનો ધસારો, ફૂટે છે ત્યાં વિચારોનો ફુવારો - હું....
શમે ના શમે જ્યાં વિચારોનો ફુવારો, ધસી આવે જ્યાં સમયનો તકાદો - હું...
ભૂલું ના ભૂલું જ્યાં સમયનો તકાદો, આવી ચડે અભિમાન ને અહંનો મારો - હું...
કરું દૂર જ્યાં અભિમાન ને અહંને, ઊભો રહે છે ક્રોધ ને ઇર્ષ્યાનો ફુવારો - હું...
કરું શાંત જ્યાં ક્રોધને ઇર્ષ્યાને, મળી જાય છે, ત્યાં ચિંતાનો ઉજાગરો - હું...
ભૂલું ચિંતા કે સોંપું હું તો એને, જાગી જાય છે ભક્તિભાવનો ફુવારો - હું...
ભૂલી ના શકું ભક્તિભાવને જ્યાં હું, આવી જાય છે પ્રભુમાં લીનતાનો વારો - હું...
Gujarati Bhajan no. 3705 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હું એકલોને એકલો, જીવનમાં નથી રહી શક્તો (2)
રહેવા ચાહું જ્યાં એકલો, આવી ઊભી રહે ત્યાં યાદોનો કાફલો - હું...
હટે યાદોનો જ્યાં કાફલો, આવી ચડે ત્યાં ઇચ્છાઓનો ધસારો - હું...
કરે આરામ જ્યાં ઇચ્છાઓનો ધસારો, ફૂટે છે ત્યાં વિચારોનો ફુવારો - હું....
શમે ના શમે જ્યાં વિચારોનો ફુવારો, ધસી આવે જ્યાં સમયનો તકાદો - હું...
ભૂલું ના ભૂલું જ્યાં સમયનો તકાદો, આવી ચડે અભિમાન ને અહંનો મારો - હું...
કરું દૂર જ્યાં અભિમાન ને અહંને, ઊભો રહે છે ક્રોધ ને ઇર્ષ્યાનો ફુવારો - હું...
કરું શાંત જ્યાં ક્રોધને ઇર્ષ્યાને, મળી જાય છે, ત્યાં ચિંતાનો ઉજાગરો - હું...
ભૂલું ચિંતા કે સોંપું હું તો એને, જાગી જાય છે ભક્તિભાવનો ફુવારો - હું...
ભૂલી ના શકું ભક્તિભાવને જ્યાં હું, આવી જાય છે પ્રભુમાં લીનતાનો વારો - હું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
huṁ ēkalōnē ēkalō, jīvanamāṁ nathī rahī śaktō (2)
rahēvā cāhuṁ jyāṁ ēkalō, āvī ūbhī rahē tyāṁ yādōnō kāphalō - huṁ...
haṭē yādōnō jyāṁ kāphalō, āvī caḍē tyāṁ icchāōnō dhasārō - huṁ...
karē ārāma jyāṁ icchāōnō dhasārō, phūṭē chē tyāṁ vicārōnō phuvārō - huṁ....
śamē nā śamē jyāṁ vicārōnō phuvārō, dhasī āvē jyāṁ samayanō takādō - huṁ...
bhūluṁ nā bhūluṁ jyāṁ samayanō takādō, āvī caḍē abhimāna nē ahaṁnō mārō - huṁ...
karuṁ dūra jyāṁ abhimāna nē ahaṁnē, ūbhō rahē chē krōdha nē irṣyānō phuvārō - huṁ...
karuṁ śāṁta jyāṁ krōdhanē irṣyānē, malī jāya chē, tyāṁ ciṁtānō ujāgarō - huṁ...
bhūluṁ ciṁtā kē sōṁpuṁ huṁ tō ēnē, jāgī jāya chē bhaktibhāvanō phuvārō - huṁ...
bhūlī nā śakuṁ bhaktibhāvanē jyāṁ huṁ, āvī jāya chē prabhumāṁ līnatānō vārō - huṁ...
First...37013702370337043705...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall