Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3753 | Date: 19-Mar-1992
ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે
Nā svīkāra chē, ēmāṁ inkāra chē, mauna tārī bhāṣānō, ē kēvō camatkāra chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3753 | Date: 19-Mar-1992

ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે

  No Audio

nā svīkāra chē, ēmāṁ inkāra chē, mauna tārī bhāṣānō, ē kēvō camatkāra chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-03-19 1992-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15740 ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે

ના સત્યનો એમાં સાથ છે, ના અસત્યનો આધાર છે

મૌન તારી ભાષાનો આ તો કેવો ચમત્કાર છે

મૌન, જ્યાં રહે તું સાચું, ત્યારે તું શાંતિનું પ્રવેશ દ્વાર છે - મૌન...

આતમ વિકાસમાં તો તું મૌન, એક એવો સાક્ષાતકાર છે - મૌન...

મૌન તું તો છે સ્થિતિ એવી, જ્યાં હું અને તું એકાકાર છે - મૌન...

કરી બેસે ધારણ જ્યાં તું મૌન, પ્રતિકારનો એ એકરાર છે - મૌન...

કદી કદી તું તો મૌન, જીવનમાં હકીકતનો ઇન્કાર છે - મૌન...

ઝઘડા-ટંટા પછીનું તું તો મૌન, સમાધાનનો ઇન્કાર છે - મૌન...
View Original Increase Font Decrease Font


ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે

ના સત્યનો એમાં સાથ છે, ના અસત્યનો આધાર છે

મૌન તારી ભાષાનો આ તો કેવો ચમત્કાર છે

મૌન, જ્યાં રહે તું સાચું, ત્યારે તું શાંતિનું પ્રવેશ દ્વાર છે - મૌન...

આતમ વિકાસમાં તો તું મૌન, એક એવો સાક્ષાતકાર છે - મૌન...

મૌન તું તો છે સ્થિતિ એવી, જ્યાં હું અને તું એકાકાર છે - મૌન...

કરી બેસે ધારણ જ્યાં તું મૌન, પ્રતિકારનો એ એકરાર છે - મૌન...

કદી કદી તું તો મૌન, જીવનમાં હકીકતનો ઇન્કાર છે - મૌન...

ઝઘડા-ટંટા પછીનું તું તો મૌન, સમાધાનનો ઇન્કાર છે - મૌન...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā svīkāra chē, ēmāṁ inkāra chē, mauna tārī bhāṣānō, ē kēvō camatkāra chē

nā satyanō ēmāṁ sātha chē, nā asatyanō ādhāra chē

mauna tārī bhāṣānō ā tō kēvō camatkāra chē

mauna, jyāṁ rahē tuṁ sācuṁ, tyārē tuṁ śāṁtinuṁ pravēśa dvāra chē - mauna...

ātama vikāsamāṁ tō tuṁ mauna, ēka ēvō sākṣātakāra chē - mauna...

mauna tuṁ tō chē sthiti ēvī, jyāṁ huṁ anē tuṁ ēkākāra chē - mauna...

karī bēsē dhāraṇa jyāṁ tuṁ mauna, pratikāranō ē ēkarāra chē - mauna...

kadī kadī tuṁ tō mauna, jīvanamāṁ hakīkatanō inkāra chē - mauna...

jhaghaḍā-ṭaṁṭā pachīnuṁ tuṁ tō mauna, samādhānanō inkāra chē - mauna...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...375137523753...Last