BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3753 | Date: 19-Mar-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે

  No Audio

Na Swikaar Che, Ema Inkaar Che, Maun Taari Bhashano, E Kevo Chamatkar Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-03-19 1992-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15740 ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે
ના સત્યનો એમાં સાથ છે, ના અસત્યનો આધાર છે
મૌન તારી ભાષાનો આ તો કેવો ચમત્કાર છે
મૌન, જ્યાં રહે તું સાચું, ત્યારે તું શાંતિનું પ્રવેશ દ્વાર છે - મૌન...
આતમ વિકાસમાં તો તું મૌન, એક એવો સાક્ષાતકાર છે - મૌન...
મૌન તું તો છે સ્થિતિ એવી, જ્યાં હું અને તું એકાકાર છે - મૌન...
કરી બેસે ધારણ જ્યાં તું મૌન, પ્રતિકારનો એ એકરાર છે - મૌન...
કદી કદી તું તો મૌન, જીવનમાં હકીકતનો ઇન્કાર છે - મૌન...
ઝઘડા-ટંટા પછીનું તું તો મૌન, સમાધાનનો ઇન્કાર છે - મૌન...
Gujarati Bhajan no. 3753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના સ્વીકાર છે, એમાં ઇન્કાર છે, મૌન તારી ભાષાનો, એ કેવો ચમત્કાર છે
ના સત્યનો એમાં સાથ છે, ના અસત્યનો આધાર છે
મૌન તારી ભાષાનો આ તો કેવો ચમત્કાર છે
મૌન, જ્યાં રહે તું સાચું, ત્યારે તું શાંતિનું પ્રવેશ દ્વાર છે - મૌન...
આતમ વિકાસમાં તો તું મૌન, એક એવો સાક્ષાતકાર છે - મૌન...
મૌન તું તો છે સ્થિતિ એવી, જ્યાં હું અને તું એકાકાર છે - મૌન...
કરી બેસે ધારણ જ્યાં તું મૌન, પ્રતિકારનો એ એકરાર છે - મૌન...
કદી કદી તું તો મૌન, જીવનમાં હકીકતનો ઇન્કાર છે - મૌન...
ઝઘડા-ટંટા પછીનું તું તો મૌન, સમાધાનનો ઇન્કાર છે - મૌન...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā svīkāra chē, ēmāṁ inkāra chē, mauna tārī bhāṣānō, ē kēvō camatkāra chē
nā satyanō ēmāṁ sātha chē, nā asatyanō ādhāra chē
mauna tārī bhāṣānō ā tō kēvō camatkāra chē
mauna, jyāṁ rahē tuṁ sācuṁ, tyārē tuṁ śāṁtinuṁ pravēśa dvāra chē - mauna...
ātama vikāsamāṁ tō tuṁ mauna, ēka ēvō sākṣātakāra chē - mauna...
mauna tuṁ tō chē sthiti ēvī, jyāṁ huṁ anē tuṁ ēkākāra chē - mauna...
karī bēsē dhāraṇa jyāṁ tuṁ mauna, pratikāranō ē ēkarāra chē - mauna...
kadī kadī tuṁ tō mauna, jīvanamāṁ hakīkatanō inkāra chē - mauna...
jhaghaḍā-ṭaṁṭā pachīnuṁ tuṁ tō mauna, samādhānanō inkāra chē - mauna...
First...37513752375337543755...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall