BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3774 | Date: 31-Mar-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈને કોઈ તો જીવનમાં, કોઈને કોઈનું તો છે, છે, છે ને છે

  No Audio

Koine Koi To Jeevanama, Koine Koinu To Che, Che, Che Ne Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-03-31 1992-03-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15761 કોઈને કોઈ તો જીવનમાં, કોઈને કોઈનું તો છે, છે, છે ને છે કોઈને કોઈ તો જીવનમાં, કોઈને કોઈનું તો છે, છે, છે ને છે
પ્રભુ તો છે સહુના, રહેશે એ સહુના, એ તો સહુના છે, છે, છે ને છે
આશા તો છે હૈયે સહુના, કોઈને વધુ કોઈને ઓછી તો છે, છે, છે ને છે
થોડું કે વધુ, આયુષ્ય તો છે સહુની પાસે, સહુની પાસે તો છે, છે, છે ને છે
થોડી કે વધુ, તીવ્ર કે મંદ, સહુની પાસે બુદ્ધિ તો છે, છે, છે ને છે
શ્વાસોભર્યું જીવન, ઊર્મિભર્યું જીવન, સહુની પાસે તો છે, છે, છે ને છે
ક્યાંઈકને ક્યાંઈક, કોઈને કોઈમાં સહુને શ્રદ્ધા તો છે, છે, છે ને છે
થોડો કે વધુ, સૂક્ષ્મ કે તીવ્ર અહં, સહુમાં રહ્યો તો છે, છે, છે ને છે
કોઈને કોઈ વાત, ક્યાંઈકને ક્યાઈંક, સહુએ કરવી તો છે, છે, છે ને છે
રાગ, દ્વેષને વિકારો, થોડા કે વધુ, સહુમાં તો છે, છે, છે ને છે
નાનું કે મોટું, સ્થિર કે ફરતું, સહુની પાસે ધ્યેય તો છે, છે, છે ને છે
કહે ના કહે, અંતરથી હરેક માનવી, જીવનમાં પ્રભુને માને છે, છે, છે ને છે
Gujarati Bhajan no. 3774 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈને કોઈ તો જીવનમાં, કોઈને કોઈનું તો છે, છે, છે ને છે
પ્રભુ તો છે સહુના, રહેશે એ સહુના, એ તો સહુના છે, છે, છે ને છે
આશા તો છે હૈયે સહુના, કોઈને વધુ કોઈને ઓછી તો છે, છે, છે ને છે
થોડું કે વધુ, આયુષ્ય તો છે સહુની પાસે, સહુની પાસે તો છે, છે, છે ને છે
થોડી કે વધુ, તીવ્ર કે મંદ, સહુની પાસે બુદ્ધિ તો છે, છે, છે ને છે
શ્વાસોભર્યું જીવન, ઊર્મિભર્યું જીવન, સહુની પાસે તો છે, છે, છે ને છે
ક્યાંઈકને ક્યાંઈક, કોઈને કોઈમાં સહુને શ્રદ્ધા તો છે, છે, છે ને છે
થોડો કે વધુ, સૂક્ષ્મ કે તીવ્ર અહં, સહુમાં રહ્યો તો છે, છે, છે ને છે
કોઈને કોઈ વાત, ક્યાંઈકને ક્યાઈંક, સહુએ કરવી તો છે, છે, છે ને છે
રાગ, દ્વેષને વિકારો, થોડા કે વધુ, સહુમાં તો છે, છે, છે ને છે
નાનું કે મોટું, સ્થિર કે ફરતું, સહુની પાસે ધ્યેય તો છે, છે, છે ને છે
કહે ના કહે, અંતરથી હરેક માનવી, જીવનમાં પ્રભુને માને છે, છે, છે ને છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōīnē kōī tō jīvanamāṁ, kōīnē kōīnuṁ tō chē, chē, chē nē chē
prabhu tō chē sahunā, rahēśē ē sahunā, ē tō sahunā chē, chē, chē nē chē
āśā tō chē haiyē sahunā, kōīnē vadhu kōīnē ōchī tō chē, chē, chē nē chē
thōḍuṁ kē vadhu, āyuṣya tō chē sahunī pāsē, sahunī pāsē tō chē, chē, chē nē chē
thōḍī kē vadhu, tīvra kē maṁda, sahunī pāsē buddhi tō chē, chē, chē nē chē
śvāsōbharyuṁ jīvana, ūrmibharyuṁ jīvana, sahunī pāsē tō chē, chē, chē nē chē
kyāṁīkanē kyāṁīka, kōīnē kōīmāṁ sahunē śraddhā tō chē, chē, chē nē chē
thōḍō kē vadhu, sūkṣma kē tīvra ahaṁ, sahumāṁ rahyō tō chē, chē, chē nē chē
kōīnē kōī vāta, kyāṁīkanē kyāīṁka, sahuē karavī tō chē, chē, chē nē chē
rāga, dvēṣanē vikārō, thōḍā kē vadhu, sahumāṁ tō chē, chē, chē nē chē
nānuṁ kē mōṭuṁ, sthira kē pharatuṁ, sahunī pāsē dhyēya tō chē, chē, chē nē chē
kahē nā kahē, aṁtarathī harēka mānavī, jīvanamāṁ prabhunē mānē chē, chē, chē nē chē
First...37713772377337743775...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall