Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 88 | Date: 17-Oct-1984
પડે જે દુઃખ તને, તે આનંદથી સહી લેજે
Paḍē jē duḥkha tanē, tē ānaṁdathī sahī lējē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 88 | Date: 17-Oct-1984

પડે જે દુઃખ તને, તે આનંદથી સહી લેજે

  No Audio

paḍē jē duḥkha tanē, tē ānaṁdathī sahī lējē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1984-10-17 1984-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1577 પડે જે દુઃખ તને, તે આનંદથી સહી લેજે પડે જે દુઃખ તને, તે આનંદથી સહી લેજે

પ્રસાદી `મા' ની ગણીને, આનંદમાં સદા રહેજે

કર્મો કીધાં તેં પાછળનું, કદી નવ વિચારીને

ફળો ભોગવવા ટાણે, શાને ખૂબ બૂમ પાડે

સદા કરે છે એ કલ્યાણ, વાત હૈયે તું ધરજે

પ્રેમથી યાદ કરશે, ત્યારે સદા હાજર રહેશે

કર્યાં કાર્ય ભક્તોનાં એવાં, રહ્યા જે એના આધારે

અર્પણ કરજે એને ફળ, કદી એને ના વિસારીને

દીધો છે માનવદેહ આ, તું હવે ખૂબ વિચારી લે

નહીં મળે ફરી અવસર, એની પાસે પહોંચવાને

ભજી લેજે એનું નામ, હૈયામાં ખરો ભાવ ભરીને

ધરજે એનું ધ્યાન, હૈયામાં ફળ અનુપમ સમાવીને
Increase Font Decrease Font

પડે જે દુઃખ તને, તે આનંદથી સહી લેજે

પ્રસાદી `મા' ની ગણીને, આનંદમાં સદા રહેજે

કર્મો કીધાં તેં પાછળનું, કદી નવ વિચારીને

ફળો ભોગવવા ટાણે, શાને ખૂબ બૂમ પાડે

સદા કરે છે એ કલ્યાણ, વાત હૈયે તું ધરજે

પ્રેમથી યાદ કરશે, ત્યારે સદા હાજર રહેશે

કર્યાં કાર્ય ભક્તોનાં એવાં, રહ્યા જે એના આધારે

અર્પણ કરજે એને ફળ, કદી એને ના વિસારીને

દીધો છે માનવદેહ આ, તું હવે ખૂબ વિચારી લે

નહીં મળે ફરી અવસર, એની પાસે પહોંચવાને

ભજી લેજે એનું નામ, હૈયામાં ખરો ભાવ ભરીને

ધરજે એનું ધ્યાન, હૈયામાં ફળ અનુપમ સમાવીને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
paḍē jē duḥkha tanē, tē ānaṁdathī sahī lējē

prasādī `mā' nī gaṇīnē, ānaṁdamāṁ sadā rahējē

karmō kīdhāṁ tēṁ pāchalanuṁ, kadī nava vicārīnē

phalō bhōgavavā ṭāṇē, śānē khūba būma pāḍē

sadā karē chē ē kalyāṇa, vāta haiyē tuṁ dharajē

prēmathī yāda karaśē, tyārē sadā hājara rahēśē

karyāṁ kārya bhaktōnāṁ ēvāṁ, rahyā jē ēnā ādhārē

arpaṇa karajē ēnē phala, kadī ēnē nā visārīnē

dīdhō chē mānavadēha ā, tuṁ havē khūba vicārī lē

nahīṁ malē pharī avasara, ēnī pāsē pahōṁcavānē

bhajī lējē ēnuṁ nāma, haiyāmāṁ kharō bhāva bharīnē

dharajē ēnuṁ dhyāna, haiyāmāṁ phala anupama samāvīnē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
Here Kaka explains that,

Face every struggle with a brave heart. Consider your struggles to be Divine's grace as well.
Never once did you stop to think about the repercussions of your actions. So when it's time to face the consequences why do you complain so much.
Always remember that the Divine has only your well-being in his heart. He will always answer if remembered with devotion.
The Divine has fulfilled the most difficult of tasks for the devotees who surrender themselves entirely to him.
Remember, to always give the fruits ( benefits or loss) of your actions to her.
You got this human form, so make the most of it by immersing yourself in devotion because you may not get this chance again.
Chant Her name, with lots of feelings in the heart
Meditate on Her, with lots of love in the heart.
Gujarati Bhajan no. 88 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...888990...Last