Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 90 | Date: 19-Oct-1984
ફરતી આ ધરતીમાં, પલટાતા બહુ રંગ
Pharatī ā dharatīmāṁ, palaṭātā bahu raṁga

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 90 | Date: 19-Oct-1984

ફરતી આ ધરતીમાં, પલટાતા બહુ રંગ

  No Audio

pharatī ā dharatīmāṁ, palaṭātā bahu raṁga

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1984-10-19 1984-10-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1579 ફરતી આ ધરતીમાં, પલટાતા બહુ રંગ ફરતી આ ધરતીમાં, પલટાતા બહુ રંગ

સ્થિર રહેવું કઠિન છે, બનીને નિઃસંગ

મન પણ છે બહુ ફરતું, લોભાતું હરદમ

સ્થિર કરવું કઠિન છે, ફરતું એ ચોગરદમ

સ્થિર કરવા એને, માંડવો પડશે જંગ

`મા' ના સ્મરણમાં રહી, છોડજો સર્વ કુસંગ

રોજ પ્રયત્ન કરતાં, ચડશે સાચો રંગ

હૈયું તલસી ઊઠશે, કરવા એનો સંગ

આળસ એમાં નવ કરશો, જાગૃત રહેજો હરદમ

કૃપા નિશદિન ઊતરશે, હૈયે વ્યાપશે ઉમંગ
View Original Increase Font Decrease Font


ફરતી આ ધરતીમાં, પલટાતા બહુ રંગ

સ્થિર રહેવું કઠિન છે, બનીને નિઃસંગ

મન પણ છે બહુ ફરતું, લોભાતું હરદમ

સ્થિર કરવું કઠિન છે, ફરતું એ ચોગરદમ

સ્થિર કરવા એને, માંડવો પડશે જંગ

`મા' ના સ્મરણમાં રહી, છોડજો સર્વ કુસંગ

રોજ પ્રયત્ન કરતાં, ચડશે સાચો રંગ

હૈયું તલસી ઊઠશે, કરવા એનો સંગ

આળસ એમાં નવ કરશો, જાગૃત રહેજો હરદમ

કૃપા નિશદિન ઊતરશે, હૈયે વ્યાપશે ઉમંગ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pharatī ā dharatīmāṁ, palaṭātā bahu raṁga

sthira rahēvuṁ kaṭhina chē, banīnē niḥsaṁga

mana paṇa chē bahu pharatuṁ, lōbhātuṁ haradama

sthira karavuṁ kaṭhina chē, pharatuṁ ē cōgaradama

sthira karavā ēnē, māṁḍavō paḍaśē jaṁga

`mā' nā smaraṇamāṁ rahī, chōḍajō sarva kusaṁga

rōja prayatna karatāṁ, caḍaśē sācō raṁga

haiyuṁ talasī ūṭhaśē, karavā ēnō saṁga

ālasa ēmāṁ nava karaśō, jāgr̥ta rahējō haradama

kr̥pā niśadina ūtaraśē, haiyē vyāpaśē umaṁga
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka explains that everything around us is continually changing and moving, which is why it is tough for our minds to focus. The only way to steady our minds is to connect with something constant. Even your own body is going to perish one day. Then what or who is constant? Kaka says the Divine. Continuously chanting, the Divine's name will slowly but surely allow your mind to get steady and help you stay blissful.The earth is moving on its axis, and our mind is roaming freely everywhere on this earth. Staying focused is getting more and more difficult.

To steady our minds, we will have to fight a battle.

Our only ally in this battle is the Divine. Chanting His name will bring the steadiness you seek.

Make sure not to get lazy in this battle against yourself. Be alert while Chanting and see what difference it makes.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 90 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...888990...Last