Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3848 | Date: 27-Apr-1992
ગળા સુધી તો જીવન, સુખદુઃખથી ભર્યું ભર્યું છે, વધુ તો ઢોળાઈ જાશે
Galā sudhī tō jīvana, sukhaduḥkhathī bharyuṁ bharyuṁ chē, vadhu tō ḍhōlāī jāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3848 | Date: 27-Apr-1992

ગળા સુધી તો જીવન, સુખદુઃખથી ભર્યું ભર્યું છે, વધુ તો ઢોળાઈ જાશે

  No Audio

galā sudhī tō jīvana, sukhaduḥkhathī bharyuṁ bharyuṁ chē, vadhu tō ḍhōlāī jāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-04-27 1992-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15835 ગળા સુધી તો જીવન, સુખદુઃખથી ભર્યું ભર્યું છે, વધુ તો ઢોળાઈ જાશે ગળા સુધી તો જીવન, સુખદુઃખથી ભર્યું ભર્યું છે, વધુ તો ઢોળાઈ જાશે

ભેળવી પ્રેમ, દયા કે વેરને ઇર્ષ્યૅ, કરવું મીઠું કે ખારું, એ તારા હાથમાં છે

ભેળવી ખારાશ, કરીશ ફરિયાદ ખારાશની, એમાં તારું તો શું વળવાનું છે

ભેળવ્યું તેં અને કરે છે પાછી ફરિયાદ, ફરિયાદ તારી એ તો નકામી છે

ભેળવવું શું, છે જ્યાં હાથમાં તારા, ફરિયાદને ના ત્યાં કોઈ સ્થાન છે

ભરવું હોય જો તારે, કાં કરતું ખાલી એને, કાં ભેળવવું શું, એના પર ધ્યાન દે

રહેશે તારી પાસે એવું, હશે તારી પાસે જેવું, સદા આ વાત પર તું ધ્યાન દે

એક વખત તારે, પ્રભુ પાસે થવું પડશે ખાલી, જીવનમાં આનું તું અગ્રસ્થાન છે

સોંપી દે, શું ભરવું, શું ના ભરવું પ્રભુના હાથમાં, ઉત્તમ માર્ગ તો આ છે

દેશે ના પ્રભુ, અયોગ્ય તને, તારા હર વિચારમાં, આને તો તું સ્થાન દે
View Original Increase Font Decrease Font


ગળા સુધી તો જીવન, સુખદુઃખથી ભર્યું ભર્યું છે, વધુ તો ઢોળાઈ જાશે

ભેળવી પ્રેમ, દયા કે વેરને ઇર્ષ્યૅ, કરવું મીઠું કે ખારું, એ તારા હાથમાં છે

ભેળવી ખારાશ, કરીશ ફરિયાદ ખારાશની, એમાં તારું તો શું વળવાનું છે

ભેળવ્યું તેં અને કરે છે પાછી ફરિયાદ, ફરિયાદ તારી એ તો નકામી છે

ભેળવવું શું, છે જ્યાં હાથમાં તારા, ફરિયાદને ના ત્યાં કોઈ સ્થાન છે

ભરવું હોય જો તારે, કાં કરતું ખાલી એને, કાં ભેળવવું શું, એના પર ધ્યાન દે

રહેશે તારી પાસે એવું, હશે તારી પાસે જેવું, સદા આ વાત પર તું ધ્યાન દે

એક વખત તારે, પ્રભુ પાસે થવું પડશે ખાલી, જીવનમાં આનું તું અગ્રસ્થાન છે

સોંપી દે, શું ભરવું, શું ના ભરવું પ્રભુના હાથમાં, ઉત્તમ માર્ગ તો આ છે

દેશે ના પ્રભુ, અયોગ્ય તને, તારા હર વિચારમાં, આને તો તું સ્થાન દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

galā sudhī tō jīvana, sukhaduḥkhathī bharyuṁ bharyuṁ chē, vadhu tō ḍhōlāī jāśē

bhēlavī prēma, dayā kē vēranē irṣyaૅ, karavuṁ mīṭhuṁ kē khāruṁ, ē tārā hāthamāṁ chē

bhēlavī khārāśa, karīśa phariyāda khārāśanī, ēmāṁ tāruṁ tō śuṁ valavānuṁ chē

bhēlavyuṁ tēṁ anē karē chē pāchī phariyāda, phariyāda tārī ē tō nakāmī chē

bhēlavavuṁ śuṁ, chē jyāṁ hāthamāṁ tārā, phariyādanē nā tyāṁ kōī sthāna chē

bharavuṁ hōya jō tārē, kāṁ karatuṁ khālī ēnē, kāṁ bhēlavavuṁ śuṁ, ēnā para dhyāna dē

rahēśē tārī pāsē ēvuṁ, haśē tārī pāsē jēvuṁ, sadā ā vāta para tuṁ dhyāna dē

ēka vakhata tārē, prabhu pāsē thavuṁ paḍaśē khālī, jīvanamāṁ ānuṁ tuṁ agrasthāna chē

sōṁpī dē, śuṁ bharavuṁ, śuṁ nā bharavuṁ prabhunā hāthamāṁ, uttama mārga tō ā chē

dēśē nā prabhu, ayōgya tanē, tārā hara vicāramāṁ, ānē tō tuṁ sthāna dē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3848 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...384438453846...Last