BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 95 | Date: 30-Oct-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

નિત્ય શુદ્ધ તું, નિત્ય શક્તિશાળી હતો તું

  No Audio

nitya shuddha tum, nitya shaktishali hato tum

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1984-10-30 1984-10-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1584 નિત્ય શુદ્ધ તું, નિત્ય શક્તિશાળી હતો તું નિત્ય શુદ્ધ તું, નિત્ય શક્તિશાળી હતો તું
વિકારી બનીને, તારી જાતને તેં બાંધી છે
નિત્ય આનંદમય તું, પ્રેમનો સાગર હતો તું
નિત્ય સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, તારી જાતને તે બાંધી છે
નિત્ય સત્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું
અંધકારે અટવાઈ, તારી જાતને તેં બાંધી છે
રઝળપાટમાં રાચી, મોહનાં પડળ આંખ પર ચડાવી
માયાને બનાવી વહાલી, તારી જાતને તેં બાંધી છે
નાશવંત ચીજોમાં મન લગાવી, શાશ્વત સુખ ત્યાગી
તૃષ્ણામાં સદા અટવાઈ, તારી જાતને તેં બાંધી છે
Gujarati Bhajan no. 95 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નિત્ય શુદ્ધ તું, નિત્ય શક્તિશાળી હતો તું
વિકારી બનીને, તારી જાતને તેં બાંધી છે
નિત્ય આનંદમય તું, પ્રેમનો સાગર હતો તું
નિત્ય સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, તારી જાતને તે બાંધી છે
નિત્ય સત્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું
અંધકારે અટવાઈ, તારી જાતને તેં બાંધી છે
રઝળપાટમાં રાચી, મોહનાં પડળ આંખ પર ચડાવી
માયાને બનાવી વહાલી, તારી જાતને તેં બાંધી છે
નાશવંત ચીજોમાં મન લગાવી, શાશ્વત સુખ ત્યાગી
તૃષ્ણામાં સદા અટવાઈ, તારી જાતને તેં બાંધી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nitya śuddha tuṁ, nitya śaktiśālī hatō tuṁ
vikārī banīnē, tārī jātanē tēṁ bāṁdhī chē
nitya ānaṁdamaya tuṁ, prēmanō sāgara hatō tuṁ
nitya svarūpa bhūlīnē tāruṁ, tārī jātanē tē bāṁdhī chē
nitya satya prakāśa svarūpa bhūlīnē tāruṁ
aṁdhakārē aṭavāī, tārī jātanē tēṁ bāṁdhī chē
rajhalapāṭamāṁ rācī, mōhanāṁ paḍala āṁkha para caḍāvī
māyānē banāvī vahālī, tārī jātanē tēṁ bāṁdhī chē
nāśavaṁta cījōmāṁ mana lagāvī, śāśvata sukha tyāgī
tr̥ṣṇāmāṁ sadā aṭavāī, tārī jātanē tēṁ bāṁdhī chē

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) is talking about our soul....

Always pure and ever strong were you,
But the lustful desires have stifled your true nature.
Always have been the source of Happiness.
But by forgetting your true nature, why do you torture yourself.
Always have been the source of light.
But by getting tangled in the dark, where did you lose yourself.
By immersing yourself into worldly illusions, why do you tie yourself?
Attaching yourself to destructible things instead of the infinite, why do you choke your growth.
Getting attached to your desire and becoming greedier you got yourself here.
Always pure and ever strong were you,
But the lustful desires have stifled your true nature.

First...9192939495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall