Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3928 | Date: 03-Jun-1992
કહેતા નથી રે (2) જીવનમાં તો પ્રભુ, કે માનો તમે રે એને, માનો તમે રે એને
Kahētā nathī rē (2) jīvanamāṁ tō prabhu, kē mānō tamē rē ēnē, mānō tamē rē ēnē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3928 | Date: 03-Jun-1992

કહેતા નથી રે (2) જીવનમાં તો પ્રભુ, કે માનો તમે રે એને, માનો તમે રે એને

  No Audio

kahētā nathī rē (2) jīvanamāṁ tō prabhu, kē mānō tamē rē ēnē, mānō tamē rē ēnē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-06-03 1992-06-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15915 કહેતા નથી રે (2) જીવનમાં તો પ્રભુ, કે માનો તમે રે એને, માનો તમે રે એને કહેતા નથી રે (2) જીવનમાં તો પ્રભુ, કે માનો તમે રે એને, માનો તમે રે એને,

માનો તમે રે એને, કે ના માનો તમે રે એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

આવે કે જાગે, સંજોગો રે જીવનમાં, પડે માનવું છે એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

કદી કદી સંજોગો જગાવી જાય, શંકા એમાં તો એવી માનો એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

ઘટે ના પ્રેમ તો એનો, તમે માનો કે ના માનો એનો, માનો છે એ તો તમારી રે મરજી

માનતાઓ લઈ બેસે જીવનમાં, થાશે ક્યારે એ તો પૂરી, છે એ તો તમારી રે મરજી

દીધી મન, બુદ્ધિને ભાવો વાપરવા પ્રભુએ, વાપરવી એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

પડવું જીવનમાં, ખાડામાં કે નીકળવું બહાર, છે એ તો, છે એ તો તમારી રે મરજી

સમાવવા એને તો હૈયે, કે રાખવા બાહરને બહાર એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

કરવો સામનો દુઃખને સમજીને, કે તૂટી જાવું એમાં રે જીવનમાં, છે એ તો તમારી રે મરજી
View Original Increase Font Decrease Font


કહેતા નથી રે (2) જીવનમાં તો પ્રભુ, કે માનો તમે રે એને, માનો તમે રે એને,

માનો તમે રે એને, કે ના માનો તમે રે એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

આવે કે જાગે, સંજોગો રે જીવનમાં, પડે માનવું છે એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

કદી કદી સંજોગો જગાવી જાય, શંકા એમાં તો એવી માનો એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

ઘટે ના પ્રેમ તો એનો, તમે માનો કે ના માનો એનો, માનો છે એ તો તમારી રે મરજી

માનતાઓ લઈ બેસે જીવનમાં, થાશે ક્યારે એ તો પૂરી, છે એ તો તમારી રે મરજી

દીધી મન, બુદ્ધિને ભાવો વાપરવા પ્રભુએ, વાપરવી એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

પડવું જીવનમાં, ખાડામાં કે નીકળવું બહાર, છે એ તો, છે એ તો તમારી રે મરજી

સમાવવા એને તો હૈયે, કે રાખવા બાહરને બહાર એને, છે એ તો તમારી રે મરજી

કરવો સામનો દુઃખને સમજીને, કે તૂટી જાવું એમાં રે જીવનમાં, છે એ તો તમારી રે મરજી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kahētā nathī rē (2) jīvanamāṁ tō prabhu, kē mānō tamē rē ēnē, mānō tamē rē ēnē,

mānō tamē rē ēnē, kē nā mānō tamē rē ēnē, chē ē tō tamārī rē marajī

āvē kē jāgē, saṁjōgō rē jīvanamāṁ, paḍē mānavuṁ chē ēnē, chē ē tō tamārī rē marajī

kadī kadī saṁjōgō jagāvī jāya, śaṁkā ēmāṁ tō ēvī mānō ēnē, chē ē tō tamārī rē marajī

ghaṭē nā prēma tō ēnō, tamē mānō kē nā mānō ēnō, mānō chē ē tō tamārī rē marajī

mānatāō laī bēsē jīvanamāṁ, thāśē kyārē ē tō pūrī, chē ē tō tamārī rē marajī

dīdhī mana, buddhinē bhāvō vāparavā prabhuē, vāparavī ēnē, chē ē tō tamārī rē marajī

paḍavuṁ jīvanamāṁ, khāḍāmāṁ kē nīkalavuṁ bahāra, chē ē tō, chē ē tō tamārī rē marajī

samāvavā ēnē tō haiyē, kē rākhavā bāharanē bahāra ēnē, chē ē tō tamārī rē marajī

karavō sāmanō duḥkhanē samajīnē, kē tūṭī jāvuṁ ēmāṁ rē jīvanamāṁ, chē ē tō tamārī rē marajī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3928 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...392539263927...Last