Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 103 | Date: 15-Nov-1984
ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો
Gulāba phūla cūṁṭavā hōya tō, kāṁṭānī taiyārī rākhajō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 103 | Date: 15-Nov-1984

ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો

  No Audio

gulāba phūla cūṁṭavā hōya tō, kāṁṭānī taiyārī rākhajō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1984-11-15 1984-11-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1592 ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો

અમૃત પીવું હોય તો, ઝેર પીવાની તૈયારી રાખજો

પ્રેમ પામવો હોય તો, હૈયેથી ધિક્કાર કાઢી નાખજો

જ્ઞાન પામવું હોય તો, ગુરુપદે જ્ઞાનીને સ્થાપજો

લક્ષ્ય તરફ પહોંચવા, યોગ્ય રસ્તો પૂછી રાખજો

સેવા કરવી હોય તો, સહન કરવાની શક્તિ રાખજો

ધ્યાન ધરવું હોય તો, બીજા વિચાર કાઢી નાખજો

પ્રગતિ કરવી હોય તો, જીવન સરળ કરી નાખજો

ભક્તિ કરવી હોય તો, હૈયામાં ભાવ ભરી રાખજો

મૈત્રી ટકાવવી હોય તો, શંકા દૂર કરી નાખજો

હૈયે શાંતિ પામવી હોય તો, ખોટા વિચારો કાઢી નાખજો

મોક્ષ મેળવવો હોય તો, વળગણ દૂર કરી નાખજો
View Original Increase Font Decrease Font


ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો

અમૃત પીવું હોય તો, ઝેર પીવાની તૈયારી રાખજો

પ્રેમ પામવો હોય તો, હૈયેથી ધિક્કાર કાઢી નાખજો

જ્ઞાન પામવું હોય તો, ગુરુપદે જ્ઞાનીને સ્થાપજો

લક્ષ્ય તરફ પહોંચવા, યોગ્ય રસ્તો પૂછી રાખજો

સેવા કરવી હોય તો, સહન કરવાની શક્તિ રાખજો

ધ્યાન ધરવું હોય તો, બીજા વિચાર કાઢી નાખજો

પ્રગતિ કરવી હોય તો, જીવન સરળ કરી નાખજો

ભક્તિ કરવી હોય તો, હૈયામાં ભાવ ભરી રાખજો

મૈત્રી ટકાવવી હોય તો, શંકા દૂર કરી નાખજો

હૈયે શાંતિ પામવી હોય તો, ખોટા વિચારો કાઢી નાખજો

મોક્ષ મેળવવો હોય તો, વળગણ દૂર કરી નાખજો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gulāba phūla cūṁṭavā hōya tō, kāṁṭānī taiyārī rākhajō

amr̥ta pīvuṁ hōya tō, jhēra pīvānī taiyārī rākhajō

prēma pāmavō hōya tō, haiyēthī dhikkāra kāḍhī nākhajō

jñāna pāmavuṁ hōya tō, gurupadē jñānīnē sthāpajō

lakṣya tarapha pahōṁcavā, yōgya rastō pūchī rākhajō

sēvā karavī hōya tō, sahana karavānī śakti rākhajō

dhyāna dharavuṁ hōya tō, bījā vicāra kāḍhī nākhajō

pragati karavī hōya tō, jīvana sarala karī nākhajō

bhakti karavī hōya tō, haiyāmāṁ bhāva bharī rākhajō

maitrī ṭakāvavī hōya tō, śaṁkā dūra karī nākhajō

haiyē śāṁti pāmavī hōya tō, khōṭā vicārō kāḍhī nākhajō

mōkṣa mēlavavō hōya tō, valagaṇa dūra karī nākhajō
English Explanation Increase Font Decrease Font


If you want roses beware of pricey thorns

If you want nectar, be ready for poison also

If you want to be loved, remove anger form heart

If you want knowledge, bow down to Gurus teachings

And to reach for you goal take his guidance.

For your loving service, be prepared to bear the burden gladly

And for meditation, try to remove unwanted stray thoughts

Always be prepared for your progress, by simplifying your life

And for “Bhakti” i.e., is prayer fill your heart with love.

Always be ready for removing doubts in friendship

And for keeping peace in your soul, remove wrong ideas that bother you.

Only then you can get “Moksh”ie liberation.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 103 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...103104105...Last