BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 103 | Date: 15-Nov-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો

  No Audio

gulaba phula chuntava hoya to, kantani taiyari rakhajo

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1984-11-15 1984-11-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1592 ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો
અમૃત પીવું હોય તો, ઝેર પીવાની તૈયારી રાખજો
પ્રેમ પામવો હોય તો, હૈયેથી ધિક્કાર કાઢી નાખજો
જ્ઞાન પામવું હોય તો, ગુરુપદે જ્ઞાનીને સ્થાપજો
લક્ષ્ય તરફ પહોંચવા, યોગ્ય રસ્તો પૂછી રાખજો
સેવા કરવી હોય તો, સહન કરવાની શક્તિ રાખજો
ધ્યાન ધરવું હોય તો, બીજા વિચાર કાઢી નાખજો
પ્રગતિ કરવી હોય તો, જીવન સરળ કરી નાખજો
ભક્તિ કરવી હોય તો, હૈયામાં ભાવ ભરી રાખજો
મૈત્રી ટકાવવી હોય તો, શંકા દૂર કરી નાખજો
હૈયે શાંતિ પામવી હોય તો, ખોટા વિચારો કાઢી નાખજો
મોક્ષ મેળવવો હોય તો, વળગણ દૂર કરી નાખજો
Gujarati Bhajan no. 103 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ગુલાબ ફૂલ ચૂંટવા હોય તો, કાંટાની તૈયારી રાખજો
અમૃત પીવું હોય તો, ઝેર પીવાની તૈયારી રાખજો
પ્રેમ પામવો હોય તો, હૈયેથી ધિક્કાર કાઢી નાખજો
જ્ઞાન પામવું હોય તો, ગુરુપદે જ્ઞાનીને સ્થાપજો
લક્ષ્ય તરફ પહોંચવા, યોગ્ય રસ્તો પૂછી રાખજો
સેવા કરવી હોય તો, સહન કરવાની શક્તિ રાખજો
ધ્યાન ધરવું હોય તો, બીજા વિચાર કાઢી નાખજો
પ્રગતિ કરવી હોય તો, જીવન સરળ કરી નાખજો
ભક્તિ કરવી હોય તો, હૈયામાં ભાવ ભરી રાખજો
મૈત્રી ટકાવવી હોય તો, શંકા દૂર કરી નાખજો
હૈયે શાંતિ પામવી હોય તો, ખોટા વિચારો કાઢી નાખજો
મોક્ષ મેળવવો હોય તો, વળગણ દૂર કરી નાખજો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
gulāba phūla cūṁṭavā hōya tō, kāṁṭānī taiyārī rākhajō
amr̥ta pīvuṁ hōya tō, jhēra pīvānī taiyārī rākhajō
prēma pāmavō hōya tō, haiyēthī dhikkāra kāḍhī nākhajō
jñāna pāmavuṁ hōya tō, gurupadē jñānīnē sthāpajō
lakṣya tarapha pahōṁcavā, yōgya rastō pūchī rākhajō
sēvā karavī hōya tō, sahana karavānī śakti rākhajō
dhyāna dharavuṁ hōya tō, bījā vicāra kāḍhī nākhajō
pragati karavī hōya tō, jīvana sarala karī nākhajō
bhakti karavī hōya tō, haiyāmāṁ bhāva bharī rākhajō
maitrī ṭakāvavī hōya tō, śaṁkā dūra karī nākhajō
haiyē śāṁti pāmavī hōya tō, khōṭā vicārō kāḍhī nākhajō
mōkṣa mēlavavō hōya tō, valagaṇa dūra karī nākhajō

Explanation in English
If you want roses beware of pricey thorns
If you want nectar, be ready for poison also
If you want to be loved, remove anger form heart
If you want knowledge, bow down to Gurus teachings
And to reach for you goal take his guidance.
For your loving service, be prepared to bear the burden gladly
And for meditation, try to remove unwanted stray thoughts
Always be prepared for your progress, by simplifying your life
And for “Bhakti” i.e., is prayer fill your heart with love.
Always be ready for removing doubts in friendship
And for keeping peace in your soul, remove wrong ideas that bother you.
Only then you can get “Moksh”ie liberation.

First...101102103104105...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall