BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3971 | Date: 21-Jun-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

હે જગજનની માતા, છે તું તો શક્તિ મારી, રહ્યા છીએ ઊભા અમે, દ્વાર તારા ખટખટાવતા

  No Audio

He Jagajanani Maata, Che Tu To Shakti Maari, Rahya Chie Ubhaa Ame, Dwaar Taara Khatkhatavata

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1992-06-21 1992-06-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15958 હે જગજનની માતા, છે તું તો શક્તિ મારી, રહ્યા છીએ ઊભા અમે, દ્વાર તારા ખટખટાવતા હે જગજનની માતા, છે તું તો શક્તિ મારી, રહ્યા છીએ ઊભા અમે, દ્વાર તારા ખટખટાવતા
દેજે હવે તું અમારા કાજે રે, ખોલી દેજે તારા એના સ્ત્રોતમાં અમને તો નહાવા
રહ્યા છીએ સદા અમે તો જીવનમાં, શક્તિ તો ઘટાડતા ને ઘટાડતા
રહે છે વહેતાં સ્ત્રોત જગમાં, એના તો તારા, કરી કૃપા દેજે એની પાસ તો પહોંચવા
ના રૂપ, ના આકાર છે એના, તોયે જીવનમાં, કણકણમાં અનુભવ એના તો થાતાં
હાલે પાંદડું તો જીવનમાં, થાયે ના કાર્ય કોઈ જીવનમાં, તારી તો શક્તિ વિના
રહ્યા છો ચલાવી જગને તો તમે, કરી ઇચ્છા, ભરી શક્તિ, હે શક્તિના દાતા
નથી સ્થાન જગમાં તો એવું કોઈ તો ખાલી, તારી શક્તિના કિરણ ના પહોંચતા
છે હૈયું તો તારા આભારથી ભર્યું, નત મસ્તકે પ્રણામ તને અમે તો કરતા
રહ્યાં ભલે ભટકતા અમે તો અજ્ઞાને, કાઢ હવે બહાર એમાંથી, દઈ શક્તિ પ્રકાશની
Gujarati Bhajan no. 3971 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હે જગજનની માતા, છે તું તો શક્તિ મારી, રહ્યા છીએ ઊભા અમે, દ્વાર તારા ખટખટાવતા
દેજે હવે તું અમારા કાજે રે, ખોલી દેજે તારા એના સ્ત્રોતમાં અમને તો નહાવા
રહ્યા છીએ સદા અમે તો જીવનમાં, શક્તિ તો ઘટાડતા ને ઘટાડતા
રહે છે વહેતાં સ્ત્રોત જગમાં, એના તો તારા, કરી કૃપા દેજે એની પાસ તો પહોંચવા
ના રૂપ, ના આકાર છે એના, તોયે જીવનમાં, કણકણમાં અનુભવ એના તો થાતાં
હાલે પાંદડું તો જીવનમાં, થાયે ના કાર્ય કોઈ જીવનમાં, તારી તો શક્તિ વિના
રહ્યા છો ચલાવી જગને તો તમે, કરી ઇચ્છા, ભરી શક્તિ, હે શક્તિના દાતા
નથી સ્થાન જગમાં તો એવું કોઈ તો ખાલી, તારી શક્તિના કિરણ ના પહોંચતા
છે હૈયું તો તારા આભારથી ભર્યું, નત મસ્તકે પ્રણામ તને અમે તો કરતા
રહ્યાં ભલે ભટકતા અમે તો અજ્ઞાને, કાઢ હવે બહાર એમાંથી, દઈ શક્તિ પ્રકાશની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hē jagajananī mātā, chē tuṁ tō śakti mārī, rahyā chīē ūbhā amē, dvāra tārā khaṭakhaṭāvatā
dējē havē tuṁ amārā kājē rē, khōlī dējē tārā ēnā strōtamāṁ amanē tō nahāvā
rahyā chīē sadā amē tō jīvanamāṁ, śakti tō ghaṭāḍatā nē ghaṭāḍatā
rahē chē vahētāṁ strōta jagamāṁ, ēnā tō tārā, karī kr̥pā dējē ēnī pāsa tō pahōṁcavā
nā rūpa, nā ākāra chē ēnā, tōyē jīvanamāṁ, kaṇakaṇamāṁ anubhava ēnā tō thātāṁ
hālē pāṁdaḍuṁ tō jīvanamāṁ, thāyē nā kārya kōī jīvanamāṁ, tārī tō śakti vinā
rahyā chō calāvī jaganē tō tamē, karī icchā, bharī śakti, hē śaktinā dātā
nathī sthāna jagamāṁ tō ēvuṁ kōī tō khālī, tārī śaktinā kiraṇa nā pahōṁcatā
chē haiyuṁ tō tārā ābhārathī bharyuṁ, nata mastakē praṇāma tanē amē tō karatā
rahyāṁ bhalē bhaṭakatā amē tō ajñānē, kāḍha havē bahāra ēmāṁthī, daī śakti prakāśanī
First...39663967396839693970...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall