Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3981 | Date: 23-Jun-1992
ક્રોધ જીવનમાં તો, કદીને કદી, જાગશે ને જાગશે
Krōdha jīvanamāṁ tō, kadīnē kadī, jāgaśē nē jāgaśē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 3981 | Date: 23-Jun-1992

ક્રોધ જીવનમાં તો, કદીને કદી, જાગશે ને જાગશે

  No Audio

krōdha jīvanamāṁ tō, kadīnē kadī, jāgaśē nē jāgaśē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1992-06-23 1992-06-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15968 ક્રોધ જીવનમાં તો, કદીને કદી, જાગશે ને જાગશે ક્રોધ જીવનમાં તો, કદીને કદી, જાગશે ને જાગશે

રહેશે કે જાશે એ જો કાબૂ બહાર, ઉત્પાત એ તો મચાવશે ને મચાવશે

ઇર્ષ્યા જીવનમાં તો કદીને કદી, એ જાગશેને જાગશે - રહેશે...

અહં સહુના જીવનમાં તો, ક્યારે ને ક્યારે જાગેને જાગે - રહેશે...

શંકા, કુશંકા જીવનમાં તો, ક્યારેને ક્યારે ઊભી તો થાયે - રહેશે...

રાતભર નીંદર જો ન આવે, થાક એનો તો લાગશેને લાગશે - રહેશે...

ચિંતા તો જીવનમાં, સદા જાગેને જાગે, જાગેને જાગે - રહેશે...

લાગણીના પૂર જીવનમાં તો, ક્યારે ને ક્યારે, આવે ને આવે - રહેશે...

વિચારોને વિચારો જીવનમાં સદા, જાગે ને આવે ને આવે - રહેશે...

લોભ લાલચની તાણ જીવનમાં સદા, જાગે ને આવે ને આવે - રહેશે...
View Original Increase Font Decrease Font


ક્રોધ જીવનમાં તો, કદીને કદી, જાગશે ને જાગશે

રહેશે કે જાશે એ જો કાબૂ બહાર, ઉત્પાત એ તો મચાવશે ને મચાવશે

ઇર્ષ્યા જીવનમાં તો કદીને કદી, એ જાગશેને જાગશે - રહેશે...

અહં સહુના જીવનમાં તો, ક્યારે ને ક્યારે જાગેને જાગે - રહેશે...

શંકા, કુશંકા જીવનમાં તો, ક્યારેને ક્યારે ઊભી તો થાયે - રહેશે...

રાતભર નીંદર જો ન આવે, થાક એનો તો લાગશેને લાગશે - રહેશે...

ચિંતા તો જીવનમાં, સદા જાગેને જાગે, જાગેને જાગે - રહેશે...

લાગણીના પૂર જીવનમાં તો, ક્યારે ને ક્યારે, આવે ને આવે - રહેશે...

વિચારોને વિચારો જીવનમાં સદા, જાગે ને આવે ને આવે - રહેશે...

લોભ લાલચની તાણ જીવનમાં સદા, જાગે ને આવે ને આવે - રહેશે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

krōdha jīvanamāṁ tō, kadīnē kadī, jāgaśē nē jāgaśē

rahēśē kē jāśē ē jō kābū bahāra, utpāta ē tō macāvaśē nē macāvaśē

irṣyā jīvanamāṁ tō kadīnē kadī, ē jāgaśēnē jāgaśē - rahēśē...

ahaṁ sahunā jīvanamāṁ tō, kyārē nē kyārē jāgēnē jāgē - rahēśē...

śaṁkā, kuśaṁkā jīvanamāṁ tō, kyārēnē kyārē ūbhī tō thāyē - rahēśē...

rātabhara nīṁdara jō na āvē, thāka ēnō tō lāgaśēnē lāgaśē - rahēśē...

ciṁtā tō jīvanamāṁ, sadā jāgēnē jāgē, jāgēnē jāgē - rahēśē...

lāgaṇīnā pūra jīvanamāṁ tō, kyārē nē kyārē, āvē nē āvē - rahēśē...

vicārōnē vicārō jīvanamāṁ sadā, jāgē nē āvē nē āvē - rahēśē...

lōbha lālacanī tāṇa jīvanamāṁ sadā, jāgē nē āvē nē āvē - rahēśē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3981 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...397939803981...Last