Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3985 | Date: 25-Jun-1992
કરવા ગોટાળા જીવનમાં તો ઊભા, નીરખતા રહેવું એને ઊભા ઊભા
Karavā gōṭālā jīvanamāṁ tō ūbhā, nīrakhatā rahēvuṁ ēnē ūbhā ūbhā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3985 | Date: 25-Jun-1992

કરવા ગોટાળા જીવનમાં તો ઊભા, નીરખતા રહેવું એને ઊભા ઊભા

  No Audio

karavā gōṭālā jīvanamāṁ tō ūbhā, nīrakhatā rahēvuṁ ēnē ūbhā ūbhā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-06-25 1992-06-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15972 કરવા ગોટાળા જીવનમાં તો ઊભા, નીરખતા રહેવું એને ઊભા ઊભા કરવા ગોટાળા જીવનમાં તો ઊભા, નીરખતા રહેવું એને ઊભા ઊભા,

બુદ્ધિમતા એમાં તો ક્યાં છે (2)

કરવા રસ્તા બંધ બધા જીવનમાં, નીકળવું એને તો ખોલવા - બુદ્ધિમતા...

લડતા રહેવું જીવનમાં તો સાથીદારો સાથ, ગોતવા તો સાથ એના - બુદ્ધિમતા...

લેવા છે તરવાના લહાવા, રહેવું જોતાં કિનારે તો ઊભા ઊભા - બુદ્ધિમતા...

નજર સામે નાચ ચાલે માયાના, પધરાવીએ એને જો હૈયામાં - બુદ્ધિમતા ...

બાંધી બંધન ખુદ, રહેવું બનતાને બનતા લાચાર તો એમાં - બુદ્ધિમતા...

છોડવા યત્નો સુખના, રહેવું જીવનમાં તો દુઃખને વાગોળતા - બુદ્ધિમતા...

છોડવા ના જીવનમાં ખોટા લાગણીવેડા, અટકે ના એની ધારા - બુદ્ધિમતા...

જગની દોલત કરવા ભેગી, ગુમાવી હૈયાની દોલતના ખજાના - બુદ્ધિમતા...
View Original Increase Font Decrease Font


કરવા ગોટાળા જીવનમાં તો ઊભા, નીરખતા રહેવું એને ઊભા ઊભા,

બુદ્ધિમતા એમાં તો ક્યાં છે (2)

કરવા રસ્તા બંધ બધા જીવનમાં, નીકળવું એને તો ખોલવા - બુદ્ધિમતા...

લડતા રહેવું જીવનમાં તો સાથીદારો સાથ, ગોતવા તો સાથ એના - બુદ્ધિમતા...

લેવા છે તરવાના લહાવા, રહેવું જોતાં કિનારે તો ઊભા ઊભા - બુદ્ધિમતા...

નજર સામે નાચ ચાલે માયાના, પધરાવીએ એને જો હૈયામાં - બુદ્ધિમતા ...

બાંધી બંધન ખુદ, રહેવું બનતાને બનતા લાચાર તો એમાં - બુદ્ધિમતા...

છોડવા યત્નો સુખના, રહેવું જીવનમાં તો દુઃખને વાગોળતા - બુદ્ધિમતા...

છોડવા ના જીવનમાં ખોટા લાગણીવેડા, અટકે ના એની ધારા - બુદ્ધિમતા...

જગની દોલત કરવા ભેગી, ગુમાવી હૈયાની દોલતના ખજાના - બુદ્ધિમતા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karavā gōṭālā jīvanamāṁ tō ūbhā, nīrakhatā rahēvuṁ ēnē ūbhā ūbhā,

buddhimatā ēmāṁ tō kyāṁ chē (2)

karavā rastā baṁdha badhā jīvanamāṁ, nīkalavuṁ ēnē tō khōlavā - buddhimatā...

laḍatā rahēvuṁ jīvanamāṁ tō sāthīdārō sātha, gōtavā tō sātha ēnā - buddhimatā...

lēvā chē taravānā lahāvā, rahēvuṁ jōtāṁ kinārē tō ūbhā ūbhā - buddhimatā...

najara sāmē nāca cālē māyānā, padharāvīē ēnē jō haiyāmāṁ - buddhimatā ...

bāṁdhī baṁdhana khuda, rahēvuṁ banatānē banatā lācāra tō ēmāṁ - buddhimatā...

chōḍavā yatnō sukhanā, rahēvuṁ jīvanamāṁ tō duḥkhanē vāgōlatā - buddhimatā...

chōḍavā nā jīvanamāṁ khōṭā lāgaṇīvēḍā, aṭakē nā ēnī dhārā - buddhimatā...

jaganī dōlata karavā bhēgī, gumāvī haiyānī dōlatanā khajānā - buddhimatā...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3985 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...398239833984...Last