Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3990 | Date: 28-Jun-1992
ઘડવું છે જીવન જીવનમાં તો જ્યાં, સાર તત્ત્વો જીવનના તું ગોતતો રહેજે
Ghaḍavuṁ chē jīvana jīvanamāṁ tō jyāṁ, sāra tattvō jīvananā tuṁ gōtatō rahējē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 3990 | Date: 28-Jun-1992

ઘડવું છે જીવન જીવનમાં તો જ્યાં, સાર તત્ત્વો જીવનના તું ગોતતો રહેજે

  No Audio

ghaḍavuṁ chē jīvana jīvanamāṁ tō jyāṁ, sāra tattvō jīvananā tuṁ gōtatō rahējē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1992-06-28 1992-06-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15977 ઘડવું છે જીવન જીવનમાં તો જ્યાં, સાર તત્ત્વો જીવનના તું ગોતતો રહેજે ઘડવું છે જીવન જીવનમાં તો જ્યાં, સાર તત્ત્વો જીવનના તું ગોતતો રહેજે

રાખી નજર ખુલ્લી તારી, હૈયું ખુલ્લું તારું, સાર તત્ત્વો જીવનમાં તું અપનાવતો રહેજે

પડે જીવનમાં છોડવું, જે જે તો ખોટું છોડજે, જીવનમાં એને તું, છોડતો એને તું રહેજે

હોય કે હશે ચઢાણ ભલે એના આકરા, ચઢાણ જીવનમાં એના, ચડતોને ચડતો તું રહેજે

પડશે જીવનમાં જાવું, બીજું બધું તો ભૂલી, એ લક્ષ્યને લક્ષ્યમાં રહેવા તો તું દેજે

છે લક્ષ્ય તો જીવનમાં જે તારું, લક્ષ્યને જીવનમાં તો તું, વણતોને વણતો રહેજે

સુખદુઃખ તો આવશેને જાશે જીવનમાં, ના એમાં તો તું સંકળાતોને સંકળાતો રહેજે

જીવન છે તારું, પામવાનું તો છે એમાં, સમયમાં ના ગફલતમાં તો તું રહેજે

રહેશે સાથે ને છૂટશે જીવનમાં તો બીજા, ગૂંથાતોને ગૂંથાતો એમાં ના તું રહેજે

જીવન છે તારું, ઘડવાનું છે એને તો તારે, જીવનમાં જીવનને ઘડતો તો તું રહેજે
View Original Increase Font Decrease Font


ઘડવું છે જીવન જીવનમાં તો જ્યાં, સાર તત્ત્વો જીવનના તું ગોતતો રહેજે

રાખી નજર ખુલ્લી તારી, હૈયું ખુલ્લું તારું, સાર તત્ત્વો જીવનમાં તું અપનાવતો રહેજે

પડે જીવનમાં છોડવું, જે જે તો ખોટું છોડજે, જીવનમાં એને તું, છોડતો એને તું રહેજે

હોય કે હશે ચઢાણ ભલે એના આકરા, ચઢાણ જીવનમાં એના, ચડતોને ચડતો તું રહેજે

પડશે જીવનમાં જાવું, બીજું બધું તો ભૂલી, એ લક્ષ્યને લક્ષ્યમાં રહેવા તો તું દેજે

છે લક્ષ્ય તો જીવનમાં જે તારું, લક્ષ્યને જીવનમાં તો તું, વણતોને વણતો રહેજે

સુખદુઃખ તો આવશેને જાશે જીવનમાં, ના એમાં તો તું સંકળાતોને સંકળાતો રહેજે

જીવન છે તારું, પામવાનું તો છે એમાં, સમયમાં ના ગફલતમાં તો તું રહેજે

રહેશે સાથે ને છૂટશે જીવનમાં તો બીજા, ગૂંથાતોને ગૂંથાતો એમાં ના તું રહેજે

જીવન છે તારું, ઘડવાનું છે એને તો તારે, જીવનમાં જીવનને ઘડતો તો તું રહેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghaḍavuṁ chē jīvana jīvanamāṁ tō jyāṁ, sāra tattvō jīvananā tuṁ gōtatō rahējē

rākhī najara khullī tārī, haiyuṁ khulluṁ tāruṁ, sāra tattvō jīvanamāṁ tuṁ apanāvatō rahējē

paḍē jīvanamāṁ chōḍavuṁ, jē jē tō khōṭuṁ chōḍajē, jīvanamāṁ ēnē tuṁ, chōḍatō ēnē tuṁ rahējē

hōya kē haśē caḍhāṇa bhalē ēnā ākarā, caḍhāṇa jīvanamāṁ ēnā, caḍatōnē caḍatō tuṁ rahējē

paḍaśē jīvanamāṁ jāvuṁ, bījuṁ badhuṁ tō bhūlī, ē lakṣyanē lakṣyamāṁ rahēvā tō tuṁ dējē

chē lakṣya tō jīvanamāṁ jē tāruṁ, lakṣyanē jīvanamāṁ tō tuṁ, vaṇatōnē vaṇatō rahējē

sukhaduḥkha tō āvaśēnē jāśē jīvanamāṁ, nā ēmāṁ tō tuṁ saṁkalātōnē saṁkalātō rahējē

jīvana chē tāruṁ, pāmavānuṁ tō chē ēmāṁ, samayamāṁ nā gaphalatamāṁ tō tuṁ rahējē

rahēśē sāthē nē chūṭaśē jīvanamāṁ tō bījā, gūṁthātōnē gūṁthātō ēmāṁ nā tuṁ rahējē

jīvana chē tāruṁ, ghaḍavānuṁ chē ēnē tō tārē, jīvanamāṁ jīvananē ghaḍatō tō tuṁ rahējē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3990 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...398839893990...Last