BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3998 | Date: 30-Jun-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

અધૂરા રહ્યા, અધૂરા રહ્યા સ્વપ્નો જીવનમાં, કંઈક તો અધૂરા રહ્યા

  No Audio

Adhura Rahya, Adhura Rahya Swapno Jeevanama, Kaik To Adhura Rahya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-06-30 1992-06-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15985 અધૂરા રહ્યા, અધૂરા રહ્યા સ્વપ્નો જીવનમાં, કંઈક તો અધૂરા રહ્યા અધૂરા રહ્યા, અધૂરા રહ્યા સ્વપ્નો જીવનમાં, કંઈક તો અધૂરા રહ્યા
પૂરાં ના થયા, પૂરાં ના થયા સ્વપ્નો જીવનમાં, કંઈક તો પૂરા ના થયા
સુખચેનના સ્વપ્નો, હૈયે જાગી ગયા, પૂરા એ તો ના થયા, એ ના થયા
નીત નવા જાગ્યા એ તો જીવનમાં, જાગતાને જાગતા, એ તો રહ્યા
સુખદુઃખના અનુભવ ના સ્થાપી એમાં રહ્યા, અનુભવ તોયે એ દેતા રહ્યા
ક્યાંને ક્યાં એ પહોંચાડી ગયા, તાળા જલદી એના તોયે ના મળ્યા
સૃષ્ટિના સર્જનની અંદર, નવી નવી સૃષ્ટિનું સર્જન એ તો કરતા રહ્યા
ના રુકાવટ, ના જરૂર પડે એમાં એને કોઈની, એ તો ઊભા થાતાંને થાતા રહ્યા
કદી કદી દઈ ગયા એ તો તાજગી, કદી એ તો આંસુઓ વહેડાવી ગયા
રહી સૃષ્ટિ એ તો જુદી ને જુદી, આ સૃષ્ટિ સાથે મેળ ના એના ખાતા રહ્યા
Gujarati Bhajan no. 3998 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અધૂરા રહ્યા, અધૂરા રહ્યા સ્વપ્નો જીવનમાં, કંઈક તો અધૂરા રહ્યા
પૂરાં ના થયા, પૂરાં ના થયા સ્વપ્નો જીવનમાં, કંઈક તો પૂરા ના થયા
સુખચેનના સ્વપ્નો, હૈયે જાગી ગયા, પૂરા એ તો ના થયા, એ ના થયા
નીત નવા જાગ્યા એ તો જીવનમાં, જાગતાને જાગતા, એ તો રહ્યા
સુખદુઃખના અનુભવ ના સ્થાપી એમાં રહ્યા, અનુભવ તોયે એ દેતા રહ્યા
ક્યાંને ક્યાં એ પહોંચાડી ગયા, તાળા જલદી એના તોયે ના મળ્યા
સૃષ્ટિના સર્જનની અંદર, નવી નવી સૃષ્ટિનું સર્જન એ તો કરતા રહ્યા
ના રુકાવટ, ના જરૂર પડે એમાં એને કોઈની, એ તો ઊભા થાતાંને થાતા રહ્યા
કદી કદી દઈ ગયા એ તો તાજગી, કદી એ તો આંસુઓ વહેડાવી ગયા
રહી સૃષ્ટિ એ તો જુદી ને જુદી, આ સૃષ્ટિ સાથે મેળ ના એના ખાતા રહ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
adhūrā rahyā, adhūrā rahyā svapnō jīvanamāṁ, kaṁīka tō adhūrā rahyā
pūrāṁ nā thayā, pūrāṁ nā thayā svapnō jīvanamāṁ, kaṁīka tō pūrā nā thayā
sukhacēnanā svapnō, haiyē jāgī gayā, pūrā ē tō nā thayā, ē nā thayā
nīta navā jāgyā ē tō jīvanamāṁ, jāgatānē jāgatā, ē tō rahyā
sukhaduḥkhanā anubhava nā sthāpī ēmāṁ rahyā, anubhava tōyē ē dētā rahyā
kyāṁnē kyāṁ ē pahōṁcāḍī gayā, tālā jaladī ēnā tōyē nā malyā
sr̥ṣṭinā sarjananī aṁdara, navī navī sr̥ṣṭinuṁ sarjana ē tō karatā rahyā
nā rukāvaṭa, nā jarūra paḍē ēmāṁ ēnē kōīnī, ē tō ūbhā thātāṁnē thātā rahyā
kadī kadī daī gayā ē tō tājagī, kadī ē tō āṁsuō vahēḍāvī gayā
rahī sr̥ṣṭi ē tō judī nē judī, ā sr̥ṣṭi sāthē mēla nā ēnā khātā rahyā
First...39963997399839994000...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall