Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3999 | Date: 01-Jul-1992
આવે ને આવવું પડે, સહુએ જગમાં તો તારી પાસે રે પ્રભુ
Āvē nē āvavuṁ paḍē, sahuē jagamāṁ tō tārī pāsē rē prabhu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3999 | Date: 01-Jul-1992

આવે ને આવવું પડે, સહુએ જગમાં તો તારી પાસે રે પ્રભુ

  No Audio

āvē nē āvavuṁ paḍē, sahuē jagamāṁ tō tārī pāsē rē prabhu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-07-01 1992-07-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15986 આવે ને આવવું પડે, સહુએ જગમાં તો તારી પાસે રે પ્રભુ આવે ને આવવું પડે, સહુએ જગમાં તો તારી પાસે રે પ્રભુ

આવે કોઈ ધીમે ધીમે, આવે તો કોઈ દોડતાં દોડતાં, આવે તો કોઈ દોડતાં દોડતાં

આવે તો કોઈ થાકી થાકી તારી પાસે, આવે તો કોઈ લઈ ઉમંગભર્યાં હૈયાં

આવે ને કહે સહુ, વાત પોતપોતાની તને, સાંભળવા તને ના કોઈ તૈયાર રહેતા

કહે વાતો કોઈ તને તો હસતા હસતા, કહે તને તો કોઈ વાત રડતાં રડતાં

થાતા ના ખાત્રી હૈયે, સાંભળ્યું કે ના સાંભળ્યું તેં, હૈયાં સહુના ઊંચા નીચા થાતાં

વાતો કરે સહુ તને ચિંતા સોંપવાની, રહે જગમાં તોયે ચિંતા કરતાને કરતા

કાકલૂદી ભરી વાતો કરી, આંસુઓ સારી, તારી દયા રહે સહુ માંગતાને માંગતા

પડી પાછા તો જગની માયામાં, રહે સદા એ તો તને ભૂલતાને ભૂલતા

રહ્યા તારામાં વિશ્વાસે, રાખ્યું મનડું તારામાં, એ તો આ ભવસાગર તરતાં
View Original Increase Font Decrease Font


આવે ને આવવું પડે, સહુએ જગમાં તો તારી પાસે રે પ્રભુ

આવે કોઈ ધીમે ધીમે, આવે તો કોઈ દોડતાં દોડતાં, આવે તો કોઈ દોડતાં દોડતાં

આવે તો કોઈ થાકી થાકી તારી પાસે, આવે તો કોઈ લઈ ઉમંગભર્યાં હૈયાં

આવે ને કહે સહુ, વાત પોતપોતાની તને, સાંભળવા તને ના કોઈ તૈયાર રહેતા

કહે વાતો કોઈ તને તો હસતા હસતા, કહે તને તો કોઈ વાત રડતાં રડતાં

થાતા ના ખાત્રી હૈયે, સાંભળ્યું કે ના સાંભળ્યું તેં, હૈયાં સહુના ઊંચા નીચા થાતાં

વાતો કરે સહુ તને ચિંતા સોંપવાની, રહે જગમાં તોયે ચિંતા કરતાને કરતા

કાકલૂદી ભરી વાતો કરી, આંસુઓ સારી, તારી દયા રહે સહુ માંગતાને માંગતા

પડી પાછા તો જગની માયામાં, રહે સદા એ તો તને ભૂલતાને ભૂલતા

રહ્યા તારામાં વિશ્વાસે, રાખ્યું મનડું તારામાં, એ તો આ ભવસાગર તરતાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvē nē āvavuṁ paḍē, sahuē jagamāṁ tō tārī pāsē rē prabhu

āvē kōī dhīmē dhīmē, āvē tō kōī dōḍatāṁ dōḍatāṁ, āvē tō kōī dōḍatāṁ dōḍatāṁ

āvē tō kōī thākī thākī tārī pāsē, āvē tō kōī laī umaṁgabharyāṁ haiyāṁ

āvē nē kahē sahu, vāta pōtapōtānī tanē, sāṁbhalavā tanē nā kōī taiyāra rahētā

kahē vātō kōī tanē tō hasatā hasatā, kahē tanē tō kōī vāta raḍatāṁ raḍatāṁ

thātā nā khātrī haiyē, sāṁbhalyuṁ kē nā sāṁbhalyuṁ tēṁ, haiyāṁ sahunā ūṁcā nīcā thātāṁ

vātō karē sahu tanē ciṁtā sōṁpavānī, rahē jagamāṁ tōyē ciṁtā karatānē karatā

kākalūdī bharī vātō karī, āṁsuō sārī, tārī dayā rahē sahu māṁgatānē māṁgatā

paḍī pāchā tō jaganī māyāmāṁ, rahē sadā ē tō tanē bhūlatānē bhūlatā

rahyā tārāmāṁ viśvāsē, rākhyuṁ manaḍuṁ tārāmāṁ, ē tō ā bhavasāgara taratāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3999 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...399739983999...Last