Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4001 | Date: 01-Jul-1992
ધરી આવ્યો છે વેશ, માનવનો તું જગમાં, રાખતો ના કચાશ તું ભજવવામાં
Dharī āvyō chē vēśa, mānavanō tuṁ jagamāṁ, rākhatō nā kacāśa tuṁ bhajavavāmāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4001 | Date: 01-Jul-1992

ધરી આવ્યો છે વેશ, માનવનો તું જગમાં, રાખતો ના કચાશ તું ભજવવામાં

  No Audio

dharī āvyō chē vēśa, mānavanō tuṁ jagamāṁ, rākhatō nā kacāśa tuṁ bhajavavāmāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-07-01 1992-07-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15988 ધરી આવ્યો છે વેશ, માનવનો તું જગમાં, રાખતો ના કચાશ તું ભજવવામાં ધરી આવ્યો છે વેશ, માનવનો તું જગમાં, રાખતો ના કચાશ તું ભજવવામાં,

    જોજે વેશ જીવનમાં તારો લજવાય ના (2)

બન્યો સંતાન તું મા-બાપનો તો જગમાં, મા-બાપના મા બાપ તું બનતો ના - જોજે

છે કે બન્યો ભાઈ તું ભાઈ બેનનો, કચાશ એમાં તું રાખતો ના - જોજે

અભડાવતો ના પડી લોભ લાલચમાં, સપડાઈ એમાં તો જીવનમાં - જોજે

બની સાચો શિષ્ય તું જીવનમાં, લેજે શિક્ષણ સાચું તું જીવનમાં - જોજે

છે જે ધરાનો સંતાન તું, એ ધરાનો બની રહેજે, દુશ્મન એનો તું બનતો ના - જોજે

છે જ્યાં માનવ તું, બની માનવ તું રહેજે, મહેકાવજે જીવનમાં તું માનવતા - જોજે

દોસ્ત તું કોઈનો કહેવાવાનો, નિભાવજે તું દોસ્તી, દુશ્મન એને તું બનાવતો ના - જોજે

કરવા નીકળ્યો તું સેવા, રાખતો ના તું જોવાની ભાવના, કરજે તું નિઃસ્વાર્થ સેવા - જોજે

કરતો ના તું ઝઘડા ટંટા, વહેવરાવજે તું પ્રેમની ધારા, જોજે એ ખૂટે ના - જોજે

પ્રેમભર્યું છે હૈયું તારું, રાખજે એને એનાથી ભર્યું, જોજે એ તો ખાલી થાય ના - જોજે
Increase Font Decrease Font

ધરી આવ્યો છે વેશ, માનવનો તું જગમાં, રાખતો ના કચાશ તું ભજવવામાં,

    જોજે વેશ જીવનમાં તારો લજવાય ના (2)

બન્યો સંતાન તું મા-બાપનો તો જગમાં, મા-બાપના મા બાપ તું બનતો ના - જોજે

છે કે બન્યો ભાઈ તું ભાઈ બેનનો, કચાશ એમાં તું રાખતો ના - જોજે

અભડાવતો ના પડી લોભ લાલચમાં, સપડાઈ એમાં તો જીવનમાં - જોજે

બની સાચો શિષ્ય તું જીવનમાં, લેજે શિક્ષણ સાચું તું જીવનમાં - જોજે

છે જે ધરાનો સંતાન તું, એ ધરાનો બની રહેજે, દુશ્મન એનો તું બનતો ના - જોજે

છે જ્યાં માનવ તું, બની માનવ તું રહેજે, મહેકાવજે જીવનમાં તું માનવતા - જોજે

દોસ્ત તું કોઈનો કહેવાવાનો, નિભાવજે તું દોસ્તી, દુશ્મન એને તું બનાવતો ના - જોજે

કરવા નીકળ્યો તું સેવા, રાખતો ના તું જોવાની ભાવના, કરજે તું નિઃસ્વાર્થ સેવા - જોજે

કરતો ના તું ઝઘડા ટંટા, વહેવરાવજે તું પ્રેમની ધારા, જોજે એ ખૂટે ના - જોજે

પ્રેમભર્યું છે હૈયું તારું, રાખજે એને એનાથી ભર્યું, જોજે એ તો ખાલી થાય ના - જોજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
dharī āvyō chē vēśa, mānavanō tuṁ jagamāṁ, rākhatō nā kacāśa tuṁ bhajavavāmāṁ,

jōjē vēśa jīvanamāṁ tārō lajavāya nā (2)

banyō saṁtāna tuṁ mā-bāpanō tō jagamāṁ, mā-bāpanā mā bāpa tuṁ banatō nā - jōjē

chē kē banyō bhāī tuṁ bhāī bēnanō, kacāśa ēmāṁ tuṁ rākhatō nā - jōjē

abhaḍāvatō nā paḍī lōbha lālacamāṁ, sapaḍāī ēmāṁ tō jīvanamāṁ - jōjē

banī sācō śiṣya tuṁ jīvanamāṁ, lējē śikṣaṇa sācuṁ tuṁ jīvanamāṁ - jōjē

chē jē dharānō saṁtāna tuṁ, ē dharānō banī rahējē, duśmana ēnō tuṁ banatō nā - jōjē

chē jyāṁ mānava tuṁ, banī mānava tuṁ rahējē, mahēkāvajē jīvanamāṁ tuṁ mānavatā - jōjē

dōsta tuṁ kōīnō kahēvāvānō, nibhāvajē tuṁ dōstī, duśmana ēnē tuṁ banāvatō nā - jōjē

karavā nīkalyō tuṁ sēvā, rākhatō nā tuṁ jōvānī bhāvanā, karajē tuṁ niḥsvārtha sēvā - jōjē

karatō nā tuṁ jhaghaḍā ṭaṁṭā, vahēvarāvajē tuṁ prēmanī dhārā, jōjē ē khūṭē nā - jōjē

prēmabharyuṁ chē haiyuṁ tāruṁ, rākhajē ēnē ēnāthī bharyuṁ, jōjē ē tō khālī thāya nā - jōjē
Gujarati Bhajan no. 4001 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...399739983999...Last