Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 110 | Date: 16-Jan-1985
છોડીને જગત કેરી જંજાળ
Chōḍīnē jagata kērī jaṁjāla

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 110 | Date: 16-Jan-1985

છોડીને જગત કેરી જંજાળ

  No Audio

chōḍīnē jagata kērī jaṁjāla

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-01-16 1985-01-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1599 છોડીને જગત કેરી જંજાળ છોડીને જગત કેરી જંજાળ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ખોળલે લઈ માડી સંભાળ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ભટકી, ભૂલી સંસારથી લપેટાઈ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

તારો પ્રેમાળ હાથ માથે ફેરવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

અભિમાન કેરા ભાર તું છોડાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

નમ્રતામાં સદા મુજને ડુબાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

તારા ભક્તિભાવમાં મુજને નવરાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ચિંતારહિત મીઠી નીંદર લેવડાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ષડવિકારોથી માડી મુજને બચાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

તારાં દર્શન દઈ આશિષ વરસાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ
View Original Increase Font Decrease Font


છોડીને જગત કેરી જંજાળ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ખોળલે લઈ માડી સંભાળ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ભટકી, ભૂલી સંસારથી લપેટાઈ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

તારો પ્રેમાળ હાથ માથે ફેરવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

અભિમાન કેરા ભાર તું છોડાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

નમ્રતામાં સદા મુજને ડુબાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

તારા ભક્તિભાવમાં મુજને નવરાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ચિંતારહિત મીઠી નીંદર લેવડાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

ષડવિકારોથી માડી મુજને બચાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ

તારાં દર્શન દઈ આશિષ વરસાવ

   આવ્યો તારી પાસે તારો બાળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chōḍīnē jagata kērī jaṁjāla

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

khōlalē laī māḍī saṁbhāla

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

bhaṭakī, bhūlī saṁsārathī lapēṭāī

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

tārō prēmāla hātha māthē phērava

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

abhimāna kērā bhāra tuṁ chōḍāva

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

namratāmāṁ sadā mujanē ḍubāva

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

tārā bhaktibhāvamāṁ mujanē navarāva

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

ciṁtārahita mīṭhī nīṁdara lēvaḍāva

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

ṣaḍavikārōthī māḍī mujanē bacāva

   āvyō tārī pāsē tārō bāla

tārāṁ darśana daī āśiṣa varasāva

   āvyō tārī pāsē tārō bāla
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka requests Maa ( the Divine Mother) to take care of everything in his as he surrenders to her.

Leaving all the worldly distresse I have

come to you, O Mother Divine.

Now you are in charge, O Mother Divine.

Bewildered and lost have now come to you, O Mother Divine.

Please show your compassion, O Mother Divine.

You help me get rid off my arrogance, I have come to you, O Mother Divine.

Keep me humble at all times, O Mother Divine.

Help me immerse in your devotion, O Mother Divine.

Help me stay free of worries and allow me to sleep peacefully, I have come to you, O Mother Divine.

Help me not be corrupt, O Mother Divine.

Give me a sight to see you, O Mother Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 110 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...109110111...Last