Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4005 | Date: 03-Jul-1992
થાતું ને થાતું રહેશે રે જગમાં, દુઃખી શાને તું એમાંને એમાં થાતો રહ્યો
Thātuṁ nē thātuṁ rahēśē rē jagamāṁ, duḥkhī śānē tuṁ ēmāṁnē ēmāṁ thātō rahyō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4005 | Date: 03-Jul-1992

થાતું ને થાતું રહેશે રે જગમાં, દુઃખી શાને તું એમાંને એમાં થાતો રહ્યો

  No Audio

thātuṁ nē thātuṁ rahēśē rē jagamāṁ, duḥkhī śānē tuṁ ēmāṁnē ēmāṁ thātō rahyō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-07-03 1992-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15992 થાતું ને થાતું રહેશે રે જગમાં, દુઃખી શાને તું એમાંને એમાં થાતો રહ્યો થાતું ને થાતું રહેશે રે જગમાં, દુઃખી શાને તું એમાંને એમાં થાતો રહ્યો

હતું હાથમાં રોકવા એને તો તારા, રોક્યું ના જીવનમાં, ના એને તું રોકી શક્યો

નિઃસંગ બની કર્યો સંગ જ્યાં તેં એમાં, નિર્લેપ એમાં ત્યાં તું બની ગયો

પામ્યું બધું, થયું ના જગમાં તો કોઈનું, બાકાત ના એમાં તું ભી તો રહ્યો

કદી કષ્ટકારી, કદી સુખકારી પ્રસંગો જીવનમાં, તો તું નિરખી રહ્યો

છે દુઃખ તો અવસ્થા, ના કાંઈ વસ્તુ, શાને એમાં તો તું સંકળાતો રહ્યો

દુનિયા છે તારી, સુખી થાવું છે તારે, શાને દુઃખના ટોપલા અન્ય પર ઢોળતો રહ્યો

રહેજે તું તો રાજી, દે પ્રભુ તને તો જેજે, દ્વાર દુઃખના બંધ તું ના કેમ કરતો રહ્યો

હશે આધાર સુખનો તારો જો બહારને બહાર, ચાવી દુઃખની બહાર તું રાખતો રહ્યો

કરી લે નિર્ણય, રહેવું છે સુખી કે દુઃખી, પડઘો એનો અંતરમાં તો પડતો રહ્યો
View Original Increase Font Decrease Font


થાતું ને થાતું રહેશે રે જગમાં, દુઃખી શાને તું એમાંને એમાં થાતો રહ્યો

હતું હાથમાં રોકવા એને તો તારા, રોક્યું ના જીવનમાં, ના એને તું રોકી શક્યો

નિઃસંગ બની કર્યો સંગ જ્યાં તેં એમાં, નિર્લેપ એમાં ત્યાં તું બની ગયો

પામ્યું બધું, થયું ના જગમાં તો કોઈનું, બાકાત ના એમાં તું ભી તો રહ્યો

કદી કષ્ટકારી, કદી સુખકારી પ્રસંગો જીવનમાં, તો તું નિરખી રહ્યો

છે દુઃખ તો અવસ્થા, ના કાંઈ વસ્તુ, શાને એમાં તો તું સંકળાતો રહ્યો

દુનિયા છે તારી, સુખી થાવું છે તારે, શાને દુઃખના ટોપલા અન્ય પર ઢોળતો રહ્યો

રહેજે તું તો રાજી, દે પ્રભુ તને તો જેજે, દ્વાર દુઃખના બંધ તું ના કેમ કરતો રહ્યો

હશે આધાર સુખનો તારો જો બહારને બહાર, ચાવી દુઃખની બહાર તું રાખતો રહ્યો

કરી લે નિર્ણય, રહેવું છે સુખી કે દુઃખી, પડઘો એનો અંતરમાં તો પડતો રહ્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thātuṁ nē thātuṁ rahēśē rē jagamāṁ, duḥkhī śānē tuṁ ēmāṁnē ēmāṁ thātō rahyō

hatuṁ hāthamāṁ rōkavā ēnē tō tārā, rōkyuṁ nā jīvanamāṁ, nā ēnē tuṁ rōkī śakyō

niḥsaṁga banī karyō saṁga jyāṁ tēṁ ēmāṁ, nirlēpa ēmāṁ tyāṁ tuṁ banī gayō

pāmyuṁ badhuṁ, thayuṁ nā jagamāṁ tō kōīnuṁ, bākāta nā ēmāṁ tuṁ bhī tō rahyō

kadī kaṣṭakārī, kadī sukhakārī prasaṁgō jīvanamāṁ, tō tuṁ nirakhī rahyō

chē duḥkha tō avasthā, nā kāṁī vastu, śānē ēmāṁ tō tuṁ saṁkalātō rahyō

duniyā chē tārī, sukhī thāvuṁ chē tārē, śānē duḥkhanā ṭōpalā anya para ḍhōlatō rahyō

rahējē tuṁ tō rājī, dē prabhu tanē tō jējē, dvāra duḥkhanā baṁdha tuṁ nā kēma karatō rahyō

haśē ādhāra sukhanō tārō jō bahāranē bahāra, cāvī duḥkhanī bahāra tuṁ rākhatō rahyō

karī lē nirṇaya, rahēvuṁ chē sukhī kē duḥkhī, paḍaghō ēnō aṁtaramāṁ tō paḍatō rahyō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4005 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...400340044005...Last