Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4018 | Date: 07-Jul-1992
વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે
Vhālī rē mātā, vhālī rē mātā, jīvanamāṁ tō manē khūba vhālīnē vhālī chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 4018 | Date: 07-Jul-1992

વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે

  No Audio

vhālī rē mātā, vhālī rē mātā, jīvanamāṁ tō manē khūba vhālīnē vhālī chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1992-07-07 1992-07-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16005 વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે

દૂર છે કે ક્યાં છે, જાણું ના હું એ તો, મને એ તો સાથેને સાથે લાગે છે

પ્રેમ મળ્યો ના મળ્યો કે જીવનમાં, હૈયું મારું એનાથી ભર્યું ભર્યું રહે છે

રાખે સંભાળ સદા જીવનમાં એ તો મારી, પળ એના વિના ના એ ખાલી રાખે છે

વિસરું ના પળ એક ભી એને, ના એક પળ ભી મને એ તો વિસરે છે

મળશે ના એના જેવી બીજી જગમાં, જગમાં એ તો એક અને અનોખી છે

પ્રેમભરી છે એ તો સદા, જગ પર પ્રેમ સદા એ તો વરસાવતી આવી છે

પહોંચી ના શકે દુઃખ તો એની પાસે, જ્યાં એ તો સદા દુઃખહર્તા છે

ના એ તો ખાલી છે, એ તો ખાલી કરનારી છે, થયા જે ખાલી, પૂર્ણ એને કરનારી છે

આંખ તો એની પ્રેમની પ્યાલી છે, હૈયું પ્રેમની ઝારી છે, સહુને એ પીવરાવતી આવી છે
View Original Increase Font Decrease Font


વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે

દૂર છે કે ક્યાં છે, જાણું ના હું એ તો, મને એ તો સાથેને સાથે લાગે છે

પ્રેમ મળ્યો ના મળ્યો કે જીવનમાં, હૈયું મારું એનાથી ભર્યું ભર્યું રહે છે

રાખે સંભાળ સદા જીવનમાં એ તો મારી, પળ એના વિના ના એ ખાલી રાખે છે

વિસરું ના પળ એક ભી એને, ના એક પળ ભી મને એ તો વિસરે છે

મળશે ના એના જેવી બીજી જગમાં, જગમાં એ તો એક અને અનોખી છે

પ્રેમભરી છે એ તો સદા, જગ પર પ્રેમ સદા એ તો વરસાવતી આવી છે

પહોંચી ના શકે દુઃખ તો એની પાસે, જ્યાં એ તો સદા દુઃખહર્તા છે

ના એ તો ખાલી છે, એ તો ખાલી કરનારી છે, થયા જે ખાલી, પૂર્ણ એને કરનારી છે

આંખ તો એની પ્રેમની પ્યાલી છે, હૈયું પ્રેમની ઝારી છે, સહુને એ પીવરાવતી આવી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vhālī rē mātā, vhālī rē mātā, jīvanamāṁ tō manē khūba vhālīnē vhālī chē

dūra chē kē kyāṁ chē, jāṇuṁ nā huṁ ē tō, manē ē tō sāthēnē sāthē lāgē chē

prēma malyō nā malyō kē jīvanamāṁ, haiyuṁ māruṁ ēnāthī bharyuṁ bharyuṁ rahē chē

rākhē saṁbhāla sadā jīvanamāṁ ē tō mārī, pala ēnā vinā nā ē khālī rākhē chē

visaruṁ nā pala ēka bhī ēnē, nā ēka pala bhī manē ē tō visarē chē

malaśē nā ēnā jēvī bījī jagamāṁ, jagamāṁ ē tō ēka anē anōkhī chē

prēmabharī chē ē tō sadā, jaga para prēma sadā ē tō varasāvatī āvī chē

pahōṁcī nā śakē duḥkha tō ēnī pāsē, jyāṁ ē tō sadā duḥkhahartā chē

nā ē tō khālī chē, ē tō khālī karanārī chē, thayā jē khālī, pūrṇa ēnē karanārī chē

āṁkha tō ēnī prēmanī pyālī chē, haiyuṁ prēmanī jhārī chē, sahunē ē pīvarāvatī āvī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4018 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...401540164017...Last