BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4018 | Date: 07-Jul-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે

  No Audio

Vhali Re Mata,Vhali Re Mata, Jeevanama To Mane Khub Vhaline Vhali Che

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1992-07-07 1992-07-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16005 વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે
દૂર છે કે ક્યાં છે, જાણું ના હું એ તો, મને એ તો સાથેને સાથે લાગે છે
પ્રેમ મળ્યો ના મળ્યો કે જીવનમાં, હૈયું મારું એનાથી ભર્યું ભર્યું રહે છે
રાખે સંભાળ સદા જીવનમાં એ તો મારી, પળ એના વિના ના એ ખાલી રાખે છે
વિસરું ના પળ એક ભી એને, ના એક પળ ભી મને એ તો વિસરે છે
મળશે ના એના જેવી બીજી જગમાં, જગમાં એ તો એક અને અનોખી છે
પ્રેમભરી છે એ તો સદા, જગ પર પ્રેમ સદા એ તો વરસાવતી આવી છે
પહોંચી ના શકે દુઃખ તો એની પાસે, જ્યાં એ તો સદા દુઃખહર્તા છે
ના એ તો ખાલી છે, એ તો ખાલી કરનારી છે, થયા જે ખાલી, પૂર્ણ એને કરનારી છે
આંખ તો એની પ્રેમની પ્યાલી છે, હૈયું પ્રેમની ઝારી છે, સહુને એ પીવરાવતી આવી છે
Gujarati Bhajan no. 4018 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વ્હાલી રે માતા, વ્હાલી રે માતા, જીવનમાં તો મને ખૂબ વ્હાલીને વ્હાલી છે
દૂર છે કે ક્યાં છે, જાણું ના હું એ તો, મને એ તો સાથેને સાથે લાગે છે
પ્રેમ મળ્યો ના મળ્યો કે જીવનમાં, હૈયું મારું એનાથી ભર્યું ભર્યું રહે છે
રાખે સંભાળ સદા જીવનમાં એ તો મારી, પળ એના વિના ના એ ખાલી રાખે છે
વિસરું ના પળ એક ભી એને, ના એક પળ ભી મને એ તો વિસરે છે
મળશે ના એના જેવી બીજી જગમાં, જગમાં એ તો એક અને અનોખી છે
પ્રેમભરી છે એ તો સદા, જગ પર પ્રેમ સદા એ તો વરસાવતી આવી છે
પહોંચી ના શકે દુઃખ તો એની પાસે, જ્યાં એ તો સદા દુઃખહર્તા છે
ના એ તો ખાલી છે, એ તો ખાલી કરનારી છે, થયા જે ખાલી, પૂર્ણ એને કરનારી છે
આંખ તો એની પ્રેમની પ્યાલી છે, હૈયું પ્રેમની ઝારી છે, સહુને એ પીવરાવતી આવી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vhālī rē mātā, vhālī rē mātā, jīvanamāṁ tō manē khūba vhālīnē vhālī chē
dūra chē kē kyāṁ chē, jāṇuṁ nā huṁ ē tō, manē ē tō sāthēnē sāthē lāgē chē
prēma malyō nā malyō kē jīvanamāṁ, haiyuṁ māruṁ ēnāthī bharyuṁ bharyuṁ rahē chē
rākhē saṁbhāla sadā jīvanamāṁ ē tō mārī, pala ēnā vinā nā ē khālī rākhē chē
visaruṁ nā pala ēka bhī ēnē, nā ēka pala bhī manē ē tō visarē chē
malaśē nā ēnā jēvī bījī jagamāṁ, jagamāṁ ē tō ēka anē anōkhī chē
prēmabharī chē ē tō sadā, jaga para prēma sadā ē tō varasāvatī āvī chē
pahōṁcī nā śakē duḥkha tō ēnī pāsē, jyāṁ ē tō sadā duḥkhahartā chē
nā ē tō khālī chē, ē tō khālī karanārī chē, thayā jē khālī, pūrṇa ēnē karanārī chē
āṁkha tō ēnī prēmanī pyālī chē, haiyuṁ prēmanī jhārī chē, sahunē ē pīvarāvatī āvī chē
First...40164017401840194020...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall