Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 113 | Date: 23-Feb-1985
મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે
Mārāṁ haiyāmāṁ jyōta māḍī ēvī jagāvajē, ēvī jagāvajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 113 | Date: 23-Feb-1985

મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

  Audio

mārāṁ haiyāmāṁ jyōta māḍī ēvī jagāvajē, ēvī jagāvajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1985-02-23 1985-02-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1602 મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)

મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે

સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)

તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે

સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)

તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે

મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)

તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે

સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)

મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે

સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)

મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે

તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
https://www.youtube.com/watch?v=2kERTMPMVOo
View Original Increase Font Decrease Font


મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)

મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે

સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)

તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે

સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)

તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે

મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)

તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે

સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)

મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે

સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)

મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે

તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mārāṁ haiyāmāṁ jyōta māḍī ēvī jagāvajē, ēvī jagāvajē

kadī būjhavā na pāmē ē māta (2)

mārāṁ nayanōmāṁ mūrti tārī ēvī samāvajē, ēvī samāvajē

sadā āṁkha sāmē rahē ē māta (2)

tārāṁ darśana māḍī mujanē ēvāṁ karāvajē, ēvāṁ karāvajē

saghalē nīrakhī rahuṁ tujanē māta (2)

tārā nāmanuṁ raṭaṇa māḍī ēvuṁ karāvajē, ēvuṁ karāvajē

mārī sūdhabūdha bhūluṁ huṁ māta (2)

tārā prēmamāṁ pāgala mujanē banāvajē, mujanē banāvajē

sārī duniyā vīsaruṁ huṁ māta (2)

mārī āṁkhamāṁ māḍī nirmalatā samāvajē, nirmalatā samāvajē

sarva vikārō mujathī bhāgē māta (2)

māruṁ tāruṁ aṁtara ēvuṁ kapāvajē, ēvuṁ kapāvajē

tārāthī judāī na rahē mōrī māta (2)
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Light a fire for your devotion such that it can never be extinguished.

Come reside in my eyesight in a way that I always see you every where.

Make me recite your name in a way that I forget my existence.

immerse me in your devotion in such a way that I forget about the world around me.

Make me so pure that no kind of lustful desire can come near me.

Teach me to look at everything in harmony & unity till I see no difference between you and me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 113 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજેમારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)

મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે

સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)

તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે

સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)

તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે

મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)

તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે

સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)

મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે

સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)

મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે

તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
1985-02-23https://i.ytimg.com/vi/2kERTMPMVOo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=2kERTMPMVOo
મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજેમારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)

મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે

સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)

તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે

સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)

તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે

મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)

તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે

સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)

મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે

સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)

મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે

તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
1985-02-23https://i.ytimg.com/vi/bYHDMnJrHAk/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=bYHDMnJrHAk
મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજેમારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)

મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે

સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)

તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે

સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)

તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે

મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)

તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે

સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)

મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે

સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)

મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે

તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
1985-02-23https://i.ytimg.com/vi/FRBf93OuZ10/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=FRBf93OuZ10


First...112113114...Last