BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 113 | Date: 23-Feb-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે

  Audio

maram haiyamam jyota madi evi jagavaje, evi jagavaje

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1985-02-23 1985-02-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1602 મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે
કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)
મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે
સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)
તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે
સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)
તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે
મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)
તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે
સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)
મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે
સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)
મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે
તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
https://www.youtube.com/watch?v=2kERTMPMVOo
Gujarati Bhajan no. 113 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે
કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)
મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે
સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)
તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે
સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)
તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે
મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)
તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે
સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)
મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે
સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)
મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે
તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mārāṁ haiyāmāṁ jyōta māḍī ēvī jagāvajē, ēvī jagāvajē
kadī būjhavā na pāmē ē māta (2)
mārāṁ nayanōmāṁ mūrti tārī ēvī samāvajē, ēvī samāvajē
sadā āṁkha sāmē rahē ē māta (2)
tārāṁ darśana māḍī mujanē ēvāṁ karāvajē, ēvāṁ karāvajē
saghalē nīrakhī rahuṁ tujanē māta (2)
tārā nāmanuṁ raṭaṇa māḍī ēvuṁ karāvajē, ēvuṁ karāvajē
mārī sūdhabūdha bhūluṁ huṁ māta (2)
tārā prēmamāṁ pāgala mujanē banāvajē, mujanē banāvajē
sārī duniyā vīsaruṁ huṁ māta (2)
mārī āṁkhamāṁ māḍī nirmalatā samāvajē, nirmalatā samāvajē
sarva vikārō mujathī bhāgē māta (2)
māruṁ tāruṁ aṁtara ēvuṁ kapāvajē, ēvuṁ kapāvajē
tārāthī judāī na rahē mōrī māta (2)

Explanation in English:
Light a fire for your devotion such that it can never be extinguished.

Come reside in my eyesight in a way that I always see you every where.

Make me recite your name in a way that I forget my existence.

immerse me in your devotion in such a way that I forget about the world around me.

Make me so pure that no kind of lustful desire can come near me.

Teach me to look at everything in harmony & unity till I see no difference between you and me.

મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજેમારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે
કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)
મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે
સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)
તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે
સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)
તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે
મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)
તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે
સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)
મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે
સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)
મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે
તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
1985-02-23https://i.ytimg.com/vi/2kERTMPMVOo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=2kERTMPMVOo
મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજેમારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે
કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)
મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે
સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)
તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે
સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)
તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે
મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)
તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે
સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)
મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે
સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)
મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે
તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
1985-02-23https://i.ytimg.com/vi/bYHDMnJrHAk/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=bYHDMnJrHAk
મારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજેમારાં હૈયામાં જ્યોત માડી એવી જગાવજે, એવી જગાવજે
કદી બૂઝવા ન પામે એ માત (2)
મારાં નયનોમાં મૂર્તિ તારી એવી સમાવજે, એવી સમાવજે
સદા આંખ સામે રહે એ માત (2)
તારાં દર્શન માડી મુજને એવાં કરાવજે, એવાં કરાવજે
સઘળે નીરખી રહું તુજને માત (2)
તારા નામનું રટણ માડી એવું કરાવજે, એવું કરાવજે
મારી સૂધબૂધ ભૂલું હું માત (2)
તારા પ્રેમમાં પાગલ મુજને બનાવજે, મુજને બનાવજે
સારી દુનિયા વીસરું હું માત (2)
મારી આંખમાં માડી નિર્મળતા સમાવજે, નિર્મળતા સમાવજે
સર્વ વિકારો મુજથી ભાગે માત (2)
મારું તારું અંતર એવું કપાવજે, એવું કપાવજે
તારાથી જુદાઈ ન રહે મોરી માત (2)
1985-02-23https://i.ytimg.com/vi/FRBf93OuZ10/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=FRBf93OuZ10
First...111112113114115...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall