Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4034 | Date: 14-Jul-1992
જીવન તો, સહુ જીવતા ને જીવતા જાય છે (2)
Jīvana tō, sahu jīvatā nē jīvatā jāya chē (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4034 | Date: 14-Jul-1992

જીવન તો, સહુ જીવતા ને જીવતા જાય છે (2)

  Audio

jīvana tō, sahu jīvatā nē jīvatā jāya chē (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-07-14 1992-07-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16021 જીવન તો, સહુ જીવતા ને જીવતા જાય છે (2) જીવન તો, સહુ જીવતા ને જીવતા જાય છે (2)

જીવન તો જીવતા ને જીવતાં જાય છે, ફરિયાદ કરતા ને કરતા જાય છે

છે અસંતોષ તો સહુના હૈયે તો જલતાં, જલતા ને જલતા એમાં જાય છે

દુઃખે દુઃખે દુઃખી થાતાં દુઃખમાં તો, રડતાં ને રડતાં જાય છે

થાય ના સહન તો જીવનમાં, તોયે સહન કરતા ને કરતા જાય છે

મળવું છે તો જીવનમાં, મળી ના શકે એને, અન્યને તો મળતાં ને મળતાં જાય છે

પડે ચલાવી લેવું જીવનમાં તો ઘણું, ચલાવતાં ને ચલાવતાં જાય છે

નડે શરમ જીવનમાં તો કોઈની, શરમ ને શરમમાં, મરતાં ને મરતાં જાય છે

કરવું શું રહી અનિર્ણિત તો એમાં, રખડતાં ને રખડતાં જાય છે

પહોંચવું ને પહોંચવું છે તો પ્રભુ પાસે, બીજે પહોંચતા ને પહોંચતા જાય છે
https://www.youtube.com/watch?v=cF8CHwfzV44
View Original Increase Font Decrease Font


જીવન તો, સહુ જીવતા ને જીવતા જાય છે (2)

જીવન તો જીવતા ને જીવતાં જાય છે, ફરિયાદ કરતા ને કરતા જાય છે

છે અસંતોષ તો સહુના હૈયે તો જલતાં, જલતા ને જલતા એમાં જાય છે

દુઃખે દુઃખે દુઃખી થાતાં દુઃખમાં તો, રડતાં ને રડતાં જાય છે

થાય ના સહન તો જીવનમાં, તોયે સહન કરતા ને કરતા જાય છે

મળવું છે તો જીવનમાં, મળી ના શકે એને, અન્યને તો મળતાં ને મળતાં જાય છે

પડે ચલાવી લેવું જીવનમાં તો ઘણું, ચલાવતાં ને ચલાવતાં જાય છે

નડે શરમ જીવનમાં તો કોઈની, શરમ ને શરમમાં, મરતાં ને મરતાં જાય છે

કરવું શું રહી અનિર્ણિત તો એમાં, રખડતાં ને રખડતાં જાય છે

પહોંચવું ને પહોંચવું છે તો પ્રભુ પાસે, બીજે પહોંચતા ને પહોંચતા જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvana tō, sahu jīvatā nē jīvatā jāya chē (2)

jīvana tō jīvatā nē jīvatāṁ jāya chē, phariyāda karatā nē karatā jāya chē

chē asaṁtōṣa tō sahunā haiyē tō jalatāṁ, jalatā nē jalatā ēmāṁ jāya chē

duḥkhē duḥkhē duḥkhī thātāṁ duḥkhamāṁ tō, raḍatāṁ nē raḍatāṁ jāya chē

thāya nā sahana tō jīvanamāṁ, tōyē sahana karatā nē karatā jāya chē

malavuṁ chē tō jīvanamāṁ, malī nā śakē ēnē, anyanē tō malatāṁ nē malatāṁ jāya chē

paḍē calāvī lēvuṁ jīvanamāṁ tō ghaṇuṁ, calāvatāṁ nē calāvatāṁ jāya chē

naḍē śarama jīvanamāṁ tō kōīnī, śarama nē śaramamāṁ, maratāṁ nē maratāṁ jāya chē

karavuṁ śuṁ rahī anirṇita tō ēmāṁ, rakhaḍatāṁ nē rakhaḍatāṁ jāya chē

pahōṁcavuṁ nē pahōṁcavuṁ chē tō prabhu pāsē, bījē pahōṁcatā nē pahōṁcatā jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4034 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...403040314032...Last