BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4042 | Date: 18-Jul-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યો જગમાં હું તો, અપરિચિતના સમૂહમાં, પરિચય તો જગમાં, થાતોને થાતો રહ્યો

  No Audio

Aavyo Jagama Hu To, Aparichitana Samuhama, Parichay To Jagama,Thatone Thato Rahyo

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1992-07-18 1992-07-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16029 આવ્યો જગમાં હું તો, અપરિચિતના સમૂહમાં, પરિચય તો જગમાં, થાતોને થાતો રહ્યો આવ્યો જગમાં હું તો, અપરિચિતના સમૂહમાં, પરિચય તો જગમાં, થાતોને થાતો રહ્યો
પરિચય તો અન્યના મળ્યા ના પૂરા, પરિચય મૂજને મારો, પૂરો ના મળ્યો
પરિચિત ના પરિચય ભી લાગ્યા અધૂરા, અનુભવ જીવનમાં એનો તો થાતો રહ્યો
કહી ના શકું, પરિચય મળ્યો કોનો પૂરો, જ્યાં, પરિચય મુજને મારો પૂરો ના મળ્યો
સંસાર અરણ્યમાં તો હું ભટકતો રહ્યો, જીવનની સાચી કેડીનો પરિચય ના મળ્યો
થયો ના પરિચય જગમાં, જગનો પૂરો, જ્યાં, પરિચય મુજને મારો પૂરો ના મળ્યો
રાખું નજર ભલે ખુલ્લી, થઈ જાતી બંધ કેમ ને ક્યારે, વિક્ષેપ એથી થાતો રહ્યો
કહી ના શકું પરિચય કોઈનો પણ થયો પૂરો, જ્યાં, પરિચય મુજને મારો પૂરો ના મળ્યો
કોશિશો ભી રહી બધી અધૂરી, ફણગો જીવનમાં જ્યાં નવોને નવો ફૂટતો તો રહ્યો
પરિચય જીવનમાં, જીવનનો કરવા પૂરો, પરિચય મારો જીવનમાં, મારો પૂરો તો કરતો રહ્યો
Gujarati Bhajan no. 4042 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યો જગમાં હું તો, અપરિચિતના સમૂહમાં, પરિચય તો જગમાં, થાતોને થાતો રહ્યો
પરિચય તો અન્યના મળ્યા ના પૂરા, પરિચય મૂજને મારો, પૂરો ના મળ્યો
પરિચિત ના પરિચય ભી લાગ્યા અધૂરા, અનુભવ જીવનમાં એનો તો થાતો રહ્યો
કહી ના શકું, પરિચય મળ્યો કોનો પૂરો, જ્યાં, પરિચય મુજને મારો પૂરો ના મળ્યો
સંસાર અરણ્યમાં તો હું ભટકતો રહ્યો, જીવનની સાચી કેડીનો પરિચય ના મળ્યો
થયો ના પરિચય જગમાં, જગનો પૂરો, જ્યાં, પરિચય મુજને મારો પૂરો ના મળ્યો
રાખું નજર ભલે ખુલ્લી, થઈ જાતી બંધ કેમ ને ક્યારે, વિક્ષેપ એથી થાતો રહ્યો
કહી ના શકું પરિચય કોઈનો પણ થયો પૂરો, જ્યાં, પરિચય મુજને મારો પૂરો ના મળ્યો
કોશિશો ભી રહી બધી અધૂરી, ફણગો જીવનમાં જ્યાં નવોને નવો ફૂટતો તો રહ્યો
પરિચય જીવનમાં, જીવનનો કરવા પૂરો, પરિચય મારો જીવનમાં, મારો પૂરો તો કરતો રહ્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyō jagamāṁ huṁ tō, aparicitanā samūhamāṁ, paricaya tō jagamāṁ, thātōnē thātō rahyō
paricaya tō anyanā malyā nā pūrā, paricaya mūjanē mārō, pūrō nā malyō
paricita nā paricaya bhī lāgyā adhūrā, anubhava jīvanamāṁ ēnō tō thātō rahyō
kahī nā śakuṁ, paricaya malyō kōnō pūrō, jyāṁ, paricaya mujanē mārō pūrō nā malyō
saṁsāra araṇyamāṁ tō huṁ bhaṭakatō rahyō, jīvananī sācī kēḍīnō paricaya nā malyō
thayō nā paricaya jagamāṁ, jaganō pūrō, jyāṁ, paricaya mujanē mārō pūrō nā malyō
rākhuṁ najara bhalē khullī, thaī jātī baṁdha kēma nē kyārē, vikṣēpa ēthī thātō rahyō
kahī nā śakuṁ paricaya kōīnō paṇa thayō pūrō, jyāṁ, paricaya mujanē mārō pūrō nā malyō
kōśiśō bhī rahī badhī adhūrī, phaṇagō jīvanamāṁ jyāṁ navōnē navō phūṭatō tō rahyō
paricaya jīvanamāṁ, jīvananō karavā pūrō, paricaya mārō jīvanamāṁ, mārō pūrō tō karatō rahyō
First...40364037403840394040...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall