Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4048 | Date: 20-Jul-1992
ઉતાવળ તો છે જીવનમાં તો બસ આટલી, સમયને હાથ તો છે જીવનની દોરી
Utāvala tō chē jīvanamāṁ tō basa āṭalī, samayanē hātha tō chē jīvananī dōrī

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 4048 | Date: 20-Jul-1992

ઉતાવળ તો છે જીવનમાં તો બસ આટલી, સમયને હાથ તો છે જીવનની દોરી

  No Audio

utāvala tō chē jīvanamāṁ tō basa āṭalī, samayanē hātha tō chē jīvananī dōrī

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1992-07-20 1992-07-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16035 ઉતાવળ તો છે જીવનમાં તો બસ આટલી, સમયને હાથ તો છે જીવનની દોરી ઉતાવળ તો છે જીવનમાં તો બસ આટલી, સમયને હાથ તો છે જીવનની દોરી

સમય તો જીવનમાં વીતતો જાશે, નથી એના પર તો કોઈ પકડ મારી

ખેંચાશે દોરી જીવનની તો ક્યારે, નથી ખબર તો કાંઈ એની પડવાની

છે ધ્યેય તો મુક્તિનું તો જીવનમાં, ઉતાવળ છે પૂરું એને તો કરવાની

દિન પર દિન તો જીવનમાં ગયા ખાલી, આવી ના ધ્યેય પૂરી થવાની વારી

વીત્યા જનમો ભલે ઘણા, હવે નથી વિતાવવાની તો કોઈ તૈયારી

છે અજ્ઞાનની આ તો મુસાફરી, નથી પાસે તો કોઈ એની જાણકારી

વિશ્વાસ તો પ્રભુનો ને પ્રભુમાં, ખોલી દે છે સદા એની તો બારી

વહાવી આંખથી તો આંસુ, પખાળવા છે પ્રભુના પગની તો પાની

છે ઉતાવળ તો જીવનમાં બસ આટલી, લાવવી જીવનમાં આવી તો વારી
View Original Increase Font Decrease Font


ઉતાવળ તો છે જીવનમાં તો બસ આટલી, સમયને હાથ તો છે જીવનની દોરી

સમય તો જીવનમાં વીતતો જાશે, નથી એના પર તો કોઈ પકડ મારી

ખેંચાશે દોરી જીવનની તો ક્યારે, નથી ખબર તો કાંઈ એની પડવાની

છે ધ્યેય તો મુક્તિનું તો જીવનમાં, ઉતાવળ છે પૂરું એને તો કરવાની

દિન પર દિન તો જીવનમાં ગયા ખાલી, આવી ના ધ્યેય પૂરી થવાની વારી

વીત્યા જનમો ભલે ઘણા, હવે નથી વિતાવવાની તો કોઈ તૈયારી

છે અજ્ઞાનની આ તો મુસાફરી, નથી પાસે તો કોઈ એની જાણકારી

વિશ્વાસ તો પ્રભુનો ને પ્રભુમાં, ખોલી દે છે સદા એની તો બારી

વહાવી આંખથી તો આંસુ, પખાળવા છે પ્રભુના પગની તો પાની

છે ઉતાવળ તો જીવનમાં બસ આટલી, લાવવી જીવનમાં આવી તો વારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

utāvala tō chē jīvanamāṁ tō basa āṭalī, samayanē hātha tō chē jīvananī dōrī

samaya tō jīvanamāṁ vītatō jāśē, nathī ēnā para tō kōī pakaḍa mārī

khēṁcāśē dōrī jīvananī tō kyārē, nathī khabara tō kāṁī ēnī paḍavānī

chē dhyēya tō muktinuṁ tō jīvanamāṁ, utāvala chē pūruṁ ēnē tō karavānī

dina para dina tō jīvanamāṁ gayā khālī, āvī nā dhyēya pūrī thavānī vārī

vītyā janamō bhalē ghaṇā, havē nathī vitāvavānī tō kōī taiyārī

chē ajñānanī ā tō musāpharī, nathī pāsē tō kōī ēnī jāṇakārī

viśvāsa tō prabhunō nē prabhumāṁ, khōlī dē chē sadā ēnī tō bārī

vahāvī āṁkhathī tō āṁsu, pakhālavā chē prabhunā paganī tō pānī

chē utāvala tō jīvanamāṁ basa āṭalī, lāvavī jīvanamāṁ āvī tō vārī
English Explanation: Increase Font Decrease Font


There is only one thing in life that we in a hurry; the thread of life is in the hands of time.

Time will keep on passing by in life; I have no hold over it.

When will the thread of life be pulled, no one knows about it.

The goal of life is to get liberation, am in a hurry to fulfil that.

Days and days have passed just like that in life; no chance came to fulfil the goal.

Even if plenty of lives may have passed, now there is no preparedness to spend life properly.

This journey is of ignorance, do not have any knowledge about it.

There is only faith in God, he always opens the window.

Shedding tears from the eyes, want to wash the feet of God.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4048 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...404540464047...Last