Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4051 | Date: 21-Jul-1992
આવશે તોફાન જીવનમાં કેમ ને ક્યારે, પ્રભુ જોજે, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે
Āvaśē tōphāna jīvanamāṁ kēma nē kyārē, prabhu jōjē, kinārē āvēluṁ nāva māruṁ nā ḍūbē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 4051 | Date: 21-Jul-1992

આવશે તોફાન જીવનમાં કેમ ને ક્યારે, પ્રભુ જોજે, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે

  No Audio

āvaśē tōphāna jīvanamāṁ kēma nē kyārē, prabhu jōjē, kinārē āvēluṁ nāva māruṁ nā ḍūbē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1992-07-21 1992-07-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16038 આવશે તોફાન જીવનમાં કેમ ને ક્યારે, પ્રભુ જોજે, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે આવશે તોફાન જીવનમાં કેમ ને ક્યારે, પ્રભુ જોજે, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે

કરી રક્ષા જીવનમાં તેં તો સદાયે, પ્રભુ જોજે, ઊણપ કદી એમાં તો ના આવે

હાલક ડોલક થાતી નાવ જીવનની મારી, પ્રભુ, જીવનમાં લંગર તારું તો એ માગે

બીજું નથી, આંખ સામે તો અંધકાર વિના, પ્રભુ તારો તેજ લિસોટો જીવનમાં તું આપજે

તોફાનોને તોફાનો આવે ને જાયે જીવનમાં, પ્રભુ જોજે, જીવનમાં ના મને એ તોડી નાંખે

ભરી શકું હૈયે ભાવ તારા તો પૂરા, પ્રભુ જોજે, ઊણપ જીવનમાં એમાં તો ના રહે

સંકલ્પે સંકલ્પે આવું હું તો તારી પાસે ને પાસે, પ્રભુ જોજે, સંકલ્પ મારો અધૂરો ના રહે

સુખદુઃખ તો આવે સદા જીવનમાં, પ્રભુ જોજે, સહનશીલતા મારી તો ના તૂટે

દીધી નાવડી જીવનની તો તે, ચલાવજે તું એને રે પ્રભુ, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે

કદી લાગે કિનારો પાસે, કદી લાગે દૂર, જોજે રે પ્રભુ, કિનારે નાવ મારું તો લંગારે
View Original Increase Font Decrease Font


આવશે તોફાન જીવનમાં કેમ ને ક્યારે, પ્રભુ જોજે, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે

કરી રક્ષા જીવનમાં તેં તો સદાયે, પ્રભુ જોજે, ઊણપ કદી એમાં તો ના આવે

હાલક ડોલક થાતી નાવ જીવનની મારી, પ્રભુ, જીવનમાં લંગર તારું તો એ માગે

બીજું નથી, આંખ સામે તો અંધકાર વિના, પ્રભુ તારો તેજ લિસોટો જીવનમાં તું આપજે

તોફાનોને તોફાનો આવે ને જાયે જીવનમાં, પ્રભુ જોજે, જીવનમાં ના મને એ તોડી નાંખે

ભરી શકું હૈયે ભાવ તારા તો પૂરા, પ્રભુ જોજે, ઊણપ જીવનમાં એમાં તો ના રહે

સંકલ્પે સંકલ્પે આવું હું તો તારી પાસે ને પાસે, પ્રભુ જોજે, સંકલ્પ મારો અધૂરો ના રહે

સુખદુઃખ તો આવે સદા જીવનમાં, પ્રભુ જોજે, સહનશીલતા મારી તો ના તૂટે

દીધી નાવડી જીવનની તો તે, ચલાવજે તું એને રે પ્રભુ, કિનારે આવેલું નાવ મારું ના ડૂબે

કદી લાગે કિનારો પાસે, કદી લાગે દૂર, જોજે રે પ્રભુ, કિનારે નાવ મારું તો લંગારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvaśē tōphāna jīvanamāṁ kēma nē kyārē, prabhu jōjē, kinārē āvēluṁ nāva māruṁ nā ḍūbē

karī rakṣā jīvanamāṁ tēṁ tō sadāyē, prabhu jōjē, ūṇapa kadī ēmāṁ tō nā āvē

hālaka ḍōlaka thātī nāva jīvananī mārī, prabhu, jīvanamāṁ laṁgara tāruṁ tō ē māgē

bījuṁ nathī, āṁkha sāmē tō aṁdhakāra vinā, prabhu tārō tēja lisōṭō jīvanamāṁ tuṁ āpajē

tōphānōnē tōphānō āvē nē jāyē jīvanamāṁ, prabhu jōjē, jīvanamāṁ nā manē ē tōḍī nāṁkhē

bharī śakuṁ haiyē bhāva tārā tō pūrā, prabhu jōjē, ūṇapa jīvanamāṁ ēmāṁ tō nā rahē

saṁkalpē saṁkalpē āvuṁ huṁ tō tārī pāsē nē pāsē, prabhu jōjē, saṁkalpa mārō adhūrō nā rahē

sukhaduḥkha tō āvē sadā jīvanamāṁ, prabhu jōjē, sahanaśīlatā mārī tō nā tūṭē

dīdhī nāvaḍī jīvananī tō tē, calāvajē tuṁ ēnē rē prabhu, kinārē āvēluṁ nāva māruṁ nā ḍūbē

kadī lāgē kinārō pāsē, kadī lāgē dūra, jōjē rē prabhu, kinārē nāva māruṁ tō laṁgārē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4051 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...404840494050...Last