Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 115 | Date: 25-Feb-1985
`મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે
`mā' nā guṇalā gājē rē manavā, `mā' nā guṇalā gājē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 115 | Date: 25-Feb-1985

`મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે

  No Audio

`mā' nā guṇalā gājē rē manavā, `mā' nā guṇalā gājē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-02-25 1985-02-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1604 `મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે `મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે

સાનભાન તારું ભૂલજે રે મનવા, સાનભાન તું ભૂલજે

આવ્યો તો એકલો જગમાં રે મનવા, આવ્યો તો તું એકલો

સ્વાર્થનાં સૌ બન્યાં રે સગાં રે મનવાં, સ્વાર્થનાં બન્યાં રે સગાં

એ બધાં આવ્યાં ક્યાંથી રે મનવા, એ બધાં આવ્યાં ક્યાંથી

સ્મશાન સુધીના એ સાથી રે મનવા, સ્મશાન સુધીના સંગાથી

પછી કાપવાનો છે રસ્તો એકલો રે મનવા, કાપવાનો છે રસ્તો એકલો

વિચાર કરીને કરજે સંગાથ રે મનવા, વિચાર કરીને કરજે સંગાથ

`મા’ ના ગુણલા આવશે સાથે રે મનવા, આવશે એ તારી સાથે

રસ્તો તને બતાવશે રે મનવા, રસ્તો તને એ બતાવશે

દિલ તારું એમાં ડુબાડી રે મનવા, દિલ એમાં તારું ડુબાડી દે

`મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે
Increase Font Decrease Font

`મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે

સાનભાન તારું ભૂલજે રે મનવા, સાનભાન તું ભૂલજે

આવ્યો તો એકલો જગમાં રે મનવા, આવ્યો તો તું એકલો

સ્વાર્થનાં સૌ બન્યાં રે સગાં રે મનવાં, સ્વાર્થનાં બન્યાં રે સગાં

એ બધાં આવ્યાં ક્યાંથી રે મનવા, એ બધાં આવ્યાં ક્યાંથી

સ્મશાન સુધીના એ સાથી રે મનવા, સ્મશાન સુધીના સંગાથી

પછી કાપવાનો છે રસ્તો એકલો રે મનવા, કાપવાનો છે રસ્તો એકલો

વિચાર કરીને કરજે સંગાથ રે મનવા, વિચાર કરીને કરજે સંગાથ

`મા’ ના ગુણલા આવશે સાથે રે મનવા, આવશે એ તારી સાથે

રસ્તો તને બતાવશે રે મનવા, રસ્તો તને એ બતાવશે

દિલ તારું એમાં ડુબાડી રે મનવા, દિલ એમાં તારું ડુબાડી દે

`મા' ના ગુણલા ગાજે રે મનવા, `મા' ના ગુણલા ગાજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
`mā' nā guṇalā gājē rē manavā, `mā' nā guṇalā gājē

sānabhāna tāruṁ bhūlajē rē manavā, sānabhāna tuṁ bhūlajē

āvyō tō ēkalō jagamāṁ rē manavā, āvyō tō tuṁ ēkalō

svārthanāṁ sau banyāṁ rē sagāṁ rē manavāṁ, svārthanāṁ banyāṁ rē sagāṁ

ē badhāṁ āvyāṁ kyāṁthī rē manavā, ē badhāṁ āvyāṁ kyāṁthī

smaśāna sudhīnā ē sāthī rē manavā, smaśāna sudhīnā saṁgāthī

pachī kāpavānō chē rastō ēkalō rē manavā, kāpavānō chē rastō ēkalō

vicāra karīnē karajē saṁgātha rē manavā, vicāra karīnē karajē saṁgātha

`mā' nā guṇalā āvaśē sāthē rē manavā, āvaśē ē tārī sāthē

rastō tanē batāvaśē rē manavā, rastō tanē ē batāvaśē

dila tāruṁ ēmāṁ ḍubāḍī rē manavā, dila ēmāṁ tāruṁ ḍubāḍī dē

`mā' nā guṇalā gājē rē manavā, `mā' nā guṇalā gājē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
Here Kaka tells us....

Recite the name of the Divine O mind of mine sing the praise of Divine. Forget about all your worries and attachments and recite the name of the Divine. You came into this world alone and will be alone when you leave this world. During this journey you form many relationships. Almost all relationships are based on some transaction of give and take. When it's time to leave this earth nobody will accompany you including your own body. You will have to walk that path alone. The only one that can become your guiding force on that path is the Divine. So sing the praise of the Divine, immerse yourself in his devotion, which will help you to stay connected with the Divine. So, recite the name of the Divine O mind of mine sing the praise of Divine.

For many of us, a question arises that why do we have to sing praise or recite the Divine’s name. He is the Divine, so why can't he help us anyways. Even the Divine follows the law of this universe. It's a law that what you sow is what you reap—nothing more, nothing less. If you make an effort to connect with the Divine and permit him only then, he can come to your aid. Hence the reason why things happen the Divine’s way.
Gujarati Bhajan no. 115 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...115116117...Last