BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4067 | Date: 30-Jul-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

એવું તેં શું કર્યું, એવું તેં શું કર્યું, દુઃખ જીવનમાં તો, આવતું ને આવતું રહ્યું

  No Audio

Evu Te Su Karyu, Evu Te Su Karyu, Dukh Jeevanama To, Aavatu Ne Aavatu Rahyu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-07-30 1992-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16054 એવું તેં શું કર્યું, એવું તેં શું કર્યું, દુઃખ જીવનમાં તો, આવતું ને આવતું રહ્યું એવું તેં શું કર્યું, એવું તેં શું કર્યું, દુઃખ જીવનમાં તો, આવતું ને આવતું રહ્યું
ચૂક્યો તું શું, ભૂલ્યો તો તું શું, જીવનમાંથી દુઃખ તો ના હટયું, ના હટયું
જગમાં એવું તેં કેવું કર્યું, પાપનું પાસું તારું, એવું ને એવું ઊભું ને ઊભું રહ્યું
લખાવી આવ્યો, પાપ પુણ્યના ખાતા તારા જીવનમાં, સરભર એને ના કર્યું
રહ્યો કરતો, ઉધામા જગમાં એવા તો કેવા, તારેને તારે જીવનમાં રડવું તો પડયું
છોડી વિચારો સાચા, જગમાં રહ્યાં તું એવી રીતે વર્તી, સહન તોરે ને તારે કરવું પડયું
સબંધો પ્રભુના છે તારા તો જૂના, સ્મરણ એનું જીવનમાં કેમ ના તેં કર્યું
કરીને સબંધો જીવનમાં નવાને નવા તો ઊભા, તારું એમાં જીવનમાં તો શું વળ્યું
કરી ના શક્યો દૂર દુઃખ તું જીવનમાં, દુઃખીને દુઃખી તારે તો રહેવું પડયું
સાચું શું કે ખોટું શું, કદી ના વિચાર્યું, દુઃખીને દુઃખી તારે ને તારે થાવું પડયું
Gujarati Bhajan no. 4067 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એવું તેં શું કર્યું, એવું તેં શું કર્યું, દુઃખ જીવનમાં તો, આવતું ને આવતું રહ્યું
ચૂક્યો તું શું, ભૂલ્યો તો તું શું, જીવનમાંથી દુઃખ તો ના હટયું, ના હટયું
જગમાં એવું તેં કેવું કર્યું, પાપનું પાસું તારું, એવું ને એવું ઊભું ને ઊભું રહ્યું
લખાવી આવ્યો, પાપ પુણ્યના ખાતા તારા જીવનમાં, સરભર એને ના કર્યું
રહ્યો કરતો, ઉધામા જગમાં એવા તો કેવા, તારેને તારે જીવનમાં રડવું તો પડયું
છોડી વિચારો સાચા, જગમાં રહ્યાં તું એવી રીતે વર્તી, સહન તોરે ને તારે કરવું પડયું
સબંધો પ્રભુના છે તારા તો જૂના, સ્મરણ એનું જીવનમાં કેમ ના તેં કર્યું
કરીને સબંધો જીવનમાં નવાને નવા તો ઊભા, તારું એમાં જીવનમાં તો શું વળ્યું
કરી ના શક્યો દૂર દુઃખ તું જીવનમાં, દુઃખીને દુઃખી તારે તો રહેવું પડયું
સાચું શું કે ખોટું શું, કદી ના વિચાર્યું, દુઃખીને દુઃખી તારે ને તારે થાવું પડયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēvuṁ tēṁ śuṁ karyuṁ, ēvuṁ tēṁ śuṁ karyuṁ, duḥkha jīvanamāṁ tō, āvatuṁ nē āvatuṁ rahyuṁ
cūkyō tuṁ śuṁ, bhūlyō tō tuṁ śuṁ, jīvanamāṁthī duḥkha tō nā haṭayuṁ, nā haṭayuṁ
jagamāṁ ēvuṁ tēṁ kēvuṁ karyuṁ, pāpanuṁ pāsuṁ tāruṁ, ēvuṁ nē ēvuṁ ūbhuṁ nē ūbhuṁ rahyuṁ
lakhāvī āvyō, pāpa puṇyanā khātā tārā jīvanamāṁ, sarabhara ēnē nā karyuṁ
rahyō karatō, udhāmā jagamāṁ ēvā tō kēvā, tārēnē tārē jīvanamāṁ raḍavuṁ tō paḍayuṁ
chōḍī vicārō sācā, jagamāṁ rahyāṁ tuṁ ēvī rītē vartī, sahana tōrē nē tārē karavuṁ paḍayuṁ
sabaṁdhō prabhunā chē tārā tō jūnā, smaraṇa ēnuṁ jīvanamāṁ kēma nā tēṁ karyuṁ
karīnē sabaṁdhō jīvanamāṁ navānē navā tō ūbhā, tāruṁ ēmāṁ jīvanamāṁ tō śuṁ valyuṁ
karī nā śakyō dūra duḥkha tuṁ jīvanamāṁ, duḥkhīnē duḥkhī tārē tō rahēvuṁ paḍayuṁ
sācuṁ śuṁ kē khōṭuṁ śuṁ, kadī nā vicāryuṁ, duḥkhīnē duḥkhī tārē nē tārē thāvuṁ paḍayuṁ
First...40614062406340644065...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall