Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4071 | Date: 31-Jul-1992
જીવન તો છે કાદવ જેવું, જીવન તો છે કાદવથી ભરેલું ને ભરેલું
Jīvana tō chē kādava jēvuṁ, jīvana tō chē kādavathī bharēluṁ nē bharēluṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4071 | Date: 31-Jul-1992

જીવન તો છે કાદવ જેવું, જીવન તો છે કાદવથી ભરેલું ને ભરેલું

  No Audio

jīvana tō chē kādava jēvuṁ, jīvana tō chē kādavathī bharēluṁ nē bharēluṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-07-31 1992-07-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16058 જીવન તો છે કાદવ જેવું, જીવન તો છે કાદવથી ભરેલું ને ભરેલું જીવન તો છે કાદવ જેવું, જીવન તો છે કાદવથી ભરેલું ને ભરેલું

પડશે ચાલવું તો એમાં, પડશે કાઢવો તો મારગ, એમાંથી ને એમાંથી

ખૂંપ્યા જ્યાં ઊંડા, એમાં તો એવા, બનશે મુશ્કેલ બહાર નીકળવું એમાંથી

સુકાશે ક્યારે, કેમ ને કેટલો, જીવનમાં ના એ તો કદી કહી શકાશે

છે વિકારોના કાદવથી જીવન તો ભરેલું, પડશે સદા એમાંથી બચવું

ડાઘ લાગ્યો કે ચડયો એનો જ્યાં એકવાર, બનશે મુશ્કેલ સાફ એને કરવું

પડશે સૂકવવો કાદવ જીવનમાં એ તો, કદી જ્ઞાનથી, કદી ભાવથી, કદી સંકલ્પથી

ચાલજે એમાં તું સંભાળી સંભાળી, પડશે ચાલવું જીવનમાં એમાં તો સંભાળી

ચાલજે તું એવો, ઊડે ના છાંટા તને કે બીજાને, પડશે એવી રીતે ચાલવું

સમજી લેજે કિંમત તો તું જીવનની, ખરડી નાંખતો ના તું એને કાદવથી
View Original Increase Font Decrease Font


જીવન તો છે કાદવ જેવું, જીવન તો છે કાદવથી ભરેલું ને ભરેલું

પડશે ચાલવું તો એમાં, પડશે કાઢવો તો મારગ, એમાંથી ને એમાંથી

ખૂંપ્યા જ્યાં ઊંડા, એમાં તો એવા, બનશે મુશ્કેલ બહાર નીકળવું એમાંથી

સુકાશે ક્યારે, કેમ ને કેટલો, જીવનમાં ના એ તો કદી કહી શકાશે

છે વિકારોના કાદવથી જીવન તો ભરેલું, પડશે સદા એમાંથી બચવું

ડાઘ લાગ્યો કે ચડયો એનો જ્યાં એકવાર, બનશે મુશ્કેલ સાફ એને કરવું

પડશે સૂકવવો કાદવ જીવનમાં એ તો, કદી જ્ઞાનથી, કદી ભાવથી, કદી સંકલ્પથી

ચાલજે એમાં તું સંભાળી સંભાળી, પડશે ચાલવું જીવનમાં એમાં તો સંભાળી

ચાલજે તું એવો, ઊડે ના છાંટા તને કે બીજાને, પડશે એવી રીતે ચાલવું

સમજી લેજે કિંમત તો તું જીવનની, ખરડી નાંખતો ના તું એને કાદવથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvana tō chē kādava jēvuṁ, jīvana tō chē kādavathī bharēluṁ nē bharēluṁ

paḍaśē cālavuṁ tō ēmāṁ, paḍaśē kāḍhavō tō māraga, ēmāṁthī nē ēmāṁthī

khūṁpyā jyāṁ ūṁḍā, ēmāṁ tō ēvā, banaśē muśkēla bahāra nīkalavuṁ ēmāṁthī

sukāśē kyārē, kēma nē kēṭalō, jīvanamāṁ nā ē tō kadī kahī śakāśē

chē vikārōnā kādavathī jīvana tō bharēluṁ, paḍaśē sadā ēmāṁthī bacavuṁ

ḍāgha lāgyō kē caḍayō ēnō jyāṁ ēkavāra, banaśē muśkēla sāpha ēnē karavuṁ

paḍaśē sūkavavō kādava jīvanamāṁ ē tō, kadī jñānathī, kadī bhāvathī, kadī saṁkalpathī

cālajē ēmāṁ tuṁ saṁbhālī saṁbhālī, paḍaśē cālavuṁ jīvanamāṁ ēmāṁ tō saṁbhālī

cālajē tuṁ ēvō, ūḍē nā chāṁṭā tanē kē bījānē, paḍaśē ēvī rītē cālavuṁ

samajī lējē kiṁmata tō tuṁ jīvananī, kharaḍī nāṁkhatō nā tuṁ ēnē kādavathī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4071 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...406940704071...Last