BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4074 | Date: 31-Jul-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાણે છે ને માને છે તને તો જે છે તું, આકાર વિના બીજું એ કાંઈ નથી

  No Audio

Jaane Che Ne Mane Che Tane To, Je Che Tu, Aakar Vina Biju E Kai Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-07-31 1992-07-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16061 જાણે છે ને માને છે તને તો જે છે તું, આકાર વિના બીજું એ કાંઈ નથી જાણે છે ને માને છે તને તો જે છે તું, આકાર વિના બીજું એ કાંઈ નથી
રહ્યો છે ગૂંથાઈ આકારમાં તું તો એવો, આકાર વિના બીજું સાચું લાગતું નથી
રહ્યા છે આકાર વિનાના, રાજ કરતા તારા પર, સ્વીકારવા તો એ તું, તૈયાર નથી
આકારમાં પણ છે પસંદગી તારી, એમાં પ્રભુને પણ બાંધ્યા વિના તું તો રહ્યો નથી
કદી આકારો હોય ગમતા, કદી અણગમતા, આકાર એ આકાર વિના બીજું તો નથી
આકાર હોયે નાના કે મોટા, એક સરખા આકાર, જગમાં જલદી તો મળતાં નથી
હટતા આકાર ત્યાં તો કાંઈ નથી, આકાર એ આભાસ વિના બીજું કાંઈ નથી
આશરો લીધો માયાએ તો આકારમાં, જગ તો ભમ્યા વિના એમાં રહ્યું નથી
નિરાકાર તો જગની જેમ વહેતું રહે છે, પાત્ર જેવું, એવું દેખાયા વિના રહ્યું નથી
નિરાકાર પ્રભુ પણ જગમાં, આકારે આકારે એવા થયા વિના તો રહ્યા નથી
Gujarati Bhajan no. 4074 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાણે છે ને માને છે તને તો જે છે તું, આકાર વિના બીજું એ કાંઈ નથી
રહ્યો છે ગૂંથાઈ આકારમાં તું તો એવો, આકાર વિના બીજું સાચું લાગતું નથી
રહ્યા છે આકાર વિનાના, રાજ કરતા તારા પર, સ્વીકારવા તો એ તું, તૈયાર નથી
આકારમાં પણ છે પસંદગી તારી, એમાં પ્રભુને પણ બાંધ્યા વિના તું તો રહ્યો નથી
કદી આકારો હોય ગમતા, કદી અણગમતા, આકાર એ આકાર વિના બીજું તો નથી
આકાર હોયે નાના કે મોટા, એક સરખા આકાર, જગમાં જલદી તો મળતાં નથી
હટતા આકાર ત્યાં તો કાંઈ નથી, આકાર એ આભાસ વિના બીજું કાંઈ નથી
આશરો લીધો માયાએ તો આકારમાં, જગ તો ભમ્યા વિના એમાં રહ્યું નથી
નિરાકાર તો જગની જેમ વહેતું રહે છે, પાત્ર જેવું, એવું દેખાયા વિના રહ્યું નથી
નિરાકાર પ્રભુ પણ જગમાં, આકારે આકારે એવા થયા વિના તો રહ્યા નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāṇē chē nē mānē chē tanē tō jē chē tuṁ, ākāra vinā bījuṁ ē kāṁī nathī
rahyō chē gūṁthāī ākāramāṁ tuṁ tō ēvō, ākāra vinā bījuṁ sācuṁ lāgatuṁ nathī
rahyā chē ākāra vinānā, rāja karatā tārā para, svīkāravā tō ē tuṁ, taiyāra nathī
ākāramāṁ paṇa chē pasaṁdagī tārī, ēmāṁ prabhunē paṇa bāṁdhyā vinā tuṁ tō rahyō nathī
kadī ākārō hōya gamatā, kadī aṇagamatā, ākāra ē ākāra vinā bījuṁ tō nathī
ākāra hōyē nānā kē mōṭā, ēka sarakhā ākāra, jagamāṁ jaladī tō malatāṁ nathī
haṭatā ākāra tyāṁ tō kāṁī nathī, ākāra ē ābhāsa vinā bījuṁ kāṁī nathī
āśarō līdhō māyāē tō ākāramāṁ, jaga tō bhamyā vinā ēmāṁ rahyuṁ nathī
nirākāra tō jaganī jēma vahētuṁ rahē chē, pātra jēvuṁ, ēvuṁ dēkhāyā vinā rahyuṁ nathī
nirākāra prabhu paṇa jagamāṁ, ākārē ākārē ēvā thayā vinā tō rahyā nathī
First...40714072407340744075...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall