Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4076 | Date: 01-Aug-1992
છે બધે તું તો પ્રભુ, નથી કયાંય તું તો, એવું તો ના બને
Chē badhē tuṁ tō prabhu, nathī kayāṁya tuṁ tō, ēvuṁ tō nā banē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4076 | Date: 01-Aug-1992

છે બધે તું તો પ્રભુ, નથી કયાંય તું તો, એવું તો ના બને

  Audio

chē badhē tuṁ tō prabhu, nathī kayāṁya tuṁ tō, ēvuṁ tō nā banē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-08-01 1992-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16063 છે બધે તું તો પ્રભુ, નથી કયાંય તું તો, એવું તો ના બને છે બધે તું તો પ્રભુ, નથી કયાંય તું તો, એવું તો ના બને

અમારી અલ્પ બુદ્ધિથી રે પ્રભુ, તને અમે તો ક્યાંથી સમજી શકીએ

છે કર્મની ગૂંથણી તારી એવી તો અટપટી, અટવાઈ અમે, એમાં તો રહીએ - અમારી...

કદી વાદળ ઘેર્યું, જીવન તો રહે, મળશે પ્રકાશ ક્યારે, ના કહી શકીએ - અમારી...

છે આશા ભરેલા હૈયા અમારા, ક્યારે થાયે એ પૂરી, ક્યારે એમાં તૂટી પડીએ - અમારી...

છે દોર ભાગ્યનો હાથમાં તો તારા, ખેંચાશે કેમ, ના એ તો સમજી શકીએ - અમારી...

નચાવે તારા વિકારો, અમે એમાંને એમાં જીવનમાં તો નાચતાં રહીએ - અમારી...

છે અને રહ્યો છે તું તો દયાળુ, ના દયા તારી અમે પારખી શકીએ - અમારી...

સમજાય ના કરવું શું જીવનમાં, ભૂલોને ભૂલો અમે તો કરતા રહીએ - અમારી...

મળવાને મેળવવા જેવો છે એક તું તો જીવનમાં, બીજું અમે શું કરીએ - અમારી...
https://www.youtube.com/watch?v=xCouhrUL3NQ
View Original Increase Font Decrease Font


છે બધે તું તો પ્રભુ, નથી કયાંય તું તો, એવું તો ના બને

અમારી અલ્પ બુદ્ધિથી રે પ્રભુ, તને અમે તો ક્યાંથી સમજી શકીએ

છે કર્મની ગૂંથણી તારી એવી તો અટપટી, અટવાઈ અમે, એમાં તો રહીએ - અમારી...

કદી વાદળ ઘેર્યું, જીવન તો રહે, મળશે પ્રકાશ ક્યારે, ના કહી શકીએ - અમારી...

છે આશા ભરેલા હૈયા અમારા, ક્યારે થાયે એ પૂરી, ક્યારે એમાં તૂટી પડીએ - અમારી...

છે દોર ભાગ્યનો હાથમાં તો તારા, ખેંચાશે કેમ, ના એ તો સમજી શકીએ - અમારી...

નચાવે તારા વિકારો, અમે એમાંને એમાં જીવનમાં તો નાચતાં રહીએ - અમારી...

છે અને રહ્યો છે તું તો દયાળુ, ના દયા તારી અમે પારખી શકીએ - અમારી...

સમજાય ના કરવું શું જીવનમાં, ભૂલોને ભૂલો અમે તો કરતા રહીએ - અમારી...

મળવાને મેળવવા જેવો છે એક તું તો જીવનમાં, બીજું અમે શું કરીએ - અમારી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē badhē tuṁ tō prabhu, nathī kayāṁya tuṁ tō, ēvuṁ tō nā banē

amārī alpa buddhithī rē prabhu, tanē amē tō kyāṁthī samajī śakīē

chē karmanī gūṁthaṇī tārī ēvī tō aṭapaṭī, aṭavāī amē, ēmāṁ tō rahīē - amārī...

kadī vādala ghēryuṁ, jīvana tō rahē, malaśē prakāśa kyārē, nā kahī śakīē - amārī...

chē āśā bharēlā haiyā amārā, kyārē thāyē ē pūrī, kyārē ēmāṁ tūṭī paḍīē - amārī...

chē dōra bhāgyanō hāthamāṁ tō tārā, khēṁcāśē kēma, nā ē tō samajī śakīē - amārī...

nacāvē tārā vikārō, amē ēmāṁnē ēmāṁ jīvanamāṁ tō nācatāṁ rahīē - amārī...

chē anē rahyō chē tuṁ tō dayālu, nā dayā tārī amē pārakhī śakīē - amārī...

samajāya nā karavuṁ śuṁ jīvanamāṁ, bhūlōnē bhūlō amē tō karatā rahīē - amārī...

malavānē mēlavavā jēvō chē ēka tuṁ tō jīvanamāṁ, bījuṁ amē śuṁ karīē - amārī...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4076 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...407240734074...Last