Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4079 | Date: 02-Aug-1992
જે રસ્તો તારો છે રે પ્રભુ, છે એ રસ્તો મારો, જ્યાં મારે તને મળવાનું છે
Jē rastō tārō chē rē prabhu, chē ē rastō mārō, jyāṁ mārē tanē malavānuṁ chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 4079 | Date: 02-Aug-1992

જે રસ્તો તારો છે રે પ્રભુ, છે એ રસ્તો મારો, જ્યાં મારે તને મળવાનું છે

  No Audio

jē rastō tārō chē rē prabhu, chē ē rastō mārō, jyāṁ mārē tanē malavānuṁ chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1992-08-02 1992-08-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16066 જે રસ્તો તારો છે રે પ્રભુ, છે એ રસ્તો મારો, જ્યાં મારે તને મળવાનું છે જે રસ્તો તારો છે રે પ્રભુ, છે એ રસ્તો મારો, જ્યાં મારે તને મળવાનું છે

જીવન મળ્યું કે દીધું છે તેં જગમાં, એજ જીવનમાં તારી પાસે તો પહોંચવું છે

શું નથી પાસે એનું દીધેલું, કરી ઉપયોગ એનો, તારી પાસે તો આવવું છે

મળ્યા નથી યુગોથી, છે યુગોથી જુદાઈ, આ જનમમાં તને મળવું ને મળવું છે

છે પાસે જે તારી, રાખી મદાર એના પર, રાખી ના મદાર ખોટા, તારી પાસે પહોંચવું છે

બીજા રસ્તાનું કામ શું છે, પહોંચાડે જે રસ્તો પાસે તારી, એ રસ્તાનું તો કામ છે

દૂરને દૂર રાખે તને, ના જોઈએ એ તો મને, મેળવીને જગમાં એવું મારે શું કામ છે

પળે પળનો વિલંબ, હવે ના સહેવાશે, જ્યાં તારી પાસે હવે તો પહોંચવું છે

રહેશે તું સાથે, લાગશે તું પાસે રે પ્રભુ, ના જીવનમાં બીજું મારે તો કોઈ કામ છે

હોય ભલે રસ્તા જીવનમાં ઘણા, પહોંચાડે રસ્તો, પાસે તારી, એ રસ્તાનું મારે તો કામ છે
View Original Increase Font Decrease Font


જે રસ્તો તારો છે રે પ્રભુ, છે એ રસ્તો મારો, જ્યાં મારે તને મળવાનું છે

જીવન મળ્યું કે દીધું છે તેં જગમાં, એજ જીવનમાં તારી પાસે તો પહોંચવું છે

શું નથી પાસે એનું દીધેલું, કરી ઉપયોગ એનો, તારી પાસે તો આવવું છે

મળ્યા નથી યુગોથી, છે યુગોથી જુદાઈ, આ જનમમાં તને મળવું ને મળવું છે

છે પાસે જે તારી, રાખી મદાર એના પર, રાખી ના મદાર ખોટા, તારી પાસે પહોંચવું છે

બીજા રસ્તાનું કામ શું છે, પહોંચાડે જે રસ્તો પાસે તારી, એ રસ્તાનું તો કામ છે

દૂરને દૂર રાખે તને, ના જોઈએ એ તો મને, મેળવીને જગમાં એવું મારે શું કામ છે

પળે પળનો વિલંબ, હવે ના સહેવાશે, જ્યાં તારી પાસે હવે તો પહોંચવું છે

રહેશે તું સાથે, લાગશે તું પાસે રે પ્રભુ, ના જીવનમાં બીજું મારે તો કોઈ કામ છે

હોય ભલે રસ્તા જીવનમાં ઘણા, પહોંચાડે રસ્તો, પાસે તારી, એ રસ્તાનું મારે તો કામ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jē rastō tārō chē rē prabhu, chē ē rastō mārō, jyāṁ mārē tanē malavānuṁ chē

jīvana malyuṁ kē dīdhuṁ chē tēṁ jagamāṁ, ēja jīvanamāṁ tārī pāsē tō pahōṁcavuṁ chē

śuṁ nathī pāsē ēnuṁ dīdhēluṁ, karī upayōga ēnō, tārī pāsē tō āvavuṁ chē

malyā nathī yugōthī, chē yugōthī judāī, ā janamamāṁ tanē malavuṁ nē malavuṁ chē

chē pāsē jē tārī, rākhī madāra ēnā para, rākhī nā madāra khōṭā, tārī pāsē pahōṁcavuṁ chē

bījā rastānuṁ kāma śuṁ chē, pahōṁcāḍē jē rastō pāsē tārī, ē rastānuṁ tō kāma chē

dūranē dūra rākhē tanē, nā jōīē ē tō manē, mēlavīnē jagamāṁ ēvuṁ mārē śuṁ kāma chē

palē palanō vilaṁba, havē nā sahēvāśē, jyāṁ tārī pāsē havē tō pahōṁcavuṁ chē

rahēśē tuṁ sāthē, lāgaśē tuṁ pāsē rē prabhu, nā jīvanamāṁ bījuṁ mārē tō kōī kāma chē

hōya bhalē rastā jīvanamāṁ ghaṇā, pahōṁcāḍē rastō, pāsē tārī, ē rastānuṁ mārē tō kāma chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4079 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...407540764077...Last