Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4094 | Date: 07-Aug-1992
જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે
Jīvana tō jagamāṁ jīvavuṁ paḍē, gōtatāṁ biṁdu kr̥pānā tō prabhunā, jīvanamāṁ tō malē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 4094 | Date: 07-Aug-1992

જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે

  No Audio

jīvana tō jagamāṁ jīvavuṁ paḍē, gōtatāṁ biṁdu kr̥pānā tō prabhunā, jīvanamāṁ tō malē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1992-08-07 1992-08-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16081 જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે

સાદી સીધી વાતમાં પણ, જીવનમાં તો, પ્રભુના હાથ તો, ફરતાને ફરતા રહે

કાજળ ઘેર્યા જીવનમાં પણ, પ્રભુની કૃપાથી, માર્ગ તો મળતાંને મળતાં રહે

વિપરીત સંજોગો ને આફતોમાં તો જીવનમાં, બિંદુ કૃપાના એના તો જોવા મળે

રાખ ના મદાર તું આવડત ને ભાગ્ય પર એટલો, બિંદુ કૃપાના તો મેળવવા પડે

બિંદુ કૃપાના એના તો જીવનભર ઝરતા રહે, જીવનમાં એને તો ઝીલવા પડે

સદાય બિંદુ એના જગમાં વહેતાંને વહેતાં રહે, ઝીલવા એને, તૈયાર સદા રહેવું પડે

ખૂટશે ના બિંદુ પ્રભુના તો એના, ધારાને ધારા સદા એની તો વહેતી રહે

પડે જ્યાં બિંદુ એનું હૈયાંની સૂકી ધરતી પર, હરિયાળું એને એ તો કરતુંને કરતું રહે

ભક્તો ને ભક્તોના જીવન તો જગમાં, સાક્ષી એની તો પૂરતાંને પૂરતાં રહે
View Original Increase Font Decrease Font


જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે

સાદી સીધી વાતમાં પણ, જીવનમાં તો, પ્રભુના હાથ તો, ફરતાને ફરતા રહે

કાજળ ઘેર્યા જીવનમાં પણ, પ્રભુની કૃપાથી, માર્ગ તો મળતાંને મળતાં રહે

વિપરીત સંજોગો ને આફતોમાં તો જીવનમાં, બિંદુ કૃપાના એના તો જોવા મળે

રાખ ના મદાર તું આવડત ને ભાગ્ય પર એટલો, બિંદુ કૃપાના તો મેળવવા પડે

બિંદુ કૃપાના એના તો જીવનભર ઝરતા રહે, જીવનમાં એને તો ઝીલવા પડે

સદાય બિંદુ એના જગમાં વહેતાંને વહેતાં રહે, ઝીલવા એને, તૈયાર સદા રહેવું પડે

ખૂટશે ના બિંદુ પ્રભુના તો એના, ધારાને ધારા સદા એની તો વહેતી રહે

પડે જ્યાં બિંદુ એનું હૈયાંની સૂકી ધરતી પર, હરિયાળું એને એ તો કરતુંને કરતું રહે

ભક્તો ને ભક્તોના જીવન તો જગમાં, સાક્ષી એની તો પૂરતાંને પૂરતાં રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvana tō jagamāṁ jīvavuṁ paḍē, gōtatāṁ biṁdu kr̥pānā tō prabhunā, jīvanamāṁ tō malē

sādī sīdhī vātamāṁ paṇa, jīvanamāṁ tō, prabhunā hātha tō, pharatānē pharatā rahē

kājala ghēryā jīvanamāṁ paṇa, prabhunī kr̥pāthī, mārga tō malatāṁnē malatāṁ rahē

viparīta saṁjōgō nē āphatōmāṁ tō jīvanamāṁ, biṁdu kr̥pānā ēnā tō jōvā malē

rākha nā madāra tuṁ āvaḍata nē bhāgya para ēṭalō, biṁdu kr̥pānā tō mēlavavā paḍē

biṁdu kr̥pānā ēnā tō jīvanabhara jharatā rahē, jīvanamāṁ ēnē tō jhīlavā paḍē

sadāya biṁdu ēnā jagamāṁ vahētāṁnē vahētāṁ rahē, jhīlavā ēnē, taiyāra sadā rahēvuṁ paḍē

khūṭaśē nā biṁdu prabhunā tō ēnā, dhārānē dhārā sadā ēnī tō vahētī rahē

paḍē jyāṁ biṁdu ēnuṁ haiyāṁnī sūkī dharatī para, hariyāluṁ ēnē ē tō karatuṁnē karatuṁ rahē

bhaktō nē bhaktōnā jīvana tō jagamāṁ, sākṣī ēnī tō pūratāṁnē pūratāṁ rahē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4094 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...409040914092...Last