BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4094 | Date: 07-Aug-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે

  No Audio

Jeevan To Jagama Jeevavu Pade, Gotata Bindu Krupana To Prabhuna, Jeevanama To Male

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)


1992-08-07 1992-08-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16081 જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે
સાદી સીધી વાતમાં પણ, જીવનમાં તો, પ્રભુના હાથ તો, ફરતાને ફરતા રહે
કાજળ ઘેર્યા જીવનમાં પણ, પ્રભુની કૃપાથી, માર્ગ તો મળતાંને મળતાં રહે
વિપરીત સંજોગો ને આફતોમાં તો જીવનમાં, બિંદુ કૃપાના એના તો જોવા મળે
રાખ ના મદાર તું આવડત ને ભાગ્ય પર એટલો, બિંદુ કૃપાના તો મેળવવા પડે
બિંદુ કૃપાના એના તો જીવનભર ઝરતા રહે, જીવનમાં એને તો ઝીલવા પડે
સદાય બિંદુ એના જગમાં વહેતાંને વહેતાં રહે, ઝીલવા એને, તૈયાર સદા રહેવું પડે
ખૂટશે ના બિંદુ પ્રભુના તો એના, ધારાને ધારા સદા એની તો વહેતી રહે
પડે જ્યાં બિંદુ એનું હૈયાંની સૂકી ધરતી પર, હરિયાળું એને એ તો કરતુંને કરતું રહે
ભક્તો ને ભક્તોના જીવન તો જગમાં, સાક્ષી એની તો પૂરતાંને પૂરતાં રહે
Gujarati Bhajan no. 4094 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જીવન તો જગમાં જીવવું પડે, ગોતતાં બિંદુ કૃપાના તો પ્રભુના, જીવનમાં તો મળે
સાદી સીધી વાતમાં પણ, જીવનમાં તો, પ્રભુના હાથ તો, ફરતાને ફરતા રહે
કાજળ ઘેર્યા જીવનમાં પણ, પ્રભુની કૃપાથી, માર્ગ તો મળતાંને મળતાં રહે
વિપરીત સંજોગો ને આફતોમાં તો જીવનમાં, બિંદુ કૃપાના એના તો જોવા મળે
રાખ ના મદાર તું આવડત ને ભાગ્ય પર એટલો, બિંદુ કૃપાના તો મેળવવા પડે
બિંદુ કૃપાના એના તો જીવનભર ઝરતા રહે, જીવનમાં એને તો ઝીલવા પડે
સદાય બિંદુ એના જગમાં વહેતાંને વહેતાં રહે, ઝીલવા એને, તૈયાર સદા રહેવું પડે
ખૂટશે ના બિંદુ પ્રભુના તો એના, ધારાને ધારા સદા એની તો વહેતી રહે
પડે જ્યાં બિંદુ એનું હૈયાંની સૂકી ધરતી પર, હરિયાળું એને એ તો કરતુંને કરતું રહે
ભક્તો ને ભક્તોના જીવન તો જગમાં, સાક્ષી એની તો પૂરતાંને પૂરતાં રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jīvana tō jagamāṁ jīvavuṁ paḍē, gōtatāṁ biṁdu kr̥pānā tō prabhunā, jīvanamāṁ tō malē
sādī sīdhī vātamāṁ paṇa, jīvanamāṁ tō, prabhunā hātha tō, pharatānē pharatā rahē
kājala ghēryā jīvanamāṁ paṇa, prabhunī kr̥pāthī, mārga tō malatāṁnē malatāṁ rahē
viparīta saṁjōgō nē āphatōmāṁ tō jīvanamāṁ, biṁdu kr̥pānā ēnā tō jōvā malē
rākha nā madāra tuṁ āvaḍata nē bhāgya para ēṭalō, biṁdu kr̥pānā tō mēlavavā paḍē
biṁdu kr̥pānā ēnā tō jīvanabhara jharatā rahē, jīvanamāṁ ēnē tō jhīlavā paḍē
sadāya biṁdu ēnā jagamāṁ vahētāṁnē vahētāṁ rahē, jhīlavā ēnē, taiyāra sadā rahēvuṁ paḍē
khūṭaśē nā biṁdu prabhunā tō ēnā, dhārānē dhārā sadā ēnī tō vahētī rahē
paḍē jyāṁ biṁdu ēnuṁ haiyāṁnī sūkī dharatī para, hariyāluṁ ēnē ē tō karatuṁnē karatuṁ rahē
bhaktō nē bhaktōnā jīvana tō jagamāṁ, sākṣī ēnī tō pūratāṁnē pūratāṁ rahē
First...40914092409340944095...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall