BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 120 | Date: 16-Mar-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

પંચેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રવેશી વિકારો, હૈયે જો એનું સ્થાન જમાવે

  No Audio

panchendriyo dvara praveshi vikaro, haiye jo enum sthana jamave

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1985-03-16 1985-03-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1609 પંચેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રવેશી વિકારો, હૈયે જો એનું સ્થાન જમાવે પંચેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રવેશી વિકારો, હૈયે જો એનું સ્થાન જમાવે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
આંખો દ્વારા સરે સુંદરતા, હૈયું એમાં રહે જો લલચાયે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
સ્પર્શની સુંવાળપ સ્પર્શથી આવે, હૈયે જો એ સ્પર્શ ફેલાયે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
સંગીતની મધુરતા કર્ણ દ્વારા પામીને, હૈયે રહે જો એ સમાયે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
સ્વાદમાં જીભ કરે જો લબકારા, હૈયે જો એ બહુ ભાવે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
નાક પણ સુગંધ લેવા ચાહતું, હૈયે જો એનો તલસાટ અનુભવાયે
મન પણ જો એમાં સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
અનંગ એનો ભાગ ભજવતો, રગેરગમાં જો એ વ્યાપે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
લોભ-મોહ-અહંકાર હૈયામાં, અજાણતાં પણ જો જાગે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
`મા' નું સાચું શરણું જો આ જગમાં નહીં સધાશે
લખ ચોરાસીના ફેરામાં અટવાશે, એમાંથી કેમ બચાશે
Gujarati Bhajan no. 120 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પંચેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રવેશી વિકારો, હૈયે જો એનું સ્થાન જમાવે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
આંખો દ્વારા સરે સુંદરતા, હૈયું એમાં રહે જો લલચાયે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
સ્પર્શની સુંવાળપ સ્પર્શથી આવે, હૈયે જો એ સ્પર્શ ફેલાયે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
સંગીતની મધુરતા કર્ણ દ્વારા પામીને, હૈયે રહે જો એ સમાયે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
સ્વાદમાં જીભ કરે જો લબકારા, હૈયે જો એ બહુ ભાવે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
નાક પણ સુગંધ લેવા ચાહતું, હૈયે જો એનો તલસાટ અનુભવાયે
મન પણ જો એમાં સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
અનંગ એનો ભાગ ભજવતો, રગેરગમાં જો એ વ્યાપે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
લોભ-મોહ-અહંકાર હૈયામાં, અજાણતાં પણ જો જાગે
મન પણ એમાં જો સાથ પુરાવે, ત્યાં હૈયે શાંતિ ક્યાંથી આવે
`મા' નું સાચું શરણું જો આ જગમાં નહીં સધાશે
લખ ચોરાસીના ફેરામાં અટવાશે, એમાંથી કેમ બચાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
paṁcēndriyō dvārā pravēśī vikārō, haiyē jō ēnuṁ sthāna jamāvē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
āṁkhō dvārā sarē suṁdaratā, haiyuṁ ēmāṁ rahē jō lalacāyē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
sparśanī suṁvālapa sparśathī āvē, haiyē jō ē sparśa phēlāyē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
saṁgītanī madhuratā karṇa dvārā pāmīnē, haiyē rahē jō ē samāyē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
svādamāṁ jībha karē jō labakārā, haiyē jō ē bahu bhāvē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
nāka paṇa sugaṁdha lēvā cāhatuṁ, haiyē jō ēnō talasāṭa anubhavāyē
mana paṇa jō ēmāṁ sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
anaṁga ēnō bhāga bhajavatō, ragēragamāṁ jō ē vyāpē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
lōbha-mōha-ahaṁkāra haiyāmāṁ, ajāṇatāṁ paṇa jō jāgē
mana paṇa ēmāṁ jō sātha purāvē, tyāṁ haiyē śāṁti kyāṁthī āvē
`mā' nuṁ sācuṁ śaraṇuṁ jō ā jagamāṁ nahīṁ sadhāśē
lakha cōrāsīnā phērāmāṁ aṭavāśē, ēmāṁthī kēma bacāśē

Explanation in English
Here dear Kaka (Satguru Devendra Ghia) explains that if we entertain *Vikaar ( negative attributes like Rage, Lustful pleasures, Arrogance, Attachments, Self-importance), our mind, intelligence, and emotions will get out of control.

We experience the negative attributes through our five senses. And if they manage to make space in our mind and heart, then how will we ever experience peace.
Through our eyes, we see beauty, but if that beauty becomes a distraction, then how will we ever experience peace. The Sensation of touch is supposed to bring emotional balance, but if that becomes a cause of imbalance, then how will we ever experience peace.
The music that you hear is supposed to bring harmony, but if that becomes a cause of a distraction, then how will we ever experience peace.
The fragrance is supposed to bring sheet joy, but if it acts as a distraction, then how will we ever experience peace.
If greed, attachments (bondage), ego(arrogance) makes their home in your heart, then how will we ever experience peace.
The only way to save yourself from theses *Vikaar is to build a connection and stay connected with the Divine. Otherwise, it will be impossible to get out of this cycle of birth and death.

First...116117118119120...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall