Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4110 | Date: 15-Aug-1992
તારા ને તારા પ્રભુ વચ્ચે રે, વાડ કોણે ને કેમ ઊભી કરી છે
Tārā nē tārā prabhu vaccē rē, vāḍa kōṇē nē kēma ūbhī karī chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4110 | Date: 15-Aug-1992

તારા ને તારા પ્રભુ વચ્ચે રે, વાડ કોણે ને કેમ ઊભી કરી છે

  No Audio

tārā nē tārā prabhu vaccē rē, vāḍa kōṇē nē kēma ūbhī karī chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-08-15 1992-08-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16097 તારા ને તારા પ્રભુ વચ્ચે રે, વાડ કોણે ને કેમ ઊભી કરી છે તારા ને તારા પ્રભુ વચ્ચે રે, વાડ કોણે ને કેમ ઊભી કરી છે

વાડ કોણે કરી, છે એ તો કેવી, તારેને તારે એ તો જાણી લેવાનું છે

મળવું છે જ્યાં તારે તારા પ્રભુને, વાડ તારેને તારે તો હટાવવાની છે

મળવું છે જ્યાં એને તો તારે વાડને, શાને તેં તો ચલાવી લીધી છે

અટકાવે છે મેળાપ વાડ તારોને પ્રભુનો, શાને એને તું ચલાવી લે છે

વાડ એ તો હકીકત છે, મળવું એ તો તારી ઇચ્છા છે, વાડ તારે તો હટાવવાની છે

ચલાવી લીધી આજ સુધી એને તેં ક્યાં સુધી, એને તારે તો ચલાવવી છે

સુખ તો છે પ્રભુમાં, સુખી થાવું છે તારે, તારેને તારે એને હટાવવાની છે

છે વાડમાં અનેક પ્રાણ દાતા, હરેક દાતાને, તારેને તારે દૂર કરવાના છે

મળવું છે જ્યાં તારે હટાવે બીજા શાને, જવાબદારી એ તો, તારીને તારી છે

ગુમાવ ના સમય હવે, લાગીજા કોશિશોમાં, તારે એ તો કરવાનું છે
View Original Increase Font Decrease Font


તારા ને તારા પ્રભુ વચ્ચે રે, વાડ કોણે ને કેમ ઊભી કરી છે

વાડ કોણે કરી, છે એ તો કેવી, તારેને તારે એ તો જાણી લેવાનું છે

મળવું છે જ્યાં તારે તારા પ્રભુને, વાડ તારેને તારે તો હટાવવાની છે

મળવું છે જ્યાં એને તો તારે વાડને, શાને તેં તો ચલાવી લીધી છે

અટકાવે છે મેળાપ વાડ તારોને પ્રભુનો, શાને એને તું ચલાવી લે છે

વાડ એ તો હકીકત છે, મળવું એ તો તારી ઇચ્છા છે, વાડ તારે તો હટાવવાની છે

ચલાવી લીધી આજ સુધી એને તેં ક્યાં સુધી, એને તારે તો ચલાવવી છે

સુખ તો છે પ્રભુમાં, સુખી થાવું છે તારે, તારેને તારે એને હટાવવાની છે

છે વાડમાં અનેક પ્રાણ દાતા, હરેક દાતાને, તારેને તારે દૂર કરવાના છે

મળવું છે જ્યાં તારે હટાવે બીજા શાને, જવાબદારી એ તો, તારીને તારી છે

ગુમાવ ના સમય હવે, લાગીજા કોશિશોમાં, તારે એ તો કરવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā nē tārā prabhu vaccē rē, vāḍa kōṇē nē kēma ūbhī karī chē

vāḍa kōṇē karī, chē ē tō kēvī, tārēnē tārē ē tō jāṇī lēvānuṁ chē

malavuṁ chē jyāṁ tārē tārā prabhunē, vāḍa tārēnē tārē tō haṭāvavānī chē

malavuṁ chē jyāṁ ēnē tō tārē vāḍanē, śānē tēṁ tō calāvī līdhī chē

aṭakāvē chē mēlāpa vāḍa tārōnē prabhunō, śānē ēnē tuṁ calāvī lē chē

vāḍa ē tō hakīkata chē, malavuṁ ē tō tārī icchā chē, vāḍa tārē tō haṭāvavānī chē

calāvī līdhī āja sudhī ēnē tēṁ kyāṁ sudhī, ēnē tārē tō calāvavī chē

sukha tō chē prabhumāṁ, sukhī thāvuṁ chē tārē, tārēnē tārē ēnē haṭāvavānī chē

chē vāḍamāṁ anēka prāṇa dātā, harēka dātānē, tārēnē tārē dūra karavānā chē

malavuṁ chē jyāṁ tārē haṭāvē bījā śānē, javābadārī ē tō, tārīnē tārī chē

gumāva nā samaya havē, lāgījā kōśiśōmāṁ, tārē ē tō karavānuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4110 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...410841094110...Last