BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4123 | Date: 16-Aug-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઊંચકીને ભાર જગમાં તો સહુનો, થાક્યા વિના ધરતી ફરતીને ફરતી રહે છે

  No Audio

Unchakine Bhar Jagama To Sahuno, Thakya Vina Dharati Pharatine Pharati Rahe Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-08-16 1992-08-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16110 ઊંચકીને ભાર જગમાં તો સહુનો, થાક્યા વિના ધરતી ફરતીને ફરતી રહે છે ઊંચકીને ભાર જગમાં તો સહુનો, થાક્યા વિના ધરતી ફરતીને ફરતી રહે છે
ઊંચકીને ભાર જગમાં તું તો તારો, શાને ભારથી, તું તો થાકતોને થાકતો રહ્યો છે
જોઈ કાળા ધોળા જગના સાગર ના થાક્યો, ઊછળતો ને ઊછળતો એ તો રહ્યો છે
તારા કાળા ધોળાથી થાક્યો તું તો જગમાં, બૂમાબૂમ એની શાને તું તો પાડી રહ્યો છે
ઘાએ ઘાએ દીધાં ત્રાસ ઝાડપાનને તો માનવે, લહેરાતાંને લહેરાતાં તોયે એ તો રહ્યાં છે
ભાગ્યના થાતા ત્રાસ ઝીલી ના શક્યો તું જીવનમાં, આંસુ સારી શાને એમાં તું તો રહ્યો છે
ખાધી ના દયા તેં તો પ્રાણીની, માનવ વફાદારીનો પણ બદલો તું તો માગી રહ્યો છે
બેવફાઈ કરે વફાદાર જીવનમાં તારી જ્યારે, પિત્તો તારો ત્યારે કેમ ઊછળી રહ્યો છે
તોલમાપ તારા તો છે જીવનમાં જ્યાં જુદા, પ્રભુને શાને તું તો તોલી રહ્યો છે
હાલાત સુધારી ના શક્યો જીવનમાં તું તો, તારી ફરિયાદ વિના, ફરિયાદ તું શાને કરી રહ્યો છે
Gujarati Bhajan no. 4123 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઊંચકીને ભાર જગમાં તો સહુનો, થાક્યા વિના ધરતી ફરતીને ફરતી રહે છે
ઊંચકીને ભાર જગમાં તું તો તારો, શાને ભારથી, તું તો થાકતોને થાકતો રહ્યો છે
જોઈ કાળા ધોળા જગના સાગર ના થાક્યો, ઊછળતો ને ઊછળતો એ તો રહ્યો છે
તારા કાળા ધોળાથી થાક્યો તું તો જગમાં, બૂમાબૂમ એની શાને તું તો પાડી રહ્યો છે
ઘાએ ઘાએ દીધાં ત્રાસ ઝાડપાનને તો માનવે, લહેરાતાંને લહેરાતાં તોયે એ તો રહ્યાં છે
ભાગ્યના થાતા ત્રાસ ઝીલી ના શક્યો તું જીવનમાં, આંસુ સારી શાને એમાં તું તો રહ્યો છે
ખાધી ના દયા તેં તો પ્રાણીની, માનવ વફાદારીનો પણ બદલો તું તો માગી રહ્યો છે
બેવફાઈ કરે વફાદાર જીવનમાં તારી જ્યારે, પિત્તો તારો ત્યારે કેમ ઊછળી રહ્યો છે
તોલમાપ તારા તો છે જીવનમાં જ્યાં જુદા, પ્રભુને શાને તું તો તોલી રહ્યો છે
હાલાત સુધારી ના શક્યો જીવનમાં તું તો, તારી ફરિયાદ વિના, ફરિયાદ તું શાને કરી રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ūṁcakīnē bhāra jagamāṁ tō sahunō, thākyā vinā dharatī pharatīnē pharatī rahē chē
ūṁcakīnē bhāra jagamāṁ tuṁ tō tārō, śānē bhārathī, tuṁ tō thākatōnē thākatō rahyō chē
jōī kālā dhōlā jaganā sāgara nā thākyō, ūchalatō nē ūchalatō ē tō rahyō chē
tārā kālā dhōlāthī thākyō tuṁ tō jagamāṁ, būmābūma ēnī śānē tuṁ tō pāḍī rahyō chē
ghāē ghāē dīdhāṁ trāsa jhāḍapānanē tō mānavē, lahērātāṁnē lahērātāṁ tōyē ē tō rahyāṁ chē
bhāgyanā thātā trāsa jhīlī nā śakyō tuṁ jīvanamāṁ, āṁsu sārī śānē ēmāṁ tuṁ tō rahyō chē
khādhī nā dayā tēṁ tō prāṇīnī, mānava vaphādārīnō paṇa badalō tuṁ tō māgī rahyō chē
bēvaphāī karē vaphādāra jīvanamāṁ tārī jyārē, pittō tārō tyārē kēma ūchalī rahyō chē
tōlamāpa tārā tō chē jīvanamāṁ jyāṁ judā, prabhunē śānē tuṁ tō tōlī rahyō chē
hālāta sudhārī nā śakyō jīvanamāṁ tuṁ tō, tārī phariyāda vinā, phariyāda tuṁ śānē karī rahyō chē
First...41214122412341244125...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall