Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4124 | Date: 17-Aug-1992
જંગ ખેલવો પડશે, જંગ ખેલવો પડશે, જીવનમાં તો તારે, જંગ ખેલવો પડશે
Jaṁga khēlavō paḍaśē, jaṁga khēlavō paḍaśē, jīvanamāṁ tō tārē, jaṁga khēlavō paḍaśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4124 | Date: 17-Aug-1992

જંગ ખેલવો પડશે, જંગ ખેલવો પડશે, જીવનમાં તો તારે, જંગ ખેલવો પડશે

  No Audio

jaṁga khēlavō paḍaśē, jaṁga khēlavō paḍaśē, jīvanamāṁ tō tārē, jaṁga khēlavō paḍaśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-08-17 1992-08-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16111 જંગ ખેલવો પડશે, જંગ ખેલવો પડશે, જીવનમાં તો તારે, જંગ ખેલવો પડશે જંગ ખેલવો પડશે, જંગ ખેલવો પડશે, જીવનમાં તો તારે, જંગ ખેલવો પડશે

શું અંદર કે બહાર, પળે પળે જીવનમાં તારે તો જંગ ખેલવો પડશે

રહેશે એ તો વેશ બદલતાને બદલતા, જીવનમાં વેશ એના પારખવા પડશે

મારશે ક્યારે અને ક્યાં એ તો ઘા, ગણતરી જીવનમાં એની તો કરવી પડશે

જીવનમાં તારે તો સદાને સદા, જીવનમાં સદા તારે તો તૈયાર રહેવું પડશે

નાનો કે મોટો, શત્રુ એ તો શત્રુ હશે, અવગણના એની કરવી ના તો પડશે

હશે જંગ એ તો તારો ને તારો, જીવનમાં તારે ને તારે એ તો ખેલવો પડશે

ચાલ હાલ શત્રુની તો સદા જીવનમાં, તારે ને તારે લક્ષ્યમાં એને રાખવી પડશે

કોનો લેવો ને છોડવો સાથ કોનો જીવનમાં, ગણતરીમાં સદા એ તો રાખવું પડશે

જિત મેળવ્યા વિના જીવનમાં જપજે ના તું, જિત તારે જીવનમાં મેળવવી પડશે
View Original Increase Font Decrease Font


જંગ ખેલવો પડશે, જંગ ખેલવો પડશે, જીવનમાં તો તારે, જંગ ખેલવો પડશે

શું અંદર કે બહાર, પળે પળે જીવનમાં તારે તો જંગ ખેલવો પડશે

રહેશે એ તો વેશ બદલતાને બદલતા, જીવનમાં વેશ એના પારખવા પડશે

મારશે ક્યારે અને ક્યાં એ તો ઘા, ગણતરી જીવનમાં એની તો કરવી પડશે

જીવનમાં તારે તો સદાને સદા, જીવનમાં સદા તારે તો તૈયાર રહેવું પડશે

નાનો કે મોટો, શત્રુ એ તો શત્રુ હશે, અવગણના એની કરવી ના તો પડશે

હશે જંગ એ તો તારો ને તારો, જીવનમાં તારે ને તારે એ તો ખેલવો પડશે

ચાલ હાલ શત્રુની તો સદા જીવનમાં, તારે ને તારે લક્ષ્યમાં એને રાખવી પડશે

કોનો લેવો ને છોડવો સાથ કોનો જીવનમાં, ગણતરીમાં સદા એ તો રાખવું પડશે

જિત મેળવ્યા વિના જીવનમાં જપજે ના તું, જિત તારે જીવનમાં મેળવવી પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaṁga khēlavō paḍaśē, jaṁga khēlavō paḍaśē, jīvanamāṁ tō tārē, jaṁga khēlavō paḍaśē

śuṁ aṁdara kē bahāra, palē palē jīvanamāṁ tārē tō jaṁga khēlavō paḍaśē

rahēśē ē tō vēśa badalatānē badalatā, jīvanamāṁ vēśa ēnā pārakhavā paḍaśē

māraśē kyārē anē kyāṁ ē tō ghā, gaṇatarī jīvanamāṁ ēnī tō karavī paḍaśē

jīvanamāṁ tārē tō sadānē sadā, jīvanamāṁ sadā tārē tō taiyāra rahēvuṁ paḍaśē

nānō kē mōṭō, śatru ē tō śatru haśē, avagaṇanā ēnī karavī nā tō paḍaśē

haśē jaṁga ē tō tārō nē tārō, jīvanamāṁ tārē nē tārē ē tō khēlavō paḍaśē

cāla hāla śatrunī tō sadā jīvanamāṁ, tārē nē tārē lakṣyamāṁ ēnē rākhavī paḍaśē

kōnō lēvō nē chōḍavō sātha kōnō jīvanamāṁ, gaṇatarīmāṁ sadā ē tō rākhavuṁ paḍaśē

jita mēlavyā vinā jīvanamāṁ japajē nā tuṁ, jita tārē jīvanamāṁ mēlavavī paḍaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4124 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...412041214122...Last