Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4136 | Date: 22-Aug-1992
યાદે યાદે તારી રે પ્રભુ, હૈયું મારું જ્યાં ઊભરાઈને ઊભરાઈ ગયું
Yādē yādē tārī rē prabhu, haiyuṁ māruṁ jyāṁ ūbharāīnē ūbharāī gayuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 4136 | Date: 22-Aug-1992

યાદે યાદે તારી રે પ્રભુ, હૈયું મારું જ્યાં ઊભરાઈને ઊભરાઈ ગયું

  No Audio

yādē yādē tārī rē prabhu, haiyuṁ māruṁ jyāṁ ūbharāīnē ūbharāī gayuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-08-22 1992-08-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16123 યાદે યાદે તારી રે પ્રભુ, હૈયું મારું જ્યાં ઊભરાઈને ઊભરાઈ ગયું યાદે યાદે તારી રે પ્રભુ, હૈયું મારું જ્યાં ઊભરાઈને ઊભરાઈ ગયું

યાદ જીવનમાં, યાદ જીવનની બીજી બધી, એ તો ભુલાવી ગયું

યાદે યાદમાં, યાદ તારી જ્યાં આવતી રહી, આકાર યાદના એ ઘડી ગયું

આકારે આકારમાં હૈયું જ્યાં ચોંટી ગયું, મન સ્થિર ત્યાં થાતું ને થાતું ગયું

મન લીનને લીન જ્યાં થાતું ગયું, મનની શક્તિનું પ્રાગટય ત્યાં થાતું ગયું

છૂટી ના કે તૂટી ના યાદ જ્યાં તારી, જગ મારું એમાં તો બદલાઈ ગયું

રહ્યું ના જીવનમાં કોઈ ત્યાં તો બાકી, પૂરુંને પૂરું બધું એ તો કરતું ગયું

યાદે યાદે હૈયું જ્યાં ભીંજાતું ગયું, જીવનની બાધા ના એને સ્પર્શી શક્યું

રહી ના ખાલી જગ્યા હૈયાંમાં યાદ વિના, બીજું ના એમાં તો વસી શક્યું

પ્રેમ ને ભાવ જાગ્યા, હૈયે એમાં તો એવા, પ્રેમ વિના અસ્તિત્વ બીજું હરી ગયું
View Original Increase Font Decrease Font


યાદે યાદે તારી રે પ્રભુ, હૈયું મારું જ્યાં ઊભરાઈને ઊભરાઈ ગયું

યાદ જીવનમાં, યાદ જીવનની બીજી બધી, એ તો ભુલાવી ગયું

યાદે યાદમાં, યાદ તારી જ્યાં આવતી રહી, આકાર યાદના એ ઘડી ગયું

આકારે આકારમાં હૈયું જ્યાં ચોંટી ગયું, મન સ્થિર ત્યાં થાતું ને થાતું ગયું

મન લીનને લીન જ્યાં થાતું ગયું, મનની શક્તિનું પ્રાગટય ત્યાં થાતું ગયું

છૂટી ના કે તૂટી ના યાદ જ્યાં તારી, જગ મારું એમાં તો બદલાઈ ગયું

રહ્યું ના જીવનમાં કોઈ ત્યાં તો બાકી, પૂરુંને પૂરું બધું એ તો કરતું ગયું

યાદે યાદે હૈયું જ્યાં ભીંજાતું ગયું, જીવનની બાધા ના એને સ્પર્શી શક્યું

રહી ના ખાલી જગ્યા હૈયાંમાં યાદ વિના, બીજું ના એમાં તો વસી શક્યું

પ્રેમ ને ભાવ જાગ્યા, હૈયે એમાં તો એવા, પ્રેમ વિના અસ્તિત્વ બીજું હરી ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

yādē yādē tārī rē prabhu, haiyuṁ māruṁ jyāṁ ūbharāīnē ūbharāī gayuṁ

yāda jīvanamāṁ, yāda jīvananī bījī badhī, ē tō bhulāvī gayuṁ

yādē yādamāṁ, yāda tārī jyāṁ āvatī rahī, ākāra yādanā ē ghaḍī gayuṁ

ākārē ākāramāṁ haiyuṁ jyāṁ cōṁṭī gayuṁ, mana sthira tyāṁ thātuṁ nē thātuṁ gayuṁ

mana līnanē līna jyāṁ thātuṁ gayuṁ, mananī śaktinuṁ prāgaṭaya tyāṁ thātuṁ gayuṁ

chūṭī nā kē tūṭī nā yāda jyāṁ tārī, jaga māruṁ ēmāṁ tō badalāī gayuṁ

rahyuṁ nā jīvanamāṁ kōī tyāṁ tō bākī, pūruṁnē pūruṁ badhuṁ ē tō karatuṁ gayuṁ

yādē yādē haiyuṁ jyāṁ bhīṁjātuṁ gayuṁ, jīvananī bādhā nā ēnē sparśī śakyuṁ

rahī nā khālī jagyā haiyāṁmāṁ yāda vinā, bījuṁ nā ēmāṁ tō vasī śakyuṁ

prēma nē bhāva jāgyā, haiyē ēmāṁ tō ēvā, prēma vinā astitva bījuṁ harī gayuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4136 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...413241334134...Last