BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4140 | Date: 23-Aug-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

નિત્ય જે વહેતુંને વહેતું રહેશે, આવતુંને આવતું રહેશે

  No Audio

Nitya Je Vahetune Vahetu Rahese, Aavatu Ne Aavtu Rahese

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-08-23 1992-08-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16127 નિત્ય જે વહેતુંને વહેતું રહેશે, આવતુંને આવતું રહેશે નિત્ય જે વહેતુંને વહેતું રહેશે, આવતુંને આવતું રહેશે,
    એ મળતુંને મળતું રહેશે
સૂર્ય કિરણો રહે નિત્ય વહેતાંને વહેતાં, એ તો મળતાંને મળતાં રહેશે,
    એ મળતાંને મળતાં રહેશે
જળ સાગરના સુકાશે ના કદી, ભરતી ઓટ આવતીને આવતી રહેશે,
    જાગતીને જાગતી રહેશે
કર્મ જીવનમાં તો થાતાંને થાતાં રહેશે, ભાગ્ય ઘડાતું તો જાશે,
    ભોગવવું એને તો પડશે
વાયુ તો વાતોને વાતો રહેશે, એ તો મળતોને મળતો રહેશે,
    એ મળતોને મળતોને રહેશે
ખોરાક જગમાં ઊગતોને ઊગતો રહેશે, એ મળતોને મળતો રહેશે,
    એ મળતોને મળતો રહેશે
છે જીવનની ધારા જગમાં જ્યાં સુધી, શ્વાસ મળતાંને મળતાં રહેશે,
    મળતાંને મળતાં રહેશે
છે જ્ઞાનની ધારા જગમાં વહેતી ને વહેતી, એ તો મળતુંને મળતું રહેશે,
    એ મળતુંને મળતું રહેશે
પ્રેમની ધારા પ્રભુની જગમાં વહેતી ને વહેતી રહેશે, એ મળતોને મળતો રહેશે,
    એ મળતોને મળતો રહેશે
કૃપા પ્રભુની જગ પર વહેતી ને વહેતી રહેશે, એ તો મળતીને મળતી રહેશે,
    એ મળતીને મળતી રહેશે
Gujarati Bhajan no. 4140 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નિત્ય જે વહેતુંને વહેતું રહેશે, આવતુંને આવતું રહેશે,
    એ મળતુંને મળતું રહેશે
સૂર્ય કિરણો રહે નિત્ય વહેતાંને વહેતાં, એ તો મળતાંને મળતાં રહેશે,
    એ મળતાંને મળતાં રહેશે
જળ સાગરના સુકાશે ના કદી, ભરતી ઓટ આવતીને આવતી રહેશે,
    જાગતીને જાગતી રહેશે
કર્મ જીવનમાં તો થાતાંને થાતાં રહેશે, ભાગ્ય ઘડાતું તો જાશે,
    ભોગવવું એને તો પડશે
વાયુ તો વાતોને વાતો રહેશે, એ તો મળતોને મળતો રહેશે,
    એ મળતોને મળતોને રહેશે
ખોરાક જગમાં ઊગતોને ઊગતો રહેશે, એ મળતોને મળતો રહેશે,
    એ મળતોને મળતો રહેશે
છે જીવનની ધારા જગમાં જ્યાં સુધી, શ્વાસ મળતાંને મળતાં રહેશે,
    મળતાંને મળતાં રહેશે
છે જ્ઞાનની ધારા જગમાં વહેતી ને વહેતી, એ તો મળતુંને મળતું રહેશે,
    એ મળતુંને મળતું રહેશે
પ્રેમની ધારા પ્રભુની જગમાં વહેતી ને વહેતી રહેશે, એ મળતોને મળતો રહેશે,
    એ મળતોને મળતો રહેશે
કૃપા પ્રભુની જગ પર વહેતી ને વહેતી રહેશે, એ તો મળતીને મળતી રહેશે,
    એ મળતીને મળતી રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nitya jē vahētuṁnē vahētuṁ rahēśē, āvatuṁnē āvatuṁ rahēśē,
ē malatuṁnē malatuṁ rahēśē
sūrya kiraṇō rahē nitya vahētāṁnē vahētāṁ, ē tō malatāṁnē malatāṁ rahēśē,
ē malatāṁnē malatāṁ rahēśē
jala sāgaranā sukāśē nā kadī, bharatī ōṭa āvatīnē āvatī rahēśē,
jāgatīnē jāgatī rahēśē
karma jīvanamāṁ tō thātāṁnē thātāṁ rahēśē, bhāgya ghaḍātuṁ tō jāśē,
bhōgavavuṁ ēnē tō paḍaśē
vāyu tō vātōnē vātō rahēśē, ē tō malatōnē malatō rahēśē,
ē malatōnē malatōnē rahēśē
khōrāka jagamāṁ ūgatōnē ūgatō rahēśē, ē malatōnē malatō rahēśē,
ē malatōnē malatō rahēśē
chē jīvananī dhārā jagamāṁ jyāṁ sudhī, śvāsa malatāṁnē malatāṁ rahēśē,
malatāṁnē malatāṁ rahēśē
chē jñānanī dhārā jagamāṁ vahētī nē vahētī, ē tō malatuṁnē malatuṁ rahēśē,
ē malatuṁnē malatuṁ rahēśē
prēmanī dhārā prabhunī jagamāṁ vahētī nē vahētī rahēśē, ē malatōnē malatō rahēśē,
ē malatōnē malatō rahēśē
kr̥pā prabhunī jaga para vahētī nē vahētī rahēśē, ē tō malatīnē malatī rahēśē,
ē malatīnē malatī rahēśē
First...41364137413841394140...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall