BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4146 | Date: 27-Aug-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાગો જાગો, જાગો રે હે જગમાંતા, તમારા વિના તો બધે અંધારું છે

  No Audio

Jago Jago, Jago Re He Jagmanta, Tamara Vina To Badhe Andhuru Che

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1992-08-27 1992-08-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16133 જાગો જાગો, જાગો રે હે જગમાંતા, તમારા વિના તો બધે અંધારું છે જાગો જાગો, જાગો રે હે જગમાંતા, તમારા વિના તો બધે અંધારું છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં આંખ સામે, ના આંખ એમાં તો જોઈ શકવાની છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં હૈયે, ભાવોના ઝરણાં ત્યાં તો સુકાવાના છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં અંતરમાં, સમજણના ઠેકાણા ના ત્યાં રહેવાના છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં બુદ્ધિમાં, માર્ગ સાચા જીવનમાં ના સૂઝવાના છે
છવાયો અંધકાર જ્યાં જીવનમાં, વિવેક ત્યાં જીવનમાં તો ભુલાવાના છે
છવાયા અંધકાર તો જ્યાં મનડાંમાં, નિર્ણય સાચા ના ત્યાં લેવાવાના છે
મળશે ના પ્રકાશ જીવનમાં, અંધકાર જીવનના તો ના હટવાના છે
વિના પ્રકાશ તો જીવનમાં, જીવનના વહેણ અધૂરાને અધૂરા રહેવાના છે
Gujarati Bhajan no. 4146 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાગો જાગો, જાગો રે હે જગમાંતા, તમારા વિના તો બધે અંધારું છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં આંખ સામે, ના આંખ એમાં તો જોઈ શકવાની છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં હૈયે, ભાવોના ઝરણાં ત્યાં તો સુકાવાના છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં અંતરમાં, સમજણના ઠેકાણા ના ત્યાં રહેવાના છે
છવાયો અંધકાર તો જ્યાં બુદ્ધિમાં, માર્ગ સાચા જીવનમાં ના સૂઝવાના છે
છવાયો અંધકાર જ્યાં જીવનમાં, વિવેક ત્યાં જીવનમાં તો ભુલાવાના છે
છવાયા અંધકાર તો જ્યાં મનડાંમાં, નિર્ણય સાચા ના ત્યાં લેવાવાના છે
મળશે ના પ્રકાશ જીવનમાં, અંધકાર જીવનના તો ના હટવાના છે
વિના પ્રકાશ તો જીવનમાં, જીવનના વહેણ અધૂરાને અધૂરા રહેવાના છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāgō jāgō, jāgō rē hē jagamāṁtā, tamārā vinā tō badhē aṁdhāruṁ chē
chavāyō aṁdhakāra tō jyāṁ āṁkha sāmē, nā āṁkha ēmāṁ tō jōī śakavānī chē
chavāyō aṁdhakāra tō jyāṁ haiyē, bhāvōnā jharaṇāṁ tyāṁ tō sukāvānā chē
chavāyō aṁdhakāra tō jyāṁ aṁtaramāṁ, samajaṇanā ṭhēkāṇā nā tyāṁ rahēvānā chē
chavāyō aṁdhakāra tō jyāṁ buddhimāṁ, mārga sācā jīvanamāṁ nā sūjhavānā chē
chavāyō aṁdhakāra jyāṁ jīvanamāṁ, vivēka tyāṁ jīvanamāṁ tō bhulāvānā chē
chavāyā aṁdhakāra tō jyāṁ manaḍāṁmāṁ, nirṇaya sācā nā tyāṁ lēvāvānā chē
malaśē nā prakāśa jīvanamāṁ, aṁdhakāra jīvananā tō nā haṭavānā chē
vinā prakāśa tō jīvanamāṁ, jīvananā vahēṇa adhūrānē adhūrā rahēvānā chē
First...41414142414341444145...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall