Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 126 | Date: 28-Mar-1985
પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત
Piṁḍa mārō garabō nē piṁḍamāṁ chē jyōta

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 126 | Date: 28-Mar-1985

પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત

  Audio

piṁḍa mārō garabō nē piṁḍamāṁ chē jyōta

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-03-28 1985-03-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1615 પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

રૂંવે-રૂંવે જાળીને ઝબકે, એમાં `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

મારા આતમમાં પ્રકાશે, `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

ના બુઝાયે કદી ને ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

યુગો-યુગોથી લઈને ફરતી એ ત્રણે લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

વર્ષાથી ના ભીંજાતી, પવનથી બુઝાતી ના જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

પ્રકાશનો એ પુંજ છે, ને ઝગમગે એનાથી લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

તાલ છે એના અનેરા ને ફરતો ત્રિભુવન લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

અનાદિકાળથી ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક
https://www.youtube.com/watch?v=1VP42JNJ6eI
View Original Increase Font Decrease Font


પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

રૂંવે-રૂંવે જાળીને ઝબકે, એમાં `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

મારા આતમમાં પ્રકાશે, `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

ના બુઝાયે કદી ને ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

યુગો-યુગોથી લઈને ફરતી એ ત્રણે લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

વર્ષાથી ના ભીંજાતી, પવનથી બુઝાતી ના જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

પ્રકાશનો એ પુંજ છે, ને ઝગમગે એનાથી લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

તાલ છે એના અનેરા ને ફરતો ત્રિભુવન લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

અનાદિકાળથી ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

piṁḍa mārō garabō nē piṁḍamāṁ chē jyōta,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

rūṁvē-rūṁvē jālīnē jhabakē, ēmāṁ `mā' nī jyōta,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

mārā ātamamāṁ prakāśē, `mā' nī jyōta,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

nā bujhāyē kadī nē jhagamagē ēnī jyōta,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

yugō-yugōthī laīnē pharatī ē traṇē lōka,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

varṣāthī nā bhīṁjātī, pavanathī bujhātī nā jyōta,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

prakāśanō ē puṁja chē, nē jhagamagē ēnāthī lōka,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

tāla chē ēnā anērā nē pharatō tribhuvana lōka,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka

anādikālathī jhagamagē ēnī jyōta,

ā garabō śirē `mā' nē, nē ghūmatī traṇē lōka
English Explanation: Increase Font Decrease Font


This body is the womb of universe, and in this body is the divine light

Divine mother carries this womb and travels through all the 3 worlds

Through each and every smallest pore burns the flame of divine mother, divine mother carries…

My soul lights up with the light of divine mother, divine mother…

This light never dies down nor it flickers, divine mother carries

She carries this through eons and eons through all the 3 world, divine mother carries…

This light does not get wet from the rain, nor is the light put by the wind, divine mother carries…

She is the treasure of light and shines all the world because of it, divine mother carries…

Her music is unique and it echoes in all the 3 worlds, divine mother carries…

Her light shines from time immemorial, divine mother carries…
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 126 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોતપિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

રૂંવે-રૂંવે જાળીને ઝબકે, એમાં `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

મારા આતમમાં પ્રકાશે, `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

ના બુઝાયે કદી ને ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

યુગો-યુગોથી લઈને ફરતી એ ત્રણે લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

વર્ષાથી ના ભીંજાતી, પવનથી બુઝાતી ના જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

પ્રકાશનો એ પુંજ છે, ને ઝગમગે એનાથી લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

તાલ છે એના અનેરા ને ફરતો ત્રિભુવન લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

અનાદિકાળથી ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક
1985-03-28https://i.ytimg.com/vi/1VP42JNJ6eI/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=1VP42JNJ6eI
પિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોતપિંડ મારો ગરબો ને પિંડમાં છે જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

રૂંવે-રૂંવે જાળીને ઝબકે, એમાં `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

મારા આતમમાં પ્રકાશે, `મા' ની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

ના બુઝાયે કદી ને ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

યુગો-યુગોથી લઈને ફરતી એ ત્રણે લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

વર્ષાથી ના ભીંજાતી, પવનથી બુઝાતી ના જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

પ્રકાશનો એ પુંજ છે, ને ઝગમગે એનાથી લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

તાલ છે એના અનેરા ને ફરતો ત્રિભુવન લોક,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક

અનાદિકાળથી ઝગમગે એની જ્યોત,

   આ ગરબો શિરે `મા' ને, ને ઘૂમતી ત્રણે લોક
1985-03-28https://i.ytimg.com/vi/elaYjkbNVSY/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=elaYjkbNVSY


First...124125126...Last