BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4172 | Date: 06-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે

  No Audio

Napha Nukasan To Jeevanama To Thata Rahe, Paasa To Palatata Rahe

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-09-06 1992-09-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16159 નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે
કરતોને કરતો રહીશ જો વિચાર તું એના, સમયનું નુકશાન થાતું રહે
એક સરખું ખાતું ના ચાલુ રહે, વધઘટ તો બન્નેમાં તો આવતી રહે
ના સાચા એ તો જલદી થાશે, વધઘટ તો એમાં થાતી ને થાતી રહે
કદી થાશે તને જો એકમાં નુકશાન, નફો તો બીજામાં ત્યાં મળી રહે
નફો કે નુક્શાન થાશે તને જે જીવનમાં, જગમાં ને જગમાં એ તો રહી જાશે
નફો કે નુકશાન ના સ્થાયી રહેશે, બદલી ને બદલી એમાં થાતી રહે
સરવાળા એનાં થાતાં ને થાતાં રહે, એ તો વધતા ને ઘટતા રહે
નથી નુક્શાન તો પ્રભુના સ્મરણમાં, નફાને નફા એમાં મળતાં રહે
છોડ જગના નફા નુકશાનનું જીવનમાં, પ્રભુના નફામાં સ્થિર રહે
ના આ વાત કાંઈ તારા એકની, સહુની આ વાત તો સરખી રહે
Gujarati Bhajan no. 4172 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે
કરતોને કરતો રહીશ જો વિચાર તું એના, સમયનું નુકશાન થાતું રહે
એક સરખું ખાતું ના ચાલુ રહે, વધઘટ તો બન્નેમાં તો આવતી રહે
ના સાચા એ તો જલદી થાશે, વધઘટ તો એમાં થાતી ને થાતી રહે
કદી થાશે તને જો એકમાં નુકશાન, નફો તો બીજામાં ત્યાં મળી રહે
નફો કે નુક્શાન થાશે તને જે જીવનમાં, જગમાં ને જગમાં એ તો રહી જાશે
નફો કે નુકશાન ના સ્થાયી રહેશે, બદલી ને બદલી એમાં થાતી રહે
સરવાળા એનાં થાતાં ને થાતાં રહે, એ તો વધતા ને ઘટતા રહે
નથી નુક્શાન તો પ્રભુના સ્મરણમાં, નફાને નફા એમાં મળતાં રહે
છોડ જગના નફા નુકશાનનું જીવનમાં, પ્રભુના નફામાં સ્થિર રહે
ના આ વાત કાંઈ તારા એકની, સહુની આ વાત તો સરખી રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
naphā nukśāna tō jīvanamāṁ tō thātā rahē, pāsā ēnāṁ tō palaṭātāṁ rahē
karatōnē karatō rahīśa jō vicāra tuṁ ēnā, samayanuṁ nukaśāna thātuṁ rahē
ēka sarakhuṁ khātuṁ nā cālu rahē, vadhaghaṭa tō bannēmāṁ tō āvatī rahē
nā sācā ē tō jaladī thāśē, vadhaghaṭa tō ēmāṁ thātī nē thātī rahē
kadī thāśē tanē jō ēkamāṁ nukaśāna, naphō tō bījāmāṁ tyāṁ malī rahē
naphō kē nukśāna thāśē tanē jē jīvanamāṁ, jagamāṁ nē jagamāṁ ē tō rahī jāśē
naphō kē nukaśāna nā sthāyī rahēśē, badalī nē badalī ēmāṁ thātī rahē
saravālā ēnāṁ thātāṁ nē thātāṁ rahē, ē tō vadhatā nē ghaṭatā rahē
nathī nukśāna tō prabhunā smaraṇamāṁ, naphānē naphā ēmāṁ malatāṁ rahē
chōḍa jaganā naphā nukaśānanuṁ jīvanamāṁ, prabhunā naphāmāṁ sthira rahē
nā ā vāta kāṁī tārā ēkanī, sahunī ā vāta tō sarakhī rahē
First...41664167416841694170...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall