Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4172 | Date: 06-Sep-1992
નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે
Naphā nukśāna tō jīvanamāṁ tō thātā rahē, pāsā ēnāṁ tō palaṭātāṁ rahē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4172 | Date: 06-Sep-1992

નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે

  No Audio

naphā nukśāna tō jīvanamāṁ tō thātā rahē, pāsā ēnāṁ tō palaṭātāṁ rahē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-06 1992-09-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16159 નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે

કરતોને કરતો રહીશ જો વિચાર તું એના, સમયનું નુકશાન થાતું રહે

એક સરખું ખાતું ના ચાલુ રહે, વધઘટ તો બન્નેમાં તો આવતી રહે

ના સાચા એ તો જલદી થાશે, વધઘટ તો એમાં થાતી ને થાતી રહે

કદી થાશે તને જો એકમાં નુકશાન, નફો તો બીજામાં ત્યાં મળી રહે

નફો કે નુક્શાન થાશે તને જે જીવનમાં, જગમાં ને જગમાં એ તો રહી જાશે

નફો કે નુકશાન ના સ્થાયી રહેશે, બદલી ને બદલી એમાં થાતી રહે

સરવાળા એનાં થાતાં ને થાતાં રહે, એ તો વધતા ને ઘટતા રહે

નથી નુક્શાન તો પ્રભુના સ્મરણમાં, નફાને નફા એમાં મળતાં રહે

છોડ જગના નફા નુકશાનનું જીવનમાં, પ્રભુના નફામાં સ્થિર રહે

ના આ વાત કાંઈ તારા એકની, સહુની આ વાત તો સરખી રહે
View Original Increase Font Decrease Font


નફા નુક્શાન તો જીવનમાં તો થાતા રહે, પાસા એનાં તો પલટાતાં રહે

કરતોને કરતો રહીશ જો વિચાર તું એના, સમયનું નુકશાન થાતું રહે

એક સરખું ખાતું ના ચાલુ રહે, વધઘટ તો બન્નેમાં તો આવતી રહે

ના સાચા એ તો જલદી થાશે, વધઘટ તો એમાં થાતી ને થાતી રહે

કદી થાશે તને જો એકમાં નુકશાન, નફો તો બીજામાં ત્યાં મળી રહે

નફો કે નુક્શાન થાશે તને જે જીવનમાં, જગમાં ને જગમાં એ તો રહી જાશે

નફો કે નુકશાન ના સ્થાયી રહેશે, બદલી ને બદલી એમાં થાતી રહે

સરવાળા એનાં થાતાં ને થાતાં રહે, એ તો વધતા ને ઘટતા રહે

નથી નુક્શાન તો પ્રભુના સ્મરણમાં, નફાને નફા એમાં મળતાં રહે

છોડ જગના નફા નુકશાનનું જીવનમાં, પ્રભુના નફામાં સ્થિર રહે

ના આ વાત કાંઈ તારા એકની, સહુની આ વાત તો સરખી રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

naphā nukśāna tō jīvanamāṁ tō thātā rahē, pāsā ēnāṁ tō palaṭātāṁ rahē

karatōnē karatō rahīśa jō vicāra tuṁ ēnā, samayanuṁ nukaśāna thātuṁ rahē

ēka sarakhuṁ khātuṁ nā cālu rahē, vadhaghaṭa tō bannēmāṁ tō āvatī rahē

nā sācā ē tō jaladī thāśē, vadhaghaṭa tō ēmāṁ thātī nē thātī rahē

kadī thāśē tanē jō ēkamāṁ nukaśāna, naphō tō bījāmāṁ tyāṁ malī rahē

naphō kē nukśāna thāśē tanē jē jīvanamāṁ, jagamāṁ nē jagamāṁ ē tō rahī jāśē

naphō kē nukaśāna nā sthāyī rahēśē, badalī nē badalī ēmāṁ thātī rahē

saravālā ēnāṁ thātāṁ nē thātāṁ rahē, ē tō vadhatā nē ghaṭatā rahē

nathī nukśāna tō prabhunā smaraṇamāṁ, naphānē naphā ēmāṁ malatāṁ rahē

chōḍa jaganā naphā nukaśānanuṁ jīvanamāṁ, prabhunā naphāmāṁ sthira rahē

nā ā vāta kāṁī tārā ēkanī, sahunī ā vāta tō sarakhī rahē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4172 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...416841694170...Last